Instytut Inżynierii Budowlanej

IIB

Dyrektor

Piotr Woyciechowski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 225
Tel. +48 22 234-65-56,
        +48 22 825-65-32
p.woyciechowski@il.pw.edu.pl

Z-ca Dyrektora

Marcin Gajewski

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 243
Tel.: +48 22 234-51-64
m.gajewski@il.pw.edu.pl

Informacje o instytucie

Instytut Inżynierii Budowlanej został utworzony 1 stycznia 2012 roku z katedr i zakładów działających dotychczas w ramach Wydziału. Instytut kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (magisterskich i inżynierskich) w specjalnościach: Budownictwo Zrównoważone (BZ), Inżynieria Produkcji Budowlanej (IPB), Konstrukcje Budowlane (KB), Teoria Konstrukcji (TK). W Instytucie Inżynierii Budowlanej zatrudnionych jest ponad 115 pracowników naukowo-badawczych, dydaktycznych, administracyjnych i laboratoryjnych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych wymienionych poniżej. W ramach Instytutu funkcjonuje laboratorium specjalizujące się w badaniach materiałów i konstrukcji budowlanych. Ponadto w Instytucie realizowane są zajęcia dla studentów innych wydziałów Politechniki Warszawskiej, m.in. Wydziału Zarządzania (WZ), Wydziału Architektury (WA), Wydziału Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS). W działalności dydaktycznej, oprócz standardowych metod w tym audio-wizualnych, wykorzystywane są metody e-learningu.

Wiesława Kalisiewicz

mgr
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 324
Tel.: +48 22 234-57-48
w.kalisiewicz@il.pw.edu.pl

Izabela Lachowicz

specjalista administracyjny

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Fax.: +48 22 825-65-32
i.lachowicz@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Laboratorium Instytutu Inżynierii Budowlanej

Piotr Grudziński

technik

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
p.grudzinski@il.pw.edu.pl

Jerzy Jaworski

mgr inż.
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 31
Tel.: +48 22 234-56-85
j.jaworski2@il.pw.edu.pl

Roman Klimczyk

technik

Pokój: 538
Tel.: +48 22 234-15-39
r.klimczyk@il.pw.edu.pl

Jarosław Medyński

mgr inż.
Kierownik laboratorium

Pokój: 533b
Tel.: +48 22 234-64-86
j.medynski@il.pw.edu.pl

Adam Sotomski

mistrz

Pokój: Bud Polna 15a
Tel.: +48 22 234-54-36
a.sotomski@il.pw.edu.pl

Włodzimierz Sotomski

inż.
specjalista naukowo-techniczny

Pokój: Bud Polna 15a
Tel.: +48 22 234-54-36
w.sotomski@il.pw.edu.pl

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
d.stanczak@il.pw.edu.pl

Krzysztof Ziętkowski

specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 538
Tel.: +48 22 234-15-39
k.zietkowski@il.pw.edu.pl

Zakład Budownictwa Ogólnego

Anna Al Sabouni-Zawadzka

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 228
a.sabouni@il.pw.edu.pl

Szymon Firląg

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 319
s.firlag@il.pw.edu.pl

Ryszard Robert Gajewski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 332a
ryszard.gajewski@pw.edu.pl

Wojciech Gilewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 140
Tel.: +48 22 234-57-53
w.gilewski@il.pw.edu.pl

Sebastian Grabiński

mgr inż.
Asystent

Pokój: 332a
s.grabinski@il.pw.edu.pl

Martyna Gregoriou-Szczepaniak

mgr inż.
Asystent

Pokój: 316
m.gregoriou@il.pw.edu.pl

Agnieszka Kaliszuk-Wietecka

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 318
Tel.: +48 22 825-92-80
a.kaliszuk-wietecka@il.pw.edu.pl

Andrzej Marecki

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 322
a.marecki@il.pw.edu.pl

Artur Miszczuk

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 304
a.miszczuk@il.pw.edu.pl

Piotr Narloch

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 316
p.narloch@il.pw.edu.pl

Jan Pełczyński

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 228
j.pelczynski@il.pw.edu.pl

Agnieszka Rutecka

dr inż.
Asystent

Pokój: 332a
a.rutecka@il.pw.edu.pl

Ewa Sobczyńska

mgr inż.
Asystent

Pokój:
Tel.: +48 22 234-65-80
e.sobczynska@il.pw.edu.pl

Wojciech Terlikowski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 321
w.terlikowski@il.pw.edu.pl

Kacper Wasilewski

mgr inż.
Asystent

Pokój: 317
k.wasilewski@il.pw.edu.pl

Arkadiusz Węglarz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 319
a.weglarz@il.pw.edu.pl

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

Grzegorz Adamczewski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 543
Tel.: +48 22 234-64-82
grzegorz.adamczewski@pw.edu.pl

Karol Chilmon

mgr inż.
Asystent

Pokój: 619
Tel.: +48 22 234-56-73
k.chilmon@il.pw.edu.pl

Bogumiła Chmielewska

dr
Profesor uczelni

Pokój: 546
Tel.: +48 22 234-56-72
b.chmielewska@il.pw.edu.pl

Andrzej Garbacz

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 111
andrzej.garbacz@pw.edu.pl

Wioletta Jackiewicz-Rek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 548
wioletta.rek@pw.edu.pl

Beata Jaworska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 548
Tel.: +48 22 234-64-88
b.jaworska@il.pw.edu.pl

Maja Kępniak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 550
Tel.: +48 22 234-62-82
m.kepniak@il.pw.edu.pl

Justyna Kuziak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 547
Tel.: +48 22 234-64-80
j.kuziak@il.pw.edu.pl

Paweł Łukowski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 551
Tel.: +48 22 234 64 81
p.lukowski@il.pw.edu.pl

Tomasz Piotrowski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 547
Tel.: +48 22 234-64-80
t.piotrowski@il.pw.edu.pl

Piotr Prochoń

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 547
Tel.: +48 22 234-64-80
p.prochon@il.pw.edu.pl

Joanna Sokołowska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 543
Tel.: +48 22 234-64-82
j.sokolowska@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Piotr Woyciechowski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 225
Tel. +48 22 234-65-56,
        +48 22 825-65-32
p.woyciechowski@il.pw.edu.pl

Kamil Załęgowski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 550
Tel.: +48 22 234-62-28
k.zalegowski@il.pw.edu.pl

Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie

Hubert Anysz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 523
Tel.: +48 22 234-64-84
h.anysz@il.pw.edu.pl

Andrzej Foremny

mgr inż.
Asystent

Pokój: 522
a.foremny@il.pw.edu.pl

Nabi Ibadov

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 517
n.ibadov@il.pw.edu.pl

Krzysztof Kaczorek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 519
k.kaczorek@il.pw.edu.pl

Michał Krzemiński

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 504
m.krzeminski@il.pw.edu.pl

Mariola Książek-Nowak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 521
Tel.: +48 22 234-56-61
mariola.ksiazek@il.pw.edu.pl

Janusz Kulejewski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 525
Tel.: +48 22 234-65-15
j.kulejewski@il.pw.edu.pl

Aleksander Nicał

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 518
Tel.: +48 22 234-57-49
a.nical@il.pw.edu.pl

Paweł Nowak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 520
Tel.: +48 22 234-64-85
p.nowak@il.pw.edu.pl

Anna Piotrowska

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 523
Tel.: +48 22 234-64-84
a.piotrowska@il.pw.edu.pl

Wojciech Rogala

mgr inż.
Asystent

Pokój: 519
w.rogala@il.pw.edu.pl

Jerzy Rosłon

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 521
j.roslon@il.pw.edu.pl

Janusz Sobieraj

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 523

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Dariusz Walasek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 522
d.walasek@il.pw.edu.pl

Zakład Konstrukcji Betonowych i Metalowych

Marian Abramowicz

prof. dr hab. inż.

Pokój: 346
Tel.: +48 22 825-65-32

Wioleta Barcewicz

dr inż.
Profesor uczelni

Pokój: 220
Tel.: +48 22 825-52-49
w.barcewicz@il.pw.edu.pl

Anna Barszcz

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 217
Tel.: +48 22 234-65-76
a.barszcz@il.pw.edu.pl

Paweł Chudzik

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 345
Tel.: +48 22 234-65-78
p.chudzik@il.pw.edu.pl

Maciej Cwyl

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 218
Tel.: +48 22 234-57-46
m.cwyl@il.pw.edu.pl

Marian Giżejowski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 215
Tel.: +48 22 825-84-21
m.gizejowski@il.pw.edu.pl

Michał Głowacki

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 348
Tel.: +48 22 234-65-85
m.glowacki@il.pw.edu.pl

Bartosz Grzeszykowski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 340
Tel.: +48 22 825-57-58
b.grzeszykowski@il.pw.edu.pl

Jerzy Idzikowski

dr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 247
Tel.: +48 22 234-66-58
j.idzikowski@il.pw.edu.pl

Bogumiła Juchnowicz-Bierbasz

mgr inż.
Asystent

Pokój: 350
Tel.: +48 22 234-65-87
b.juchnowicz@il.pw.edu.pl

Michał Knauff

prof. dr hab. inż.

Pokój: 340
Tel.: +48 22 825-65-32

Piotr Knyziak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 350
Tel.: +48 22 234-65-87
p.knyziak@il.pw.edu.pl

Robert Kowalski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 349
Tel.: +48 22 234-64-52
r.kowalski@il.pw.edu.pl

Paweł Król

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 249
Tel.: +48 22 234-66-48
pawel.krol@pw.edu.pl

Izabela Lachowicz

specjalista administracyjny

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Fax.: +48 22 825-65-32
i.lachowicz@il.pw.edu.pl

Marta Lutomirska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 341
Tel.: +48 22 234-63-01
m.lutomirska@il.pw.edu.pl

Marcin Niedośpiał

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 343
Tel.: +48 22 234-57-52
m.niedospial@il.pw.edu.pl

Antoni Ostromęcki

dr inż.

Pokój: 347
Tel.: +48 22 825-65-32
a.ostromecki@il.pw.edu.pl

Rafał Ostromęcki

dr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 347
Tel.: +48 22 234-65-18
r.ostromecki@il.pw.edu.pl

Kostiantyn Protchenko

mgr inż.
Asystent

Pokój: 306
Tel.: +48 22 825-57-58
k.protchenko@il.pw.edu.pl

Leonard Runkiewicz

prof. dr hab. inż.

Pokój: 342
Tel.: +48 22 825-65-32
l.runkiewicz@itb.pl

Mirosław Siennicki

dr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 250
Tel.: +48 22 234-65-67
m.siennicki@il.pw.edu.pl

Zbigniew Stachura

mgr inż.
Asystent

Pokój: 248
Tel.: +48 22 234-62-61
z.stachura@il.pw.edu.pl

Magdalena Szadkowska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 348
Tel.: +48 22 234-65-85
m.szadkowska@il.pw.edu.pl

Elżbieta Szmigiera

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Tel.: +48 22 234-65-82
e.szmigiera@il.pw.edu.pl

Marek Urbański

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 345
Tel.: +48 22 234-65-78
m.urbanski@il.pw.edu.pl

Stanisław Wierzbicki

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 219
Tel.: +48 22 234-65-60
s.wierzbicki@il.pw.edu.pl

Maria Włodarczyk

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 341
Tel.: +48 22 234-63-01
maria.wlodarczyk@il.pw.edu.pl

Izabela Wójcik-Grząba

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 221
Tel.: +48 22 234-65-61
i.wojcik@il.pw.edu.pl

Julia Wróblewska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 340
Tel.: +48 22 825-57-58
j.wroblewska@il.pw.edu.pl

Tadeusz Zwoliński

mgr inż.
Asystent

Pokój: 222
Tel.: +48 22 234-66-57
tadeusz.zwolinski@pw.edu.pl

Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki

Karol Bołbotowski

mgr inż.
Asystent

Pokój: 137
Tel.: +48 22 234-63-82
k.bolbotowski@il.pw.edu.pl

Sławomir Czarnecki

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 139
Tel.: +48 22 234-63-82
s.czarnecki@il.pw.edu.pl

Ireneusz Czmoch

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 132b
Tel.: +48 22 234-65-40
i.czmoch@il.pw.edu.pl

Radosław Czubacki

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 234a
r.czubacki@il.pw.edu.pl

Przemysław Czumaj

mgr inż.
Asystent

Pokój: 135
Tel.: +48 22 234-63-87
p.czumaj@il.pw.edu.pl

Sławomir Dudziak

dr inż.
Asystent

Pokój: 135
Tel.: +48 22 234-63-87
s.dudziak@il.pw.edu.pl

Grzegorz Dzierżanowski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 232d
Tel.: +48 22 234-65-16
g.dzierzanowski@il.pw.edu.pl

Zbigniew Kacprzyk

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 232c
Tel.: +48 22 825-56-40
z.kacprzyk@il.pw.edu.pl

Zofia Kozyra

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 138
Tel.: +48 22 234-64-31
z.kozyra@il.pw.edu.pl

Tomasz Lewiński

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 232a
Tel.: +48 22 234-63-79
t.lewinski@il.pw.edu.pl

Tomasz Łukasiak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 233a
Tel.: +48 22 234-65-24
t.lukasiak@il.pw.edu.pl

Tomasz Sokół

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 233b
Tel.: +48 22 234-75-08
t.sokol@il.pw.edu.pl

Szymon Spodzieja

mgr inż.
Asystent

Pokój: 133
Tel.: +48 22 234-65-45
s.spodzieja@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Zakład Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności

Cezary Ajdukiewicz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 244
Tel.: +48 22 234-57-54
c.ajdukiewicz@il.pw.edu.pl

Marcin Gajewski

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 243
Tel.: +48 22 234-51-64
m.gajewski@il.pw.edu.pl

Aniela Glinicka

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 242
Tel.: +48 22 234-65-14
a.glinicka@il.pw.edu.pl

Aldona Góźdź

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 245
Tel.: +48 22 234-51-63
aldona.gozdz@wp.pl

Stanisław Jemioło

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 123/131
Tel.: +48 22 234-65-03
s.jemiolo@il.pw.edu.pl

Inez Kamińska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 130
Tel.: +48 22 234-65-13
i.kaminska@il.pw.edu.pl

Magdalena Kruk

dr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 245
Tel.: +48 22 234-51-63
m.kruk@il.pw.edu.pl

Andrzej Piotrowski

mgr inż.
Asystent

Pokój: 240
Tel.: +48 22 234-63-06
a.piotrowski@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Ewa Szeliga

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 241
Tel.: +48 22 234-63-81
e.szeliga@il.pw.edu.pl

Aleksander Szwed

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 244
Tel.: +48 22 234-57-54
a.szwed@il.pw.edu.pl

Zespół Architektury, Urbanistyki i Rysunku

Piotr Bujak

dr inż. arch.
Adiunkt

Pokój: 351
Tel.: +48 22 234-65-89
piotr.bujak1@pw.edu.pl

Rafał Bujnowski

mgr inż. arch.
Starszy wykładowca

Pokój: 351
Tel.: +48 22 234-65-89
r.bujnowski@il.pw.edu.pl

Adam Dolot

dr inż. arch.
Adiunkt

Pokój: 351
Tel.: +48 22 234-65-89
a.dolot@il.pw.edu.pl

Eliza Maciejewska

dr inż. arch.
Adiunkt

Pokój: 314
Tel.: +48 22 234-57-47
e.maciejewska@il.pw.edu.pl

Marek Neubart

mgr inż. arch.
Starszy wykładowca

Pokój: 351
Tel.: +48 22 234-65-89
m.neubart@il.pw.edu.pl

Obszar działalności naukowo-badawczej Instytutu obejmuje wszystkie podstawowe etapy realizacji przedsięwzięć budowlanych takie jak: rewitalizacja obiektów zabytkowych, projektowanie obiektów budowlanych przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć teorii konstrukcji, dobór rozwiązań materiałowo-technologicznych, organizację i zarządzanie przedsięwzięciami. Wykorzystywane są wyniki badań eksperymentalnych uzyskanych w dobrze wyposażonych laboratoriach przy zastosowaniu zaawansowanych metod numerycznych i modelowania komputerowego. Priorytetem badawczym jest poszukiwanie nowych rozwiązań projektowych, materiałowych i technologicznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami przedstawionymi na stronach poszczególnych Zakładów.