Instytut Inżynierii Budowlanej

IIB

Dyrektor

Piotr Woyciechowski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 225
Tel. +48 22 234-65-56,
+48 22 825-65-32
piotr.woyciechowski@pw.edu.pl

Z-ca Dyrektora

Marcin Gajewski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 243
Tel.: +48 22 234-51-64
marcin.gajewski@pw.edu.pl

Informacje o instytucie

Instytut Inżynierii Budowlanej został utworzony 1 stycznia 2012 roku z katedr i zakładów działających dotychczas w ramach Wydziału. Instytut kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (magisterskich i inżynierskich) w specjalnościach: Budownictwo Zrównoważone (BZ), Inżynieria Produkcji Budowlanej (IPB), Konstrukcje Budowlane (KB), Teoria Konstrukcji (TK). W Instytucie Inżynierii Budowlanej zatrudnionych jest ponad 115 pracowników naukowo-badawczych, dydaktycznych, administracyjnych i laboratoryjnych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych wymienionych poniżej. W ramach Instytutu funkcjonuje laboratorium specjalizujące się w badaniach materiałów i konstrukcji budowlanych. Ponadto w Instytucie realizowane są zajęcia dla studentów innych wydziałów Politechniki Warszawskiej, m.in. Wydziału Zarządzania (WZ), Wydziału Architektury (WA), Wydziału Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS). W działalności dydaktycznej, oprócz standardowych metod w tym audio-wizualnych, wykorzystywane są metody e-learningu.

Mail: sekretariat.iib.WIL@pw.edu.pl
Tel.: +48 22 825-65-32
Fax.: +48 22 825-65-32
Pokój: 225

Izabela Lachowicz

specjalista administracyjny

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Fax.: +48 22 825-65-32
izabela.lachowicz@pw.edu.pl

Barbara Osica

mgr inż.
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Fax: +48 22 825-65-32
barbara.osica@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Laboratorium Instytutu Inżynierii Budowlanej

Piotr Grudziński

technik

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
piotr.grudzinski@pw.edu.pl

Jerzy Jaworski

mgr inż.
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 31
Tel.: +48 22 234-56-85
jerzy.jaworski@pw.edu.pl

Roman Klimczyk

technik

Pokój: 538
Tel.: +48 22 234-15-39
roman.klimczyk@pw.edu.pl

Jarosław Medyński

mgr inż.
Kierownik laboratorium

Pokój: 533b
Tel.: +48 22 234-64-86
jaroslaw.medynski@pw.edu.pl

Adam Sotomski

mistrz

Pokój: Bud Polna 15a
Tel.: +48 22 234-54-36
adam.sotomski@pw.edu.pl

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
dominika.stanczak@pw.edu.pl

Krzysztof Ziętkowski

specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 538
Tel.: +48 22 234-15-39
krzysztof.zietkowski@pw.edu.pl

Zakład Budownictwa Ogólnego

Anna Al Sabouni-Zawadzka

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 228
anna.zawadzka@pw.edu.pl

Szymon Firląg

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 319
szymon.firlag@pw.edu.pl

Ryszard Robert Gajewski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 332a
ryszard.gajewski@pw.edu.pl

Wojciech Gilewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 140
Tel.: +48 22 234-57-53
wojciech.gilewski@pw.edu.pl

Martyna Gregoriou-Szczepaniak

mgr inż.
Asystent

Pokój: 316
martyna.szczepaniak@pw.edu.pl

Agnieszka Kaliszuk-Wietecka

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 318
Tel.: +48 22 825-92-80
agnieszka.wietecka@pw.edu.pl

Tomasz Kułakowski

dr inż.
Adiunkt

tomasz.kulakowski@pw.edu.pl

Andrzej Marecki

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 322
andrzej.marecki@pw.edu.pl

Artur Miszczuk

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 304
artur.miszczuk@pw.edu.pl

Piotr Narloch

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 316
piotr.narloch@pw.edu.pl

Jan Pełczyński

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 228
jan.pelczynski@pw.edu.pl

Agnieszka Rutecka

dr inż.
Asystent

Pokój: 332a
agnieszka.rutecka@pw.edu.pl

Ewa Sobczyńska

mgr inż.
Asystent

Pokój:
Tel.: +48 22 234-65-80
ewa.sobczynska@pw.edu.pl

Wojciech Terlikowski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 321
wojciech.terlikowski@pw.edu.pl

Kacper Wasilewski

dr inż.
Asystent

Pokój: 317
kacper.wasilewski@pw.edu.pl

Arkadiusz Węglarz

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 319
arkadiusz.weglarz@pw.edu.pl

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

Grzegorz Adamczewski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 543
Tel.: +48 22 234-64-82
grzegorz.adamczewski@pw.edu.pl

Karol Chilmon

mgr inż.
Asystent

Pokój: 619
Tel.: +48 22 234-56-73
karol.chilmon@pw.edu.pl

Bogumiła Chmielewska

dr
Profesor uczelni

Pokój: 546
Tel.: +48 22 234-56-72
bogumila.chmielewska@pw.edu.pl

Andrzej Garbacz

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 111
andrzej.garbacz@pw.edu.pl

Wioletta Jackiewicz-Rek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 548
wioletta.rek@pw.edu.pl

Beata Jaworska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 548
Tel.: +48 22 234-64-88
beata.jaworska@pw.edu.pl

Maciej Kalinowski

dr inż.
Asystent

Pokój: 619
maciej.kalinowski@pw.edu.pl

Maja Kępniak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 550
Tel.: +48 22 234-62-28
maja.kepniak@pw.edu.pl

Justyna Kuziak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 547
Tel.: +48 22 234-64-80
justyna.kuziak@pw.edu.pl

Paweł Łukowski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 551
Tel.: +48 22 234 64 81
pawel.lukowski@pw.edu.pl

Tomasz Piotrowski

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 547
Tel.: +48 22 234-64-80
tomasz.piotrowski@pw.edu.pl

Piotr Prochoń

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 547
Tel.: +48 22 234-64-80
Piotr.Prochon@pw.edu.pl

Joanna Sokołowska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 543
Tel.: +48 22 234-64-82
joanna.sokolowska@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Piotr Woyciechowski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 225
Tel. +48 22 234-65-56,
+48 22 825-65-32
piotr.woyciechowski@pw.edu.pl

Kamil Załęgowski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 550
Tel.: +48 22 234-62-28
kamil.zalegowski@pw.edu.pl

Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie

Hubert Anysz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 523
Tel.: +48 22 234-64-84
hubert.anysz@pw.edu.pl

Andrzej Foremny

Dr inż.
Asystent

Pokój: 522
andrzej.foremny@pw.edu.pl

Nabi Ibadov

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 524
nabi.ibadov@pw.edu.pl

Krzysztof Kaczorek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 519
krzysztof.kaczorek@pw.edu.pl

Michał Krzemiński

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 504
michal.krzeminski@pw.edu.pl

Mariola Książek-Nowak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 521
Tel.: +48 22 234-56-61
mariola.nowak@pw.edu.pl

Janusz Kulejewski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 525
Tel.: +48 22 234-65-15
janusz.kulejewski@pw.edu.pl

Aleksander Nicał

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 518
Tel.: +48 22 234-57-49
aleksander.nical@pw.edu.pl

Paweł Nowak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 520
Tel.: +48 22 234-64-85
pawel.nowak@pw.edu.pl

Anna Piotrowska

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 523
Tel.: +48 22 234-64-84
Anna.Piotrowska@pw.edu.pl

Wojciech Rogala

mgr inż.
Asystent

Pokój: 519
Wojciech.Rogala@pw.edu.pl

Jerzy Rosłon

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 521
jerzy.roslon@pw.edu.pl

Janusz Sobieraj

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 523

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Dariusz Walasek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 522
dariusz.walasek@pw.edu.pl

Zakład Konstrukcji Betonowych i Metalowych

Marian Abramowicz

prof. dr hab. inż.

Pokój: 346
Tel.: +48 22 825-65-32

Wioleta Barcewicz

dr inż.
Profesor uczelni

Pokój: 220
Tel.: +48 22 825-52-49
wioleta.barcewicz@pw.edu.pl

Anna Barszcz

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 217
Tel.: +48 22 234-65-76
anna.barszcz@pw.edu.pl

Paweł Chudzik

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 345
Tel.: +48 22 234-65-78
pawel.chudzik@pw.edu.pl

Maciej Cwyl

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 218
Tel.: +48 22 234-57-46
maciej.cwyl@pw.edu.pl

Marian Giżejowski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 215
Tel.: +48 22 825-84-21
marian.gizejowski@pw.edu.pl

Michał Głowacki

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 348
Tel.: +48 22 234-65-85
michal.glowacki@pw.edu.pl

Bartosz Grzeszykowski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 340
Tel.: +48 22 825-57-58
bartosz.grzeszykowski@pw.edu.pl

Jerzy Idzikowski

dr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 247
Tel.: +48 22 234-66-58
jerzy.idzikowski@pw.edu.pl

Bogumiła Juchnowicz-Bierbasz

mgr inż.
Asystent

Pokój: 350
Tel.: +48 22 234-65-87
bogumila.bierbasz@pw.edu.pl

Michał Knauff

prof. dr hab. inż.

Pokój: 340
Tel.: +48 22 825-65-32

Piotr Knyziak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 350
Tel.: +48 22 234-65-87
piotr.knyziak@pw.edu.pl

Robert Kowalski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 349
Tel.: +48 22 234-64-52
Robert.Kowalski.WIL@pw.edu.pl

Paweł Król

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 249
Tel.: +48 22 234-66-48
pawel.krol@pw.edu.pl

Izabela Lachowicz

specjalista administracyjny

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Fax.: +48 22 825-65-32
izabela.lachowicz@pw.edu.pl

Marta Lutomirska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 341
Tel.: +48 22 234-63-01
marta.lutomirska@pw.edu.pl

Marcin Niedośpiał

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 343
Tel.: +48 22 234-57-52
marcin.niedospial@pw.edu.pl

Antoni Ostromęcki

dr inż.

Pokój: 347
Tel.: +48 22 825-65-32
a.ostromecki@il.pw.edu.pl

Rafał Ostromęcki

dr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 347
Tel.: +48 22 234-65-18
rafal.ostromecki@pw.edu.pl

Kostiantyn Protchenko

dr inż.
Asystent

Pokój: 306
Tel.: +48 22 825-57-58
kostiantyn.protchenko@pw.edu.pl

Leonard Runkiewicz

prof. dr hab. inż.

In memoriam

Mirosław Siennicki

dr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 250
Tel.: +48 22 234-65-67
miroslaw.siennicki@pw.edu.pl

Zbigniew Stachura

mgr inż.
Asystent

Pokój: 248
Tel.: +48 22 234-62-61
zbigniew.stachura@pw.edu.pl

Magdalena Szadkowska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 348
Tel.: +48 22 234-65-85
magdalena.szadkowska@pw.edu.pl

Elżbieta Szmigiera

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 344
Tel.: +48 22 234-65-56
Tel.: +48 22 234-65-82
elzbieta.szmigiera@pw.edu.pl

Marek Urbański

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 345
Tel.: +48 22 234-65-78
marek.urbanski@pw.edu.pl

Stanisław Wierzbicki

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 219
Tel.: +48 22 234-65-60
stanislaw.wierzbicki@pw.edu.pl

Maria Włodarczyk

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 341
Tel.: +48 22 234-63-01
maria.wlodarczyk@pw.edu.pl

Izabela Wójcik-Grząba

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 221
Tel.: +48 22 234-65-61
izabela.grzaba@pw.edu.pl

Julia Wróblewska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 340
Tel.: +48 22 825-57-58
julia.wroblewska@pw.edu.pl

Tadeusz Zwoliński

mgr inż.
Asystent

Pokój: 222
Tel.: +48 22 234-66-57
tadeusz.zwolinski@pw.edu.pl

Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki

Karol Bołbotowski

Dr inż.
Asystent

Pokój: 137
Tel.: +48 22 234-63-82
karol.bolbotowski@pw.edu.pl

Sławomir Czarnecki

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 139
Tel.: +48 22 234-63-82
slawomir.czarnecki@pw.edu.pl

Ireneusz Czmoch

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 232b
Tel.: +48 22 234-65-40
ireneusz.czmoch@pw.edu.pl

Radosław Czubacki

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 234a
radoslaw.czubacki@pw.edu.pl

Przemysław Czumaj

mgr inż.
Asystent

Pokój: 135
Tel.: +48 22 234-63-87
przemyslaw.czumaj@pw.edu.pl

Sławomir Dudziak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 135
Tel.: +48 22 234-63-87
slawomir.dudziak@pw.edu.pl

Grzegorz Dzierżanowski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 232d
Tel.: +48 22 234-65-16
grzegorz.dzierzanowski@pw.edu.pl

Zofia Kozyra

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 138
Tel.: +48 22 234-64-31
zofia.kozyra@pw.edu.pl

Tomasz Lewiński

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 232a
Tel.: +48 22 234-63-79
tomasz.lewinski@pw.edu.pl

Tomasz Łukasiak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 233a
Tel.: +48 22 234-65-24
tomasz.lukasiak@pw.edu.pl

Tomasz Sokół

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 233b
Tel.: +48 22 234-75-08
tomasz.sokol@pw.edu.pl

Szymon Spodzieja

mgr inż.
Asystent

Pokój: 133
Tel.: +48 22 234-65-45
szymon.spodzieja@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Zakład Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności

Cezary Ajdukiewicz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 244
Tel.: +48 22 234-57-54
cezary.ajdukiewicz@pw.edu.pl

Marcin Gajewski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 243
Tel.: +48 22 234-51-64
marcin.gajewski@pw.edu.pl

Aniela Glinicka

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 242
Tel.: +48 22 234-65-14
aniela.glinicka@pw.edu.pl

Aldona Góźdź

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 245
Tel.: +48 22 234-51-63
aldona.gozdz@wp.pl

Stanisław Jemioło

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 123/131
Tel.: +48 22 234-65-03
stanislaw.jemiolo@pw.edu.pl

Inez Kamińska

dr inż.
Asystent

Pokój: 130
Tel.: +48 22 234-65-13
inez.kaminska@pw.edu.pl

Magdalena Kruk

dr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 245
Tel.: +48 22 234-51-63
magdalena.kruk@pw.edu.pl

Andrzej Piotrowski

mgr inż.
Asystent

Pokój: 240
Tel.: +48 22 234-63-06
andrzej.piotrowski@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Ewa Szeliga

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 241
Tel.: +48 22 234-63-81
ewa.szeliga@pw.edu.pl

Aleksander Szwed

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 244
Tel.: +48 22 234-57-54
aleksander.szwed@pw.edu.pl

Zespół Architektury, Urbanistyki i Rysunku

Piotr Bujak

dr inż. arch.
Adiunkt

Pokój: 351
Tel.: +48 22 234-65-89
piotr.bujak1@pw.edu.pl

Rafał Bujnowski

mgr inż. arch.
Starszy wykładowca

Pokój: 351
Tel.: +48 22 234-65-89
rafal.bujnowski@pw.edu.pl

Adam Dolot

dr inż. arch.
Adiunkt

Pokój: 351
Tel.: +48 22 234-65-89
adam.dolot@pw.edu.pl

Eliza Maciejewska

dr inż. arch.
Adiunkt

Pokój: 314
Tel.: +48 22 234-57-47
eliza.maciejewska@pw.edu.pl

Marek Neubart

mgr inż. arch.
Starszy wykładowca

Pokój: 351
Tel.: +48 22 234-65-89
marek.neubart@pw.edu.pl

Obszar działalności naukowo-badawczej Instytutu obejmuje wszystkie podstawowe etapy realizacji przedsięwzięć budowlanych takie jak: rewitalizacja obiektów zabytkowych, projektowanie obiektów budowlanych przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć teorii konstrukcji, dobór rozwiązań materiałowo-technologicznych, organizację i zarządzanie przedsięwzięciami. Wykorzystywane są wyniki badań eksperymentalnych uzyskanych w dobrze wyposażonych laboratoriach przy zastosowaniu zaawansowanych metod numerycznych i modelowania komputerowego. Priorytetem badawczym jest poszukiwanie nowych rozwiązań projektowych, materiałowych i technologicznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami przedstawionymi na stronach poszczególnych Zakładów.