Sprawy socjalne

Stypendia

1.1 Odbieranie dycyzji stypendialnych_22.11
Download 12.7 KB
Download 712.7 KB
Download 238.9 KB
1.3.Dochód z 1 ha_za 2020 rok _2021_2022
Download 131.9 KB
1.Regulamin stypendiów_2021_2022_wnioski i terminy
Download 139.4 KB
2.1.1 stypendium rektora_średnia i punkty_I stopień_2021_2022
Download 372.1 KB
2.1.2 stypendium rektora_średnia i punkty_II stopień_2021_2022
Download 303.2 KB
2.2.1 Ranking_I stopień_stypendium_rektora_2021_2022
Download 302.4 KB
2.2.2 Ranking_II stopień_stypendium_rektora_2021_2022
Download 243 KB
Lista dokumentów do styp. socjalnego
Download 174.3 KB
Pomoc socjalna w czasie pandemii
Download 14.6 KB
Stypendium socjalne - lista załączników do wniosku
Download 219.6 KB

 

Ubezpieczenia

Download 747.2 KB
Download 714.4 KB
Download 496.3 KB
1.Ubezpieczenie zdrowotne_ZUS
Download 49.5 KB
Download 111.5 KB
2.2 Informacje o ubezpieczeniu NNW_2021/2022
Download 3 MB
Download 225.3 KB
Ubezpieczenie NNW - informacja Kanclerza PW
Download 2.6 MB
Ubezpieczenie zdrowotne_2021_zarządzenie Rektora
Download 120.7 KB