Sprawy socjalne

Stypendia

Download 122.2 KB
0.1.1.1b Wniosek o zmiane decyzji w sprawie przyznania styp. socjalnego _lato_2023
Download 22.2 KB
1.0 Przyznane punkty_styp. Rektora_ I stopień_2022_2023
Download 285.4 KB
1.0 Przyznane punkty_styp. Rektora_ II stopień_2022_2023
Download 301.5 KB
1.0 Regulamin stypendiów_2022_2023_wnioski i terminy
Download 473.2 KB
1.0.1 Kryteria list rankingowych_Decyzja Dziekana nr 59_2022
Download 551.9 KB
1.0.1 Okres przyznawania_Decyzja Dziekana nr 60_2022
Download 497.8 KB
1.0.1 Pełnomocnictwo PW_stypendia_2022-2023
Download 185 KB
1.0.1 Skład WKS_2022_IL studenci
Download 66.5 KB
Download 176.8 KB
1.1.0 Wniosek o styp.SOCJALNE_2022
Download 148.6 KB
Download 105.4 KB
1.1.1 Dochód_z ryczałtu_2022_Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r. (M.P. 2022 r. poz. 726)
Download 342.4 KB
Download 241.1 KB
1.1.1 Oświadczenie o DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU_Załącznik 1
Download 34.1 KB
1.1.1 Oświadczenie o NIEUZYSKANIU DOCHODÓW_Załącznik 3
Download 26.5 KB
1.1.1 Oświadczenie o składce ZUS_Załącznik 2
Download 25 KB
1.1.1 UKRAINA_oświadczenie do styp.socjalnego_2022
Download 26.6 KB
1.1.2 Wniosek o styp. Rektora dla MATURZYSTÓW_Załącznik 6
Download 35.8 KB
1.1.2 Wniosek o styp.Rektora_dla DOKTORANTÓW_Załącznik 9
Download 38.1 KB
1.1.2 Wniosek o styp.Rektora_tylko za WYNIKI W NAUCE_Załącznik 5
Download 38.8 KB
1.1.2 Wniosek o styp.Rektora_za OSIĄGNIĘCIA_Załącznik 5
Download 41.7 KB
1.2 Oświadczenie o zrzeczeniu sie prawa do odwołania od decyzji stypendialnej
Download 139.1 KB
1.2.1 Zestawienie_st.rektora_średnia_osiągnięcia_2022_2023
Download 255 KB
1.2.2 Ranking_I stopień_stypendium_rektora_2022_2023
Download 233.6 KB
1.2.2 Ranking_II stopień_stypendium_rektora_2022_2023
Download 201.8 KB
1.3 Odwołanie do OKS_Załącznik 10
Download 36.2 KB
Regulamin_styp.M.KRÓLA_2022-2023
Download 331.1 KB
Stypendia POMOSTOWE_2022_2023
Download 741.6 KB
STYPENDIUM MINISTRA 2022_2023
Download 343.6 KB
Wniosek na rok 2022-2023_stypendium im.M.KRÓLA
Download 14.9 KB

 

Ubezpieczenia

1.1 Ubezpieczenie zdrowotne_ZUS
Download 49.5 KB
Download 747.2 KB
Download 714.4 KB
1.4 Ubezp. zdrowotne_wniosek/oświadczenie o wyrejestrowanie z ubezpieczenia
Download 496.3 KB
2.1 Ubezpieczenie NNW - kwota 2022/2023
Download 113 KB
2.2 Informacje o ubezpieczeniu NNW_2022/2023
Download 298.3 KB
Download 449.1 KB
Ubezpieczenie NNW - informacja Kanclerza PW
Download 2.6 MB
Ubezpieczenie zdrowotne_2021_zarządzenie Rektora
Download 120.7 KB