Wydziałowy Rzecznik Zaufania

Beata Jaworska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 548
Tel.: +48 22 234-64-88
b.jaworska@il.pw.edu.pl

Pokój: 548
Dyżur: czwartki 17:00 – 18:00

Możliwe jest ustalenie innego terminu spotkania po uzgodnieniu mailowym.

Zarządzenie Rektora nr 59/2014 z dnia 19/09/2014 w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej.