Pełnomocnicy Dziekana

Anna Al Sabouni-Zawadzka

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 228
a.sabouni@il.pw.edu.pl

Jan Król

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 540
Tel.: +48 22 234-56-74
jan.krol@pw.edu.pl

Jarosław Medyński

mgr inż.
Kierownik laboratorium

Pokój: 533b
Tel.: +48 22 234-64-86
j.medynski@il.pw.edu.pl

Ireneusz Czmoch

Ireneusz Czmoch

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 132b
Tel.: +48 22 234-65-40
i.czmoch@il.pw.edu.pl

Andrzej Długołęcki

Andrzej Długołęcki

mgr
Kierownik działu

Pokój: 516
Tel.: +48 22 234-14-45
a.dlugolecki@il.pw.edu.pl

Katarzyna Kleszczewska

Katarzyna Kleszczewska

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 642
Tel.: +48 22 234-64-09
k.kleszczewska@il.pw.edu.pl

Tomasz Dubilis

Tomasz Dubilis

mgr inż.
Architekt Systemów Informatycznych

Pokój: 18b
Tel.: +48 22 234-65-32
Tel./fax.: +48 22 825-72-39
t.dubilis@il.pw.edu.pl

Ryszard Robert Gajewski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 332a
ryszard.gajewski@pw.edu.pl

Kamil Załęgowski

Kamil Załęgowski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 550
Tel.: +48 22 234-62-28
k.zalegowski@il.pw.edu.pl

Emilia Głogosz

Emilia Głogosz

inż.
Specjalista

Pokój: 417
Tel.: +48 22 825-72-87
e.glogosz@il.pw.edu.pl

Krzysztof Kaczorek

Krzysztof Kaczorek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 519
k.kaczorek@il.pw.edu.pl

Katarzyna Kleszczewska

Katarzyna Kleszczewska

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 642
Tel.: +48 22 234-64-09
k.kleszczewska@il.pw.edu.pl

Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska

Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 646
k.jesionkiewicz@il.pw.edu.pl

Piotr Knyziak

Piotr Knyziak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 350
Tel.: +48 22 234-65-87
p.knyziak@il.pw.edu.pl

Tomasz Piotrowski

Tomasz Piotrowski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 547
Tel.: +48 22 234-64-80
t.piotrowski@il.pw.edu.pl

Justyna Paluch

Justyna Paluch

mgr
specjalista ds. finansowych

Pokój: 515
Tel.: +48 22 234-14-44
j.paluch@il.pw.edu.pl

Karol Chilmon

Karol Chilmon

mgr inż.
Asystent

Pokój: 619
Tel.: +48 22 234-56-73
k.chilmon@il.pw.edu.pl

Krzysztof Wojciechowski

Krzysztof Wojciechowski

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 631
Tel.: +48 22 234-64-66
k.wojciechowski@il.pw.edu.pl

Anna Al Sabouni-Zawadzka

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 228
a.sabouni@il.pw.edu.pl

Magdalena Wawrowska

Magdalena Wawrowska

mgr
st. specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 144
Tel.: +48 22 234-50-95
m.wawrowska@il.pw.edu.pl

Andrzej Długołęcki

Andrzej Długołęcki

mgr
Kierownik działu

Pokój: 516
Tel.: +48 22 234-14-45
a.dlugolecki@il.pw.edu.pl

Koordynatorzy ds. zamówień publicznych w Jednostkach
Małgorzata Muszyńska-Małczak

Małgorzata Muszyńska-Małczak

mgr
Kierownik biblioteki

Pokój: 436
Tel.: +48 22 234-64-56
m.muszynska-malczak@il.pw.edu.pl

Katarzyna Zaręba

Katarzyna Zaręba

mgr
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 111
Tel.: +48 22 234-65-95
Tel.: +48 22 825-59-37
Fax.: +48 22 825-88-99
katarzyna.zareba@pw.edu.pl

Maria Szymańska

Maria Szymańska

specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 451
Tel.: +48 22 825-35-72
Tel.: +48 22 234-65-43
Fax.: +48 22 825-89-46
m.szymanska@il.pw.edu.pl

Izabela Lachowicz

Izabela Lachowicz

specjalista administracyjny

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Fax.: +48 22 825-65-32
i.lachowicz@il.pw.edu.pl

Adam Zalewski

Adam Zalewski

Kierownik działu

Pokój: 116
Tel.: +48 22 234-65-74
adam.marek.zalewski@pw.edu.pl

Lucyna Alachamowicz

Lucyna Alachamowicz

specjalista ds. finansowych

Pokój: 142
Tel./fax.: +48 22 234-65-48
l.alachamowicz@il.pw.edu.pl

Andrzej Długołęcki

Andrzej Długołęcki

mgr
Kierownik działu

Pokój: 516
Tel.: +48 22 234-14-45
a.dlugolecki@il.pw.edu.pl

Krzysztof Ziętkowski

Krzysztof Ziętkowski

specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 538
Tel.: +48 22 234-15-39
k.zietkowski@il.pw.edu.pl

Andrzej Oniszczuk

Andrzej Oniszczuk

mgr
specjalista

Wioletta Jackiewicz-Rek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 548
wioletta.rek@pw.edu.pl

Wiesława Kalisiewicz

Wiesława Kalisiewicz

mgr
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 324
Tel.: +48 22 234-57-48
w.kalisiewicz@il.pw.edu.pl

Maciej Maślakowski

Maciej Maślakowski

dr
Adiunkt

Pokój: 414
Tel.: +48 22 234-63-89
m.maslakowski@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Wiesława Kalisiewicz

Wiesława Kalisiewicz

mgr
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 324
Tel.: +48 22 234-57-48
w.kalisiewicz@il.pw.edu.pl

Paweł Dąbkowski

Paweł Dąbkowski

mgr inż.
Asystent

Pokój: 649
Tel.: +48 22 234-15-36
p.dabkowski@il.pw.edu.pl

Izabela Lachowicz

Izabela Lachowicz

specjalista administracyjny

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Fax.: +48 22 825-65-32
i.lachowicz@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Magdalena Ataman

Magdalena Ataman

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 238
Tel.: +48 22 234-64-70
m.ataman@il.pw.edu.pl

Michał Sarnowski

dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 616
Tel.: +48 22 234-57-41
michal.sarnowski@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Wiesława Kalisiewicz

Wiesława Kalisiewicz

mgr
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 324
Tel.: +48 22 234-57-48
w.kalisiewicz@il.pw.edu.pl