Pełnomocnicy Dziekana
Błażej Gago

Błażej Gago

mgr
Starszy bibliotekarz

Pokój: 607
Tel.: +48 22 234-65-90
Blazej.Gago@pw.edu.pl

Jan Pełczyński

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 228
jan.pelczynski@pw.edu.pl

Jarosław Medyński

mgr inż.
Kierownik laboratorium

Pokój: 533b
Tel.: +48 22 234-64-86
jaroslaw.medynski@pw.edu.pl

Ireneusz Czmoch

Ireneusz Czmoch

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 232b
Tel.: +48 22 234-65-40
ireneusz.czmoch@pw.edu.pl

Andrzej Długołęcki

Andrzej Długołęcki

mgr
Kierownik działu

Pokój: 516
Tel.: +48 22 234-14-45
andrzej.dlugolecki@pw.edu.pl

Dominika Stańczak

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
dominika.stanczak@pw.edu.pl

Katarzyna Kleszczewska

Katarzyna Kleszczewska

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 642
Tel.: +48 22 234-64-09
katarzyna.kleszczewska@pw.edu.pl

Tomasz Dubilis

Tomasz Dubilis

mgr inż.
Architekt Systemów Informatycznych

Pokój: 18b
Tel.: +48 22 234-65-32
Tel./fax.: +48 22 825-72-39
tomasz.dubilis@pw.edu.pl

Ryszard Robert Gajewski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 332a
ryszard.gajewski@pw.edu.pl

Marcin Niedośpiał

Marcin Niedośpiał

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 343
Tel.: +48 22 234-57-52
marcin.niedospial@pw.edu.pl

Emilia Głogosz

Emilia Głogosz

inż.
Specjalista

Pokój: 417
Tel.: +48 22 825-72-87
emilia.glogosz@pw.edu.pl

Krzysztof Kaczorek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 519
krzysztof.kaczorek@pw.edu.pl

Katarzyna Kleszczewska

Katarzyna Kleszczewska

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 642
Tel.: +48 22 234-64-09
katarzyna.kleszczewska@pw.edu.pl

Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska

Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 646
karolina.niedzinska@pw.edu.pl

Piotr Knyziak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 350
Tel.: +48 22 234-65-87
piotr.knyziak@pw.edu.pl

Tomasz Piotrowski

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 547
Tel.: +48 22 234-64-80
tomasz.piotrowski@pw.edu.pl

Karol Chilmon

Karol Chilmon

mgr inż.
Asystent

Pokój: 619
Tel.: +48 22 234-56-73
karol.chilmon@pw.edu.pl

Krzysztof Wojciechowski

Krzysztof Wojciechowski

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 631
Tel.: +48 22 234-64-66
krzysztof.wojciechowski@pw.edu.pl

Magdalena Wawrowska

Magdalena Wawrowska

mgr
st. specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 144
Tel.: +48 22 234-50-95
magdalena.wawrowska@pw.edu.pl

Andrzej Długołęcki

Andrzej Długołęcki

mgr
Kierownik działu

Pokój: 516
Tel.: +48 22 234-14-45
andrzej.dlugolecki@pw.edu.pl

Koordynatorzy ds. zamówień publicznych w Jednostkach
Małgorzata Muszyńska-Małczak

Małgorzata Muszyńska-Małczak

mgr
Kierownik biblioteki

Pokój: 607
Tel.: +48 22 234-65-90
+48 22 234 64-56
malgorzata.malczak@pw.edu.pl

Katarzyna Zaręba

Katarzyna Zaręba

mgr
starszy specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 111
Tel.: +48 22 234-65-95
Tel: +48 725-226-037
Tel.: +48 22 825-59-37
Fax.: +48 22 825-88-99
katarzyna.zareba@pw.edu.pl

Maria Szymańska

Maria Szymańska

Specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 451
Tel.: +48 22 825-35-72
Tel.: +48 22 234-65-43
Fax.: +48 22 825-89-46
maria.szymanska@pw.edu.pl

Izabela Lachowicz

Izabela Lachowicz

specjalista administracyjny

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Fax.: +48 22 825-65-32
izabela.lachowicz@pw.edu.pl

Adam Zalewski

Adam Zalewski

Kierownik działu

Pokój: 116
Tel.: +48 22 234-65-74
adam.marek.zalewski@pw.edu.pl

Hubert Szrajer

Hubert Szrajer

robotnik wykwalifikowany

hubert.szrajer@pw.edu.pl

Mariusz Orłowski

Mariusz Orłowski

starszy technik

Janusz Gugała

Janusz Gugała

mistrz

Tel.: +48 22 234-50-94
janusz.gugala@pw.edu.pl

Lucyna Alachamowicz

Lucyna Alachamowicz

specjalista ds. finansowych

Pokój: 142
Tel./fax.: +48 22 234-65-48
lucyna.alachamowicz@pw.edu.pl

Andrzej Długołęcki

Andrzej Długołęcki

mgr
Kierownik działu

Pokój: 516
Tel.: +48 22 234-14-45
andrzej.dlugolecki@pw.edu.pl

Krzysztof Ziętkowski

Krzysztof Ziętkowski

specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 538
Tel.: +48 22 234-15-39
krzysztof.zietkowski@pw.edu.pl

Andrzej Oniszczuk

Andrzej Oniszczuk

mgr
specjalista

Tel.: +48 22 234-51-65
andrzej.oniszczuk@pw.edu.pl

Wioletta Jackiewicz-Rek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 548
wioletta.rek@pw.edu.pl

Maciej Maślakowski

Maciej Maślakowski

dr
Adiunkt

Pokój: 414
Tel.: +48 22 234-63-89
maciej.maslakowski@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Paweł Dąbkowski

Paweł Dąbkowski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 649
Tel.: +48 22 234-15-36
pawel.dabkowski@pw.edu.pl

Izabela Lachowicz

Izabela Lachowicz

specjalista administracyjny

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Fax.: +48 22 825-65-32
izabela.lachowicz@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Magdalena Ataman

Magdalena Ataman

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 238
Tel.: +48 22 234-64-70
magdalena.ataman@pw.edu.pl

Michał Sarnowski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 616
Tel.: +48 22 234-57-41
michal.sarnowski@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl