Laboratorium Instytutu
Inżynierii Budowlanej

LIIB

Kierownik Zakładu

Jarosław Medyński

mgr inż.
Kierownik laboratorium

Pokój: 533b
Tel.: +48 22 234-64-86
jaroslaw.medynski@pw.edu.pl

Informacje o zakładzie

Laboratorium Instytutu Inżynierii Budowlanej jest samodzielną jednostką organizacyjną w Instytucie Inżynierii Budowlanej. Laboratorium IIB składa się z dwóch Zespołów Pracowni:

  • Zespół Pracowni Badań Konstrukcji Budowlanych;
  • Zespół Pracowni Badań Materiałów Budowlanych.

Piotr Grudziński

technik

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
piotr.grudzinski@pw.edu.pl

Jerzy Jaworski

mgr inż.
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 31
Tel.: +48 22 234-56-85
jerzy.jaworski@pw.edu.pl

Roman Klimczyk

technik

Pokój: 538
Tel.: +48 22 234-15-39
Roman.Klimczyk@pw.edu.pl

Jarosław Medyński

mgr inż.
Kierownik laboratorium

Pokój: 533b
Tel.: +48 22 234-64-86
jaroslaw.medynski@pw.edu.pl

Adam Sotomski

mistrz

Pokój: Bud Polna 15a
Tel.: +48 22 234-54-36
adam.sotomski@pw.edu.pl

Włodzimierz Sotomski

inż.
specjalista naukowo-techniczny

Pokój: Bud Polna 15a
Tel.: +48 22 234-54-36
wlodzimierz.sotomski@pw.edu.pl

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
dominika.stanczak@pw.edu.pl

Krzysztof Ziętkowski

specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 538
Tel.: +48 22 234-15-39
krzysztof.zietkowski@pw.edu.pl

Działalność Laboratorium IIB obejmuje: obsługę zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów, realizację badań prowadzonych w ramach działalności naukowo-badawczej Instytutu oraz usługi badawcze dla firm.

Pracownie działające w Laboratorium IIB prowadzą badania w zakresie:

  • metod oceny przydatności technicznej materiałów budowlanych i ich systemów dla budownictwa;
  • modelowania zachowania się konstrukcji i elementów budowlanych w różnych warunkach ich użytkowania;
  • diagnostyki konstrukcji budowlanych.
Pozostałe jednostki w ramach Instytutu