Komisja Rady Wydziału ds. Mienia i Finansów
Tomasz Sokół

Tomasz Sokół

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 233b
Tel.: +48 22 234-75-08
t.sokol@il.pw.edu.pl

Magdalena Ataman

Magdalena Ataman

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 238
Tel.: +48 22 234-64-70
m.ataman@il.pw.edu.pl

Karol Bączek

Karol Bączek

Student

Nabi Ibadov

Nabi Ibadov

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 517
n.ibadov@il.pw.edu.pl

Agnieszka Kaliszuk-Wietecka

Agnieszka Kaliszuk-Wietecka

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 318
Tel.: +48 22 825-92-80
a.kaliszuk-wietecka@il.pw.edu.pl

Piotr Szagała

Piotr Szagała

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 645
Tel.: +48 22 234-62-97
Tel.: +48 22 234-65-44
p.szagala@il.pw.edu.pl

Komisja Dziekańska ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Wioleta Barcewicz

Wioleta Barcewicz

dr inż.
Profesor uczelni

Pokój: 220
Tel.: +48 22 825-52-49
w.barcewicz@il.pw.edu.pl

Cezary Ajdukiewicz

Cezary Ajdukiewicz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 244
Tel.: +48 22 234-57-54
c.ajdukiewicz@il.pw.edu.pl

Wioletta Jackiewicz-Rek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 548
wioletta.rek@pw.edu.pl

Wojciech Karwowski

Wojciech Karwowski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 430b
w.karwowski@il.pw.edu.pl

Katarzyna Kleszczewska

Katarzyna Kleszczewska

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 642
Tel.: +48 22 234-64-09
k.kleszczewska@il.pw.edu.pl

Jan Król

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 540
Tel.: +48 22 234-56-74
jan.krol@pw.edu.pl

Aleksander Nicał

Aleksander Nicał

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 518
Tel.: +48 22 234-57-49
a.nical@il.pw.edu.pl

Michał Sarnowski

dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 616
Tel.: +48 22 234-57-41
michal.sarnowski@pw.edu.pl

Jakub Zabawski

Jakub Zabawski

Student

Komisja Dziekańska ds. Kadr

Artur Zbiciak

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 418
Tel.: +48 22 234-63-49
artur.zbiciak@pw.edu.pl

Wojciech Gilewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 140
Tel.: +48 22 234-57-53
w.gilewski@il.pw.edu.pl

Stanisław Jemioło

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 123/131
Tel.: +48 22 234-65-03
s.jemiolo@il.pw.edu.pl

Paweł Łukowski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 551
Tel.: +48 22 234 64 81
p.lukowski@il.pw.edu.pl

Piotr Radziszewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 544
Tel.: +48 22 234-64-72
p.radziszewski@il.pw.edu.pl

Elżbieta Szmigiera

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Tel.: +48 22 234-65-82
e.szmigiera@il.pw.edu.pl

Komisja Dziekańska ds. Likwidacji Środków Trwałych i Wyposażenia

Jarosław Medyński

mgr inż.
Kierownik laboratorium

Pokój: 533b
Tel.: +48 22 234-64-86
j.medynski@il.pw.edu.pl

Dominika Stańczak

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
d.stanczak@il.pw.edu.pl

Komisja Dziekańska ds. Nagród i Odznaczeń
Aniela Glinicka

Aniela Glinicka

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 242
Tel.: +48 22 234-65-14
a.glinicka@il.pw.edu.pl

Karol Brzeziński

Karol Brzeziński

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 420
Tel.: +48 22 234-63-81
k.brzezinski@il.pw.edu.pl

Anna Barszcz

Anna Barszcz

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 217
Tel.: +48 22 234-65-76
a.barszcz@il.pw.edu.pl

Adam Liphardt

Adam Liphardt

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 423
a.liphardt@il.pw.edu.pl

Jerzy Rosłon

Jerzy Rosłon

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 521
j.roslon@il.pw.edu.pl

Joanna Sokołowska

Joanna Sokołowska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 543
Tel.: +48 22 234-64-82
j.sokolowska@il.pw.edu.pl

Maria Włodarczyk

Maria Włodarczyk

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 341
Tel.: +48 22 234-63-01
maria.wlodarczyk@il.pw.edu.pl

Komisja Dziekańska ds. Przeglądu Warunków Pracy
Emilia Głogosz

Emilia Głogosz

inż.
Specjalista

Pokój: 417
Tel.: +48 22 825-72-87
e.glogosz@il.pw.edu.pl

Paweł Wieczorek

Paweł Wieczorek

mgr inż.

Jarosław Medyński

mgr inż.
Kierownik laboratorium

Pokój: 533b
Tel.: +48 22 234-64-86
j.medynski@il.pw.edu.pl