Kontakt

Pokój: 111
Tel: +48 22 825-59-37
Tel: +48 22 234-65-95
Fax: +48 22 825-88-99

biuro.dziekana@il.pw.edu.pl

Pokój: 114
Tel: +48 22 234-65-21
stacjonarny@il.pw.edu.pl

Pokój: 105
Tel: +48 22 234-65-51
niestacjonarny@il.pw.edu.pl

Sekretariat
Pokój: 225
Tel.: +48 22 825-65-32
Fax.: +48 22 825-65-32

Sekretariat
Pokój: 451
Tel.: +48 22 825-35-72
Tel.: +48 22 234-65-43
Fax.: +48 22 825-89-46

Redakcja strony WWW

Anna Al Sabouni-Zawadzka

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 228
a.sabouni@il.pw.edu.pl