Zakład Inżynierii Produkcji
i Zarządzania w Budownictwie

Kierownik Zakładu

Nabi Ibadov

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 524
nabi.ibadov@pw.edu.pl

Informacje o zakładzie

Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie kontynuuje tradycję pierwszej polskiej Katedry, zajmującej się od 1950 roku tematyką planowania i realizacji budowy. Obszary działalności badawczej i dydaktycznej to: technologia i organizacja budownictwa, metody matematyczne w organizacji i planowaniu budowy, koszty i ceny oraz efektywność ekonomiczna w budownictwie i wiele innych. Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim w zakresie specjalności Inżynieria Produkcji Budowlanej. Zakład współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi w UE. Jako jedyna jednostka nauczająca budownictwa w Polsce, bierze udział w programie Erasmus +.

Hubert Anysz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 523
Tel.: +48 22 234-64-84
hubert.anysz@pw.edu.pl

Andrzej Foremny

Dr inż.
Asystent

Pokój: 522
andrzej.foremny@pw.edu.pl

Nabi Ibadov

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 524
nabi.ibadov@pw.edu.pl

Krzysztof Kaczorek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 519
krzysztof.kaczorek@pw.edu.pl

Michał Krzemiński

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 504
michal.krzeminski@pw.edu.pl

Mariola Książek-Nowak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 521
Tel.: +48 22 234-56-61
mariola.nowak@pw.edu.pl

Janusz Kulejewski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 525
Tel.: +48 22 234-65-15
janusz.kulejewski@pw.edu.pl

Aleksander Nicał

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 518
Tel.: +48 22 234-57-49
aleksander.nical@pw.edu.pl

Paweł Nowak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 520
Tel.: +48 22 234-64-85
pawel.nowak@pw.edu.pl

Anna Piotrowska

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 523
Tel.: +48 22 234-64-84
Anna.Piotrowska@pw.edu.pl

Wojciech Rogala

mgr inż.
Asystent

Pokój: 519
Wojciech.Rogala@pw.edu.pl

Jerzy Rosłon

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 521
jerzy.roslon@pw.edu.pl

Janusz Sobieraj

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 523

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Dariusz Walasek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 522
dariusz.walasek@pw.edu.pl

Zakres działalności naukowo-badawczej:

 • zagadnienia optymalnego sterowania procesami produkcyjnymi w budownictwie;
 • metody uwzględniania niepewności statystycznej i niestatystycznej w zagadnieniach inżynierii przedsięwzięć budowlanych;
 • eksploracja danych i uczenie maszynowe w zagadnieniach inżynierii przedsięwzięć budowlanych;
 • wykorzystanie teorii szeregowania zadań i metod sztucznej inteligencji do optymalizacji harmonogramów robót budowlanych;
 • zagadnienia automatyki i automatyzacji w realizacji robót budowlanych;
 • zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej w budownictwie.

Działalność badawczo-rozwojowa w budownictwie:

 • kierunki rozwojowe budowy maszyn budowlanych i drogowych;
 • nowoczesne metody organizacji i planowania budowy;
 • optymalizacja planowania i organizacji w budownictwie;
 • zastosowanie prefabrykacji w budownictwie i produkcja elementów budowlanych;
 • efektywność ekonomiczna rozwiązań konstrukcyjnych w budownictwie.

Przygotowanie formalno-prawne inwestycji:

 • warunki kontraktowe w budownictwie;
 • zarządzanie procesem budowlanym;
 • zarządzanie procesem inwestycyjnym;
 • koszty i ceny w budownictwie;
 • ekonomia i finanse w budownictwie;
 • doradztwo przy organizacji przetargów;
 • warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
 • specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

Projektowanie koncepcyjne przedsięwzięcia budowlanego:

 • studia i analizy przedprojektowe wykonalności przedsięwzięcia budowlanego;
 • projektowanie technologii i organizacji budowy w pełnym zakresie.

Wspomaganie realizacji inwestycji, w tym BIM:

 • doradztwo w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych;
 • technologia i organizacja budownictwa uprzemysłowionego;
 • technologia montażu konstrukcji inżynierskich;
 • nadzór i doradztwo techniczne w zakresie projektowania procesu produkcyjnego;
 • nadzór technologiczny nad wykonawstwem konstrukcji budowlanych i inżynierskich;
 • doradztwo w zakresie produkcji prefabrykatów z betonu;
 • projektowanie składów mieszanek betonowych: betonów zwykłych oraz specjalnych (m. in. BWW).

Ocena stanu obiektu budowlanego:

 • inwentaryzacje;
 • ocena stanu technicznego w aspekcie konstrukcyjnym i materiałowym;
 • prognozowanie trwałości obiektów budowlanych.

Wspomaganie rewitalizacji i modernizacji w budownictwie:

 • ocena możliwości modernizacji i nadbudowy budynków;
 • wykonywanie projektów napraw i wzmocnień konstrukcji budowlanych i inżynierskich;
 • nadzór nad wykonawstwem napraw.

Ekspertyzy w zakresie:

 • projektowania i oceny konstrukcji obiektów budowlanych;
 • realizacja przedsięwzięcia budowlanego (w tym BIM, technologie materiałów, technologie robót, zagadnienia kontraktowe, organizacja pracy, bezpieczeństwo pracy, jakość wykonania, harmonogramy, kosztorysy, przepływy finansowe);
 • ocena stanu obiektów budowlanych, w tym modernizacja i rewitalizacja.

Szkolenia:

 • studia podyplomowe (link do SP na WIL PW);
 • szkolenia „skrojone na miarę”.

Współpraca:

 • wspólne z przemysłem projekty naukowe (NCN, NCBiR, inne), dydaktyczne (Erasmus+, programy operacyjne) oraz projekty infrastrukturalne.
Pozostałe jednostki w ramach Instytutu