Koła Naukowe

KN BIMgo

KN BIMgo

kn.bimgo@pw.edu.pl

Facebook

KN Inżynierii Komunikacyjnej

KN Inżynierii Komunikacyjnej

kn.inzynierii.komunikacyjnej@pw.edu.pl

Facebook

KN Mostowców

KN Mostowców

kn.mostowcow@pw.edu.pl

Facebook

KN Żelbetnik

KN Żelbetnik

Facebook

MKN KING

MKN KING

Międzywydziałowe Koło Inżynierów Nowej Generacji
kn.king@pw.edu.pl

LinkedIn Facebook

KN Budownictwa Ogólnego

KN Budownictwa Ogólnego

Strona www Facebook

KN Konstrukcji Metalowych

KN Konstrukcji Metalowych

kn.konstrukcjimetalowych@pw.edu.pl

Facebook

KN Zarządzania Projektami w Budownictwie

KN Zarządzania Projektami w Budownictwie

Strona www Facebook

KTW Dreptak

KTW Dreptak

dreptak@pw.edu.pl

Strona www Facebook

MKN Smart City

MKN Smart City

kn.smartcity@pw.edu.pl

Strona www Facebook