Instytut Dróg i Mostów

IDiM

Dyrektor

Karol Kowalski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 452
Tel.: +48 22 234-65-43
dyrektor.idim@il.pw.edu.pl

Z-ca Dyrektora

Monika Mitew-Czajewska

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 426
Tel.: +48 22 825-60-78
m.mitew@il.pw.edu.pl

Informacje o instytucie

Instytut Dróg i Mostów kształci na studiach dziennych i zaocznych (magisterskich i inżynierskich) w specjalnościach: Inżynieria Komunikacyjna (IK), Drogi Szynowe (DS), Mosty i Budowle Podziemne (MiBP). Ponadto, w ramach wspólnego programu studiów inżynierskich i na pozostałych specjalnościach studiów magisterskich, prowadzi zajęcia z geodezji, geologii inżynierskiej, mechaniki teoretycznej, mechaniki gruntów, fundamentowania, inżynierii komunikacyjnej, mostów i budowli podziemnych, teorii sprężystości i plastyczności oraz wybranych działów matematyki. Pracownicy Instytutu prowadzą również w istotnym wymiarze zajęcia z wybranych przedmiotów kierunkowych na specjalności Teoria konstrukcji (TK).

Mail: sekretariat.idim@il.pw.edu.pl
Tel.: +48 22 234-65-43
Fax.: +48 22 825-89-46
Pokoje: 449, 451

Irena Janczewska

mgr
Specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 449
Tel.: +48 22 825-35-72
Tel.: +48 22 234-65-43
i.janczewska@il.pw.edu.pl

Maria Szymańska

specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 451
Tel.: +48 22 825-35-72
Tel.: +48 22 234-65-43
Fax.: +48 22 825-89-46
m.szymanska@il.pw.edu.pl

Zakład Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych

Thakaa Al-Khafaji

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 442
Tel.: +48 22 234-63-96
th.alkhafaji@il.pw.edu.pl

Grzegorz Bartnik

dr
Adiunkt

Pokój: 443
Tel.: +48 22 234-56-94
g.bartnik@il.pw.edu.pl

Grażyna Borończyk-Płaska

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 437
Tel.: +48 22 825-90-75
g.boronczyk-plaska@il.pw.edu.pl

Emilia Głogosz

inż.
Specjalista

Pokój: 417
Tel.: +48 22 825-72-87
e.glogosz@il.pw.edu.pl

Grzegorz Kacprzak

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 445
g.kacprzak@il.pw.edu.pl

Wojciech Karwowski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 430b
w.karwowski@il.pw.edu.pl

Rafał Kuszyk

dr
Adiunkt

Pokój: 414
Tel.: +48 22 234-63-89
r.kuszyk@il.pw.edu.pl

Grzegorz Lech

Starszy technik

Pokój: 441
Tel.: +48 22 825-64-67
g.lech@il.pw.edu.pl

Jerzy Lejk

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 440
j.lejk@il.pw.edu.pl

Anna Lejzerowicz

dr
Adiunkt

a.lejzerowicz@il.pw.edu.pl

Maciej Maślakowski

dr
Adiunkt

Pokój: 414
Tel.: +48 22 234-63-89
m.maslakowski@il.pw.edu.pl

Monika Mitew-Czajewska

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 426
Tel.: +48 22 825-60-78
m.mitew@il.pw.edu.pl

Radosław Oleszek

mgr inż.
Asystent

Pokój: 337
Tel.: +48 22 234-56-95
r.oleszek@il.pw.edu.pl

Anna Rakoczy

dr inż.

anna.rakoczy@pw.edu.pl

Emilia Roguska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 446
e.roguska@il.pw.edu.pl

Anna Siemińska-Lewandowska

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 426
a.lewandowska@il.pw.edu.pl

Małgorzata Superczyńska

dr
Adiunkt

Pokój: 443
Tel.: +48 22 234-56-94
m.superczynska@il.pw.edu.pl

Urszula Tomczak

mgr inż.
Asystent

Pokój: 446
u.tomczak@il.pw.edu.pl

Wojciech Trochymiak

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 437
Tel.: +48 22 825-90-75
w.trochymiak@il.pw.edu.pl

Marcin Wróbel

mgr inż.
Specjalista naukowo-techniczny

Pokój: 336
Tel.: +48 22 234-63-02
m.wrobel@il.pw.edu.pl

Henryk Zobel

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 438
Tel.: +48 22 825-72-89
h.zobel@il.pw.edu.pl

Zakład Inżynierii Transportowej i Geodezji

Andrzej Brzeziński

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 644
Tel.: +48 22 234-62-97
Tel.: +48 22 234-65-44
a.brzezinski@il.pw.edu.pl

Paweł Dąbkowski

mgr inż.
Asystent

Pokój: 649
Tel.: +48 22 234-15-36
p.dabkowski@il.pw.edu.pl

Jerzy Durlej

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 629
Tel.: +48 22 234-64-66
j.durlej@il.pw.edu.pl

Tomasz Dybicz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 640
Tel.: +48 22 234-62-97
Tel.: +48 22 234-65-44
t.dybicz@il.pw.edu.pl

Monika Jaroszewska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 631
Monika.Jaroszewska@pw.edu.pl

Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 646
k.jesionkiewicz@il.pw.edu.pl

Katarzyna Kleszczewska

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 642
Tel.: +48 22 234-64-09
k.kleszczewska@il.pw.edu.pl

Karol Kowalski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 452
Tel.: +48 22 234-65-43
dyrektor.idim@il.pw.edu.pl

Piotr Olszewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 648
Tel.: +48 22 234-65-43
Tel.: +48 22 234-63-31
p.olszewski@il.pw.edu.pl

Beata Osińska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 643
b.osinska@il.pw.edu.pl

Piotr Szagała

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 645
Tel.: +48 22 234-62-97
Tel.: +48 22 234-65-44
p.szagala@il.pw.edu.pl

Janusz Szurmiński

specjalista ds. technicznych

Pokój: 637
Tel.: +48 22 234-60-31
Tel.: +48 22825-63-13
j.szurminski@il.pw.edu.pl

Małgorzata Wińska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 641
Tel.: +48 22 234-64-09
malgorzata.winska@pw.edu.pl

Krzysztof Wojciechowski

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 631
Tel.: +48 22 234-64-66
k.wojciechowski@il.pw.edu.pl

Zakład Mechaniki Teoretycznej, Mechaniki Nawierzchni i Dróg Szynowych

Magdalena Ataman

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 238
Tel.: +48 22 234-64-70
m.ataman@il.pw.edu.pl

Karol Brzeziński

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 420
Tel.: +48 22 234-63-81
k.brzezinski@il.pw.edu.pl

Kazimierz Józefiak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 448
Tel.: +48 22 234-64-71
k.jozefiak@il.pw.edu.pl

Cezary Kraśkiewicz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 622
Tel.: +48 22 234-15-37
c.kraskiewicz@il.pw.edu.pl

Rafał Michalczyk

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 421
Tel.: +48 22 234-50-92
r.michalczyk@il.pw.edu.pl

Przemysław Mossakowski

mgr inż.
specjalista naukowo-techniczny

Pokój: 433a
p.mossakowski@il.pw.edu.pl

Roman Nagórski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 141
Tel.: +48 22 825-55-60
r.nagorski@il.pw.edu.pl

Wojciech Oleksiewicz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 404
Tel.: +48 22 234-64-90
w.oleksiewicz@il.pw.edu.pl

Marek Pawlik

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 339
m.pawlik@il.pw.edu.pl

Monika Płudowska-Zagrajek

mgr inż.
Asystent

Pokój: 337
Tel.: +48 22 234-56-95
m.pludowska@il.pw.edu.pl

Marek Rudnicki

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 419
marek.rudnicki@il.pw.edu.pl

Paweł Tutka

mgr inż.
Asystent

Pokój: 420
Tel.: +48 22 234-63-81
p.tutka@il.pw.edu.pl

Artur Zbiciak

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 418
Tel.: +48 22 234-63-49
artur.zbiciak@pw.edu.pl

Magdalena Złotowska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 421
Tel.: +48 22 234-50-92
m.zlotowska@il.pw.edu.pl

Zakładu Technologii Budowy Dróg

Łukasz Bylinka

Referent ds. inż.-technicznych

Pokój: 510
Tel.: +48 22 234-56-78
l.bylinka@il.pw.edu.pl

Katarzyna Konieczna

mgr inż.
Asystent

Pokój: 422
k.konieczna@il.pw.edu.pl

Jan Król

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 540
Tel.: +48 22 234-56-74
jan.krol@pw.edu.pl

Adam Liphardt

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 423
a.liphardt@il.pw.edu.pl

Piotr Pokorski

mgr inż.
Asystent

Pokój: 423
Tel.: +48 22 234-64-61
p.pokorski@il.pw.edu.pl

Piotr Radziszewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 544
Tel.: +48 22 234-64-72
p.radziszewski@il.pw.edu.pl

Michał Sarnowski

dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 616
Tel.: +48 22 234-57-41
michal.sarnowski@pw.edu.pl

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Instytutu:

  • planowanie systemów transportu i układów komunikacyjnych;
  • projektowanie dróg szynowych, węzłów komunikacyjnych, autostrad, dróg samochodowych, metra, lotnisk, mostów i wiaduktów;
  • badanie konstrukcji mostowych; trwałość budowli mostowych; termika mostów; materiały niekonwencjonalne w mostownictwie;
  • badania podłoża dla potrzeb projektowania i wykonawstwa fundamentów pod budownictwo ogólne, przemysłowe, wodne, drogowe i podziemne;
  • badania geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne dla potrzeb budownictwa;
  • obsługa geodezyjna budowli lądowych i wodnych;
  • zastosowanie informatyki w mechanice gruntów, mostownictwie, kolejnictwie, drogownictwie, inżynierii ruchu drogowego i w pomiarach geodezyjnych;
  • mechanika nawierzchni komunikacyjnych; modelowanie konstytutywnych właściwości materiałów inżynierskich;
  • analiza drgań konstrukcji poddanych działaniu ruchomych obciążeń; symulacje komputerowe wpływów komunikacyjnych na budynki;
  • symulacje MES zderzeń pojazdów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami przedstawionymi na stronach poszczególnych Zakładów.