Instytut Dróg i Mostów

IDiM

Dyrektor

Karol Kowalski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 452
Tel.: +48 22 234-65-43
karol.kowalski@pw.edu.pl

Z-ca Dyrektora

Monika Mitew-Czajewska

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 426
Tel.: +48 22 825-60-78
monika.mitew@pw.edu.pl

Informacje o instytucie

Instytut Dróg i Mostów kształci na studiach dziennych i zaocznych (magisterskich i inżynierskich) w specjalnościach: Inżynieria Komunikacyjna (IK), Drogi Szynowe (DS), Mosty i Budowle Podziemne (MiBP). Ponadto, w ramach wspólnego programu studiów inżynierskich i na pozostałych specjalnościach studiów magisterskich, prowadzi zajęcia z geodezji, geologii inżynierskiej, mechaniki teoretycznej, mechaniki gruntów, fundamentowania, inżynierii komunikacyjnej, mostów i budowli podziemnych, teorii sprężystości i plastyczności oraz wybranych działów matematyki. Pracownicy Instytutu prowadzą również w istotnym wymiarze zajęcia z wybranych przedmiotów kierunkowych na specjalności Teoria konstrukcji (TK).

Mail: sekretariat.idim.WIL@pw.edu.pl
Tel.: +48 22 234-65-43
Tel.: +48 22 825-35-72
Fax.: +48 22 825-89-46
Pokoje: 449, 451

Irena Janczewska

mgr
Specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 449
Tel.: +48 22 825-35-72
Tel.: +48 22 234-65-43
irena.janczewska@pw.edu.pl

Maria Szymańska

Specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 451
Tel.: +48 22 825-35-72
Tel.: +48 22 234-65-43
Fax.: +48 22 825-89-46
maria.szymanska@pw.edu.pl

Zakład Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych

Thakaa Al-Khafaji

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 338
Tel.: +48 22 234-63-96
thakaa.khafaji@pw.edu.pl

Grzegorz Bartnik

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 443
Tel.: +48 22 234-56-94
grzegorz.bartnik@pw.edu.pl

Emilia Głogosz

inż.
Specjalista

Pokój: 417
Tel.: +48 22 825-72-87
emilia.glogosz@pw.edu.pl

Grzegorz Kacprzak

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 445
grzegorz.kacprzak@pw.edu.pl

Wojciech Karwowski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 430b
wojciech.karwowski@pw.edu.pl

Rafał Kuszyk

dr
Adiunkt

Pokój: 414
Tel.: +48 22 234-63-89
rafal.kuszyk@pw.edu.pl

Grzegorz Lech

Starszy technik

Pokój: 441
Tel.: +48 22 825-64-67
grzegorz.lech@pw.edu.pl

Jerzy Lejk

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 440
jerzy.lejk@pw.edu.pl

Anna Lejzerowicz

dr
Adiunkt

anna.lejzerowicz@pw.edu.pl

Maciej Maślakowski

dr
Adiunkt

Pokój: 414
Tel.: +48 22 234-63-89
maciej.maslakowski@pw.edu.pl

Monika Mitew-Czajewska

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 426
Tel.: +48 22 825-60-78
monika.mitew@pw.edu.pl

Krzysztof Nowak

mgr inż.
Asystent

Pokój: 336
krzysztof.nowak2@pw.edu.pl

Radosław Oleszek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 336
Tel.: +48 22 234-56-95
radoslaw.oleszek@pw.edu.pl

Anna Rakoczy

dr hab. inż.
Adiunkt

Room: 337
anna.rakoczy@pw.edu.pl

Emilia Roguska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 446
Emilia.Roguska@pw.edu.pl

Anna Siemińska-Lewandowska

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 426
anna.lewandowska@pw.edu.pl

Małgorzata Superczyńska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 443
Tel.: +48 22 234-56-94
malgorzata.superczynska@pw.edu.pl

Urszula Tomczak

dr inż.
Asystent

Pokój: 446
urszula.tomczak@pw.edu.pl

Wojciech Trochymiak

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 437
Tel.: +48 22 825-90-75
wojciech.trochymiak@pw.edu.pl

Marcin Wróbel

mgr inż.
Specjalista naukowo-techniczny

Pokój: 336
Tel.: +48 22 234-63-02
marcin.wrobel@pw.edu.pl

Henryk Zobel

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 438
Tel.: +48 22 825-72-89
henryk.zobel@pw.edu.pl

Zakład Inżynierii Transportowej i Geodezji

Andrzej Brzeziński

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 644
Tel.: +48 22 234-62-97
Tel.: +48 22 234-65-44
andrzej.brzezinski@pw.edu.pl

Paweł Dąbkowski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 649
Tel.: +48 22 234-15-36
pawel.dabkowski@pw.edu.pl

Jerzy Durlej

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 629
Tel.: +48 22 234-64-66
jerzy.durlej@pw.edu.pl

Tomasz Dybicz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 640
Tel.: +48 22 234-62-97
Tel.: +48 22 234-65-44
tomasz.dybicz@pw.edu.pl

Konrad Gugała

referent ds. inżynieryjno-technicznych

Pokój: 637
konrad.gugala@pw.edu.pl

Monika Jaroszewska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 631
monika.jaroszewska@pw.edu.pl

Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 646
karolina.niedzinska@pw.edu.pl

Katarzyna Kleszczewska

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 642
Tel.: +48 22 234-64-09
katarzyna.kleszczewska@pw.edu.pl

Katarzyna Konieczna

mgr inż.
Asystent

Pokój: 643
katarzyna.konieczna@pw.edu.pl

Karol Kowalski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 452
Tel.: +48 22 234-65-43
karol.kowalski@pw.edu.pl

Piotr Olszewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 648
Tel.: +48 22 234-65-43
Tel.: +48 22 234-63-31
piotr.olszewski@pw.edu.pl

Beata Osińska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 643
beata.osinska@pw.edu.pl

Piotr Szagała

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 645
Tel.: +48 22 234-62-97
Tel.: +48 22 234-65-44
piotr.szagala@pw.edu.pl

Małgorzata Wińska

dr hab. inż.
Kierownik Zakładu

Pokój: 641
Tel.: +48 22 234-64-09
malgorzata.winska@pw.edu.pl

Krzysztof Wojciechowski

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 631
Tel.: +48 22 234-64-66
krzysztof.wojciechowski@pw.edu.pl

Zakład Mechaniki Teoretycznej, Mechaniki Nawierzchni i Dróg Szynowych

Magdalena Ataman

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 238
Tel.: +48 22 234-64-70
magdalena.ataman@pw.edu.pl

Karol Brzeziński

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 420
Tel.: +48 22 234-63-81
karol.brzezinski@pw.edu.pl

Kazimierz Józefiak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 448
Tel.: +48 22 234-64-71
kazimierz.jozefiak@pw.edu.pl

Cezary Kraśkiewicz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 622
Tel.: +48 22 234-15-37
cezary.kraskiewicz@pw.edu.pl

Rafał Michalczyk

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 421
Tel.: +48 22 234-50-92
rafal.michalczyk@pw.edu.pl

Przemysław Mossakowski

mgr inż.
specjalista naukowo-techniczny

Pokój: 433a
przemyslaw.mossakowski@pw.edu.pl

Marek Pawlik

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 339
marek.pawlik@pw.edu.pl

Monika Płudowska-Zagrajek

mgr inż.
Asystent

Pokój: 337
Tel.: +48 22 234-56-95
monika.zagrajek@pw.edu.pl

Marek Rudnicki

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 419
marek.rudnicki@pw.edu.pl

Paweł Tutka

dr inż.
Asystent

Pokój: 420
Tel.: +48 22 234-63-81
pawel.tutka@pw.edu.pl

Artur Zbiciak

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 418
Tel.: +48 22 234-63-49
artur.zbiciak@pw.edu.pl

Magdalena Złotowska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 421
Tel.: +48 22 234-50-92
magdalena.zlotowska@pw.edu.pl

Zakładu Technologii Budowy Dróg

Łukasz Bylinka

Referent ds. inż.-technicznych

Pokój: 510
Tel.: +48 22 234-56-78
lukasz.bylinka@pw.edu.pl

Jan Król

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 540
Tel.: +48 22 234-56-74
jan.krol@pw.edu.pl

Adam Liphardt

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 423
adam.liphardt@pw.edu.pl

Piotr Pokorski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 423
Tel.: +48 22 234-64-61
piotr.pokorski@pw.edu.pl

Piotr Radziszewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 544
Tel.: +48 22 234-64-72
piotr.radziszewski@pw.edu.pl

Michał Sarnowski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 616
Tel.: +48 22 234-57-41
michal.sarnowski@pw.edu.pl

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Instytutu:

  • planowanie systemów transportu i układów komunikacyjnych;
  • projektowanie dróg szynowych, węzłów komunikacyjnych, autostrad, dróg samochodowych, metra, lotnisk, mostów i wiaduktów;
  • badanie konstrukcji mostowych; trwałość budowli mostowych; termika mostów; materiały niekonwencjonalne w mostownictwie;
  • badania podłoża dla potrzeb projektowania i wykonawstwa fundamentów pod budownictwo ogólne, przemysłowe, wodne, drogowe i podziemne;
  • badania geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne dla potrzeb budownictwa;
  • obsługa geodezyjna budowli lądowych i wodnych;
  • zastosowanie informatyki w mechanice gruntów, mostownictwie, kolejnictwie, drogownictwie, inżynierii ruchu drogowego i w pomiarach geodezyjnych;
  • mechanika nawierzchni komunikacyjnych; modelowanie konstytutywnych właściwości materiałów inżynierskich;
  • analiza drgań konstrukcji poddanych działaniu ruchomych obciążeń; symulacje komputerowe wpływów komunikacyjnych na budynki;
  • symulacje MES zderzeń pojazdów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami przedstawionymi na stronach poszczególnych Zakładów.