Nerw Innowacje
Innowacje w Budownictwie

Ostatni odcinek z serii dotyczy budowy drogi szybkiego ruchu z nawierzchnią betonową o zbrojeniu ciągłym, wciąż jeszcze mało popularnym w Polsce typie nawierzchni drogowej. W filmie przedstawiony został proces budowy, w którym wykorzystywany jest zespół trzech specjalnych maszyn.


Eksperci wypowiadający się w filmie:

Błażej Adamowicz
Krzysztof Zadrożny

Scenariusz i realizacja:
Beata Osińska  

Zdjęcia i korekta barwna:
Egor Efimov

Dźwięk:
Ivan Efimov

Montaż:
Ina Hrabarenka

Kierownictwo produkcji:
Bartosz Brzeziński

Pomysł serii filmów:
Wioletta Jackiewicz-Rek  

Kierownik Projektu NERW na Wydziale Inżynierii Lądowej PW:
Krzysztof Kaczorek  

Wsparcie organizacyjne:
Elżbieta Brochmann-Niezgoda  , Wydział Inżynierii Lądowej PW

Film powstał we współpracy z Strabag Sp. z o.o.

Produkcja:
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska

Podziękowania:
Damian Kwiatos, Strabag Sp. z o.o.
Katarzyna Pawlak, TPA Sp. z o.o.

Link do konkursowego QUIZU część 4.
(zapraszamy również do wypełnienia części 1, 2 i 3 poniżej)

Regulamin konkursu znajduję się poniżej.

Trzeci film pt. „Długowieczne nawierzchnie asfaltowe” przedstawia ideę długowieczności nawierzchni podatnych. Prezentuje badania, jakie wykonuje się dla tego typu nawierzchni i omawia koszty związane z ich wdrożeniem.


Eksperci wypowiadający się w filmie:

Piotr Koźlarek
Igor Ruttmar
Aleksander Zborowski

Scenariusz i realizacja:
Beata Osińska  

Zdjęcia i korekta barwna:
Egor Efimov

Dźwięk i montaż:
Ivan Efimov

Grafika:
Kirył Smiahlikau

Kierownictwo produkcji:
Bartosz Brzeziński

Pomysł serii filmów:
Wioletta Jackiewicz-Rek  

Kierownik Projektu NERW na Wydziale Inżynierii Lądowej PW:
Krzysztof Kaczorek  

Wsparcie organizacyjne:
Elżbieta Brochmann-Niezgoda  , Wydział Inżynierii Lądowej PW
Katarzyna Pawlak, TPA Sp. z o.o.

Film powstał we współpracy z TPA Sp. z o.o.

Produkcja:
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska

Podziękowania:
Karol Kowalski  , Wydział Inżynierii Lądowej PW

Link do konkursowego QUIZU część 3.
(zapraszamy również do wypełnienia części 1 i 2 poniżej)

Regulamin konkursu znajduję się poniżej.

Film zrealizowany we współpracy z firmą Strabag prezentuje budowę kompleksu trzech kolejowych mostów łukowych typu „network arch” w Krakowie, będących częścią linii kolejowej E30. Mosty zostały wyróżnione przez międzynarodową organizację International Association For Bridge And Structural Engineering (IABSE).


Eksperci wypowiadający się w filmie:

Agnieszka Kornecka
Wojciech Ostrzołek
Dariusz Sobala

Scenariusz i realizacja:
Beata Osińska  

Zdjęcia i korekta barwna:
Egor Efimov

Dźwięk i montaż:
Ivan Efimov

Kierownictwo produkcji:
Bartosz Brzeziński

Pomysł serii filmów:
Wioletta Jackiewicz-Rek  

Kierownik Projektu NERW na Wydziale Inżynierii Lądowej PW:
Krzysztof Kaczorek  

Wsparcie organizacyjne:
Elżbieta Brochmann-Niezgoda  , Wydział Inżynierii Lądowej PW
Izabela Saj-Dłubacz, Strabag Sp. z o.o.

W filmie wykorzystano materiały archiwalne dzięki uprzejmości:
Archiwa Państwowe – Archiwum Główne Akt Danych
Muzeum Krakowa
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Pracownia Badań Zabytków Architektury – Marek Łukacz

Film powstał we współpracy z Strabag Sp. z o.o.

Produkcja:
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska

Podziękowania:
Piotr Hamarnik, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Dominik Lulewicz, Muzeum Krakowa
Marek J. Łukacz, Pracownia Badań Zabytków Architektury
Katarzyna Pawlak, TPA Sp. zo.o.
Małgorzata Witecka, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Link do konkursowego QUIZU część 2.

Regulamin konkursu znajduję się poniżej.

 

Pierwszy film przedstawia budowę II linii metra warszawskiego. Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska (WIL PW) oraz dr inż. Jerzy Lejk (Prezes spółki Metro Warszawskie, adiunkt na WIL PW) opowiadają o szczegółach realizacji centralnego odcinka II linii metra, w projektowaniu i budowie którego uczestniczył Zakład Geotechniki i Budowli Podziemnych z Wydziału Inżynierii Lądowej.

 

Eksperci wypowiadający się w filmie:
Jerzy Lejk  
Anna Siemińska-Lewandowska  

Scenariusz i realizacja:
Beata Osińska  

Zdjęcia i korekta barwna:
Egor Efimov

Dźwięk:
Ivan Efimov

Montaż:
Mikołaj Bibański

Grafika:
Kiryl Smiahlikau

Kierownictwo produkcji:
Bartosz Brzeziński

Pomysł serii filmów:
Wioletta Jackiewicz-Rek  

Kierownik Projektu NERW na Wydziale Inżynierii Lądowej PW:
Krzysztof Kaczorek  

Wsparcie organizacyjne:
Elżbieta Brochmann-Niezgoda  , Wydział Inżynierii Lądowej PW
Monika Czapla, Metro Warszawskie Sp. z.o.o.

W filmie wykorzystano materiały archiwalne z budowy II linii metra dzięki uprzejmości:
Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Film powstał we współpracy z Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Produkcja:
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska

Podziękowania:
Bartosz Nagórny, Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Paweł Struk, Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Marcin Taber, Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Link do konkursowego QUIZU część 1.

Regulamin konkursu znajduję się poniżej.

W ramach projektu NERW PW powstała na Wydziale Inżynierii Lądowej seria filmów „Innowacje w budownictwie”.  Każdy z czterech odcinków prezentuje ciekawe, niecodzienne w skali kraju, realizacje budowlane lub innowacyjne technologie.  Celem filmów jest poszerzenie wiedzy studentów, jak również wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z budownictwem.

Regulamin konkursu
„Innowacje w budownictwie”

 

  1. Organizatorem konkursu jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
  2. Uczestnikiem konkursu może być osoba posiadająca aktywny status studenta Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
  3. Konkurs składa się z czterech etapów. Kolejne etapy będą ogłaszane na stronie internetowej Wydziału (www.il.pw.edu.pl) w odstępach tygodniowych.
  4. Każdy etap konkursu składa się z zestawu pytań testowych wielokrotnego wyboru. Test należy rozwiązać i wysłać odpowiedź w MS Forms, logując się na konto studenckie (z domeny PW).
  5. Za każde pytanie można uzyskać 1 pkt – gdy zaznaczono wszystkie poprawne odpowiedzi, lub 0 pkt – gdy nie zaznaczono odpowiedzi bądź wybrano odpowiedzi nieprawidłowe.
  6. Po zamknięciu ostatniego etapu konkursu zostanie utworzona lista rankingowa wszystkich uczestników konkursu.
  7. Zwycięzca konkursu (osoba, która otrzyma największą liczbę punktów ze wszystkich etapów) otrzyma nagrodę w postaci dodatkowego terminu zaliczenia wybranego przedmiotu i/lub nagrodę rzeczową.