Nerw Innowacje
Innowacje w Budownictwie

Ostatni odcinek z serii dotyczy budowy drogi szybkiego ruchu z nawierzchnią betonową o zbrojeniu ciągłym, wciąż jeszcze mało popularnym w Polsce typie nawierzchni drogowej. W filmie przedstawiony został proces budowy, w którym wykorzystywany jest zespół trzech specjalnych maszyn.


Eksperci wypowiadający się w filmie:

Błażej Adamowicz
Krzysztof Zadrożny

Scenariusz i realizacja:
Beata Osińska  

Zdjęcia i korekta barwna:
Egor Efimov

Dźwięk:
Ivan Efimov

Montaż:
Ina Hrabarenka

Kierownictwo produkcji:
Bartosz Brzeziński

Pomysł serii filmów:
Wioletta Jackiewicz-Rek  

Kierownik Projektu NERW na Wydziale Inżynierii Lądowej PW:
Krzysztof Kaczorek  

Wsparcie organizacyjne:
Elżbieta Brochmann-Niezgoda  , Wydział Inżynierii Lądowej PW

Film powstał we współpracy z Strabag Sp. z o.o.

Produkcja:
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska

Podziękowania:
Damian Kwiatos, Strabag Sp. z o.o.
Katarzyna Pawlak, TPA Sp. z o.o.

UWAGA: QUIZ (wszystkie jego części) można wypełniać jedynie do 18 czerwca 2023r, do godz. 23:59.

Link do konkursowego QUIZU część 4.
(zapraszamy również do wypełnienia części 1, 2 i 3 poniżej)

Regulamin konkursu znajduję się poniżej.

DYPLOM za zajęcie I miejsca

w   konkursie „Innowacje w budownictwie”

na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

w roku akademickim 2022/2023.

odebrała z rąk Dziekana Pani inż. Małgorzata Król

Trzeci film pt. „Długowieczne nawierzchnie asfaltowe” przedstawia ideę długowieczności nawierzchni podatnych. Prezentuje badania, jakie wykonuje się dla tego typu nawierzchni i omawia koszty związane z ich wdrożeniem.


Eksperci wypowiadający się w filmie:

Piotr Koźlarek
Igor Ruttmar
Aleksander Zborowski

Scenariusz i realizacja:
Beata Osińska  

Zdjęcia i korekta barwna:
Egor Efimov

Dźwięk i montaż:
Ivan Efimov

Grafika:
Kirył Smiahlikau

Kierownictwo produkcji:
Bartosz Brzeziński

Pomysł serii filmów:
Wioletta Jackiewicz-Rek  

Kierownik Projektu NERW na Wydziale Inżynierii Lądowej PW:
Krzysztof Kaczorek  

Wsparcie organizacyjne:
Elżbieta Brochmann-Niezgoda  , Wydział Inżynierii Lądowej PW
Katarzyna Pawlak, TPA Sp. z o.o.

Film powstał we współpracy z TPA Sp. z o.o.

Produkcja:
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska

Podziękowania:
Karol Kowalski  , Wydział Inżynierii Lądowej PW

Link do konkursowego QUIZU część 3.
(zapraszamy również do wypełnienia części 1 i 2 poniżej)

Regulamin konkursu znajduję się poniżej.

Film zrealizowany we współpracy z firmą Strabag prezentuje budowę kompleksu trzech kolejowych mostów łukowych typu „network arch” w Krakowie, będących częścią linii kolejowej E30. Mosty zostały wyróżnione przez międzynarodową organizację International Association For Bridge And Structural Engineering (IABSE).


Eksperci wypowiadający się w filmie:

Agnieszka Kornecka
Wojciech Ostrzołek
Dariusz Sobala

Scenariusz i realizacja:
Beata Osińska  

Zdjęcia i korekta barwna:
Egor Efimov

Dźwięk i montaż:
Ivan Efimov

Kierownictwo produkcji:
Bartosz Brzeziński

Pomysł serii filmów:
Wioletta Jackiewicz-Rek  

Kierownik Projektu NERW na Wydziale Inżynierii Lądowej PW:
Krzysztof Kaczorek  

Wsparcie organizacyjne:
Elżbieta Brochmann-Niezgoda  , Wydział Inżynierii Lądowej PW
Izabela Saj-Dłubacz, Strabag Sp. z o.o.

W filmie wykorzystano materiały archiwalne dzięki uprzejmości:
Archiwa Państwowe – Archiwum Główne Akt Danych
Muzeum Krakowa
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Pracownia Badań Zabytków Architektury – Marek Łukacz

Film powstał we współpracy z Strabag Sp. z o.o.

Produkcja:
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska

Podziękowania:
Piotr Hamarnik, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Dominik Lulewicz, Muzeum Krakowa
Marek J. Łukacz, Pracownia Badań Zabytków Architektury
Katarzyna Pawlak, TPA Sp. zo.o.
Małgorzata Witecka, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Link do konkursowego QUIZU część 2.

Regulamin konkursu znajduję się poniżej.

 

Pierwszy film przedstawia budowę II linii metra warszawskiego. Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska (WIL PW) oraz dr inż. Jerzy Lejk (Prezes spółki Metro Warszawskie, adiunkt na WIL PW) opowiadają o szczegółach realizacji centralnego odcinka II linii metra, w projektowaniu i budowie którego uczestniczył Zakład Geotechniki i Budowli Podziemnych z Wydziału Inżynierii Lądowej.

 

Eksperci wypowiadający się w filmie:
Jerzy Lejk  
Anna Siemińska-Lewandowska  

Scenariusz i realizacja:
Beata Osińska  

Zdjęcia i korekta barwna:
Egor Efimov

Dźwięk:
Ivan Efimov

Montaż:
Mikołaj Bibański

Grafika:
Kiryl Smiahlikau

Kierownictwo produkcji:
Bartosz Brzeziński

Pomysł serii filmów:
Wioletta Jackiewicz-Rek  

Kierownik Projektu NERW na Wydziale Inżynierii Lądowej PW:
Krzysztof Kaczorek  

Wsparcie organizacyjne:
Elżbieta Brochmann-Niezgoda  , Wydział Inżynierii Lądowej PW
Monika Czapla, Metro Warszawskie Sp. z.o.o.

W filmie wykorzystano materiały archiwalne z budowy II linii metra dzięki uprzejmości:
Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Film powstał we współpracy z Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Produkcja:
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska

Podziękowania:
Bartosz Nagórny, Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Paweł Struk, Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Marcin Taber, Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Link do konkursowego QUIZU część 1.

Regulamin konkursu znajduję się poniżej.

W ramach projektu NERW PW powstała na Wydziale Inżynierii Lądowej seria filmów „Innowacje w budownictwie”.  Każdy z czterech odcinków prezentuje ciekawe, niecodzienne w skali kraju, realizacje budowlane lub innowacyjne technologie.  Celem filmów jest poszerzenie wiedzy studentów, jak również wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z budownictwem.

Regulamin konkursu
„Innowacje w budownictwie”

 

  1. Organizatorem konkursu jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
  2. Uczestnikiem konkursu może być osoba posiadająca aktywny status studenta Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
  3. Konkurs składa się z czterech etapów. Kolejne etapy będą ogłaszane na stronie internetowej Wydziału (www.il.pw.edu.pl) w odstępach tygodniowych.
  4. Każdy etap konkursu składa się z zestawu pytań testowych wielokrotnego wyboru. Test należy rozwiązać i wysłać odpowiedź w MS Forms, logując się na konto studenckie (z domeny PW).
  5. Za każde pytanie można uzyskać 1 pkt – gdy zaznaczono wszystkie poprawne odpowiedzi, lub 0 pkt – gdy nie zaznaczono odpowiedzi bądź wybrano odpowiedzi nieprawidłowe.
  6. Po zamknięciu ostatniego etapu konkursu (18 czerwca 2023 o godz. 23:59) zostanie utworzona lista rankingowa wszystkich uczestników konkursu.
  7. Zwycięzca konkursu (osoba, która otrzyma największą liczbę punktów ze wszystkich etapów) otrzyma nagrodę w postaci dodatkowego terminu zaliczenia wybranego przedmiotu i/lub nagrodę rzeczową.