Zespół Doradców Dziekana

Lista firm i organizacji delegujących przedstawicieli do Zespołu Doradców Dziekana WIL PW, kadencja 2020-2024

Fabrycka Wioletta

Leśko Arkadiusz

Berger Andrzej

Piekarski Jan

Sas Andrzej

Zabielski Mariusz

Blocher Dariusz

Zdziebłowski Marek

Czajewski Zbigniew

Preisert Piotr

Garbacz Agnieszka

Janiszewski Przemysław

Cohen Jonatan

Kozarzewska Joanna

Czerski Zbigniew Paweł

Domański Rafał Andrzej

Lendzion Grażyna

Saganowski Cezary

Jaskowski Andrzej

Sobolewska Dagmara

Zubelewicz Józef

Zamara Bartosz

Czapczuk Andrzej

Czapczuk Bogdan

Mojzess Paweł

Sarnecki Oskar

Sidorzak Małgorzata

Olczyk Maciej

Geryło Robert

Gładyga Maciej

Sobieraj Janusz

Skorupski Michał

Lejk Jerzy

Kujawa Zbigniew

Grodzki Mieczysław

Lulis Roman

Barczak Sławomir

Kasprzak Andrzej

Wielopolski Jarosław

Olton Przemysław

Turczyniak Krszysztof

Koton Andrzej

Dzięgielewski Piotr

Wrzosek Michał

Janiszewska-Kuropatwa Elżbieta

Cygan Bartłomiej

Pszczółkowski Piotr

Ferens Adam

Czyż Anna H.

Figat Krzysztof

Nowak Paweł

Kaliszuk Jacek

Wyrwas Konrad

Minasowicz Andrzej

Zaleski Janusz

Szwejkowski Wojciech

Garliński Marek

Przesmycki Andrzej

Jurkowski Jakub

Winnicki Artur

Pichniarczyk Paweł

Kruk Marcin

Potrzebowski Janusz

Juźwiuk Piotr

Czekajska Bożena

Ruttmar Igor

Urbańczyk Jakub

Orzełowski Krzysztof

Gołąbiecki Leszek Marek

Boruc Jacek

Żelaśkiewicz Leszek

Konarski Tomasz

Piotrowska Anna

Piwkowski Wiktor

Decyzja Rektora nr 73/2022 z 17 marca 2022 roku
Download 96 KB