Aktualności Biblioteki
Biblioteka

Biblioteka Wydziałowa

Pokój: 607
Tel.: +48 22 234-65-90
biblioteka.WIL@pw.edu.pl
Godziny otwarcia
Poniedziałek 9:00-15:00
Wtorek 02.04.2024 r. 9:00-16:00
Środa 9:00-16:00
Czwartek 9:00-16:00
Piątek 9:00-18:00
Sobota zjazd. – 9, 16 i 23 marca 2024 r. 10:00-15:00
 
Pracownicy Biblioteki

Małgorzata Muszyńska-Małczak

mgr
Kierownik biblioteki

Pokój: 607
Tel.: +48 22 234-65-90
+48 22 234 64-56
malgorzata.malczak@pw.edu.pl

Błażej Gago

mgr
Starszy bibliotekarz

Pokój: 607
Tel.: +48 22 234-65-90
Blazej.Gago@pw.edu.pl

Małgorzata Prot

mgr
Bibliotekarz

Pokój: 607
Tel.: +48 22 234-65-90
Malgorzata.Prot@pw.edu.pl

Informacje

Biblioteka gromadzi zbiory z zakresu budownictwa dotyczące projektowania, wznoszenia oraz utrzymania wszelkich obiektów budowlanych. Ponadto Biblioteka posiada w swoich zbiorach publikacje z zakresu matematyki, mechaniki, geotechniki, geodezji, inżynierii materiałowej, architektury oraz opracowania ogólne i słowniki.

Biblioteka ma zarejestrowanych ponad 25000 wolumenów książek oraz ponad 700 wolumenów czasopism (24 tytuły bieżące). Gromadzi także zbiory specjalne: normy (ponad 3000 sztuk), materiały z konferencji i prace dyplomowe absolwentów.

Biblioteka rejestruje i udostępnia swoje zbiory w systemie ALEPH.

Zbiory biblioteczne są ogólnie dostępne, użytkownicy spoza Politechniki Warszawskiej mogą korzystać z nich tylko na miejscu. Dokumentami uprawniającym do korzystania ze zbiorów są: karta biblioteczna, dokument tożsamości, legitymacja studencka. W czytelni do skorzystania na miejscu dostępna jest większość obowiązkowych podręczników dla studentów.

Niedotrzymanie terminu zwrotu książek powoduje automatyczną blokadę konta bibliotecznego oraz naliczanie opłaty w wysokości 0,30 zł za każdy dzień przetrzymania egzemplarza.

  Opłaty biblioteczne należy regulować wyłącznie z konta bibliotecznego (system PayU).

Po zalogowaniu się na swoje konto biblioteczne użytkownik możne dokonać opłaty za przetrzymane książki, zarówno te, które jeszcze nie zostały zwrócone, jak i te, które zostały oddane do biblioteki już wcześniej. Płatności dokonywana jest przy pomocy konta PayU lub karty kredytowej.

Opcja „Zapłać Online” znajduje się na koncie bibliotecznym w zakładce „Wypożyczenia” (książki przetrzymane – niezwrócone) oraz w zakładce „Opłaty” (książki zwrócone).