Weź i looknij na WIL
Mini galeria fotograficzna
wil-na-wil

 

Galeria regularnie aktualizowana o nowe próbki!
Witryna ze zdjęciami najnowszych próbek dostępna jest w holu gmachu WIL.

 

Więcej informacji w zakładce: o Galerii.
Ostatnia aktualizacja: 5.04.2023 r

Głosowanie zakończone!
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy zagłosowali na swoje zdjęcie lub odwiedzili galerię!

Zagadka nr.1 – ROZWIĄZANA!

 

Na podstawie dwóch poniższych zdjęć rozpoznaj rodzaj skał wchodzących w skład kruszywa zgodnie z numeracją.
Opis proszę przesyłać do 25.10.2022 na adres krzysztof.zietkowski@pw.edu.pl z dopiskiem „WIL na WIL”.

Specjalne podziękowanie dla Pani dr Małgorzaty Superczyńskiej z Zakładu Geotechniki Mostów i Budowli Podziemnych Instytutu Dróg i Mostów za ogromne zaangażowanie i wsparcie Mini Galerii Fotograficznej „WiL na WIL” w przygotowanie i opiekuńcze skrzydła nad tą zagadką.

Makroskopowy obraz różnorodności petrograficznej i morfologicznej zairen kruszywa żwirowego w betonie.

Legenda:

1. krzemień 9. wapień 17. piaskowiec kwarcytyczny
2. wapień 10. granit 18. piaskowiec kwarcytyczny
3. wapień 11. riolit 19. granit
4. piaskowiec kwarcytyczny 12. riolit 20. granit
5. granit 13. riolit 21. gabro
6. wapień 14. granit 22. wapień
7. wapień 15. piaskowiec kwarcytyczny 23. wapień
8. granit 16. riolit

W JAKIM CELU?

Propagowanie wiedzy i estetyki oraz inspirowanie do ich rozwijania.
Niejednokrotnie, z racji, priorytetów badawczych, skali występujących elementów, materiałów i próbek, to co niedostrzegalne  w ramach prowadzonych badań – tu mam nadzieję, zaskoczy i zainspiruje.

ZACHĘCAM!

Obejrzyj, zobacz i dostrzeż niuanse prezentowanych fotografii. Widoczne różnice, czasem niezauważalne na pierwszy rzut oka, po bardziej wnikliwej analizie stają się niemal oczywiste.

Dołożę wszelkich starań by Galeria WiL mogła być…

…dla niektórych – inspiracją do twórczego działania na płaszczyznach materiałowych, technologicznych itp.,
…dla pozostałych – wizualnym wsparciem skali oglądanej materii,
…dla wszystkich – miłym dla oka i ducha doznaniem.

Zapraszam do dzielenia się spostrzeżeniami i sugestiami odnośnie  Galerii WiL na WIL na profilu facebookowym.


Krzysztof Ziętkowski

Krzysztof Ziętkowski

E-mail krzysztof.zietkowski@pw.edu.pl
w tytule proszę wpisać: ”WiL na WIL”