Harmonogram roku akademickiego 2023/2024 – studia stacjonarne
1) początek roku akademickiego 01.10.2023 r. (niedziela)
2) uroczysta inauguracja roku akademickiego 02.10.2023 r. (poniedziałek)
3) początek zajęć semestru zimowego 03.10.2023 r. (wtorek)
4) dzień wolny od zajęć dydaktycznych 10.11.2023 r. (piątek)
5) Dzień PW 15.11.2023 r. (środa)
6) początek wakacji zimowych 23.12.2023 r. (sobota)
7) ostatni dzień wakacji zimowych 02.01.2024 r. (wtorek)
8) koniec zajęć semestru zimowego 28.01.2024 r. (niedziela)
9) początek zimowej sesji egzaminacyjnej 29.01.2024 r. (poniedziałek)
10) egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic 29.01.2024 r. (poniedziałek)
11) termin przekazania pracy dyplomowej na studiach I stopnia 29.01.2024 r. (poniedziałek)
12) ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej 11.02.2024 r. (niedziela)
13) termin przekazania pracy dyplomowej na studiach II stopnia 11.02.2024 r. (niedziela)
14) początek okresu rejestracyjnego 12.02.2024 r. (poniedziałek)
15) ostatni dzień okresu rejestracyjnego, koniec semestru zimowego 18.02.2024 r. (niedziela)
16) początek semestru letniego, początek zajęć semestru letniego 19.02.2024 r. (poniedziałek)
17) początek wakacji wiosennych 29.03.2024 r. (piątek)
18) ostatni dzień wakacji wiosennych 02.04.2024 r. (wtorek)
19) dzień wolny od zajęć dydaktycznych 29.04.2024 r. (poniedziałek)
20) dzień wolny od zajęć dydaktycznych 30.04.2024 r. (wtorek)
21) dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.05.2024 r. (czwartek)
22) Juwenalia – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 17.05.2024 r. (piątek)
23) koniec zajęć semestru letniego 16.06.2024 r. (niedziela)
24) egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic 17.06.2024 r. (poniedziałek)
25) początek letniej sesji egzaminacyjnej 17.06.2024 r. (poniedziałek)
26) ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej 30.06.2024 r. (niedziela)
27) początek wakacji letnich 01.07.2024 r. poniedziałek)
28) ostatni dzień wakacji letnich 01.09.2024 r. (niedziela)
29) początek jesiennej sesji egzaminacyjnej 02.09.2024 r. (poniedziałek)
30) egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic 02.09.2024 r. (poniedziałek)
31) termin przekazania pracy dyplomowej na studiach I stopnia 10.09.2024 r. (wtorek)
32) ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej 15.09.2024 r. (niedziela)
33) termin przekazania pracy dyplomowej na studiach II stopnia 15.09.2024 r. (niedziela)
34) początek okresu rejestracyjnego 16.09.2024 r. (poniedziałek)
35) ostatni dzień okresu rejestracyjnego 29.09.2024 r. (niedziela)
36) ostatni dzień roku akademickiego, koniec semestru letniego 30.09.2024 r. (poniedziałek)