System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) jest częścią Systemu Uczelnianego i obejmuje ogół działań na rzecz jakości kształcenia, prowadzonych w Politechniki Warszawskiej. Celem funkcjonowania WSZJK jest utrzymywanie i doskonalenie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale przez ustalenie podziału odpowiedzialności, procesy i procedury. WSZJK został opisany w Wydziałowej Księdze Jakości Kształcenia, która porządkuje formalną, merytoryczną i techniczną stronę funkcjonowania Systemu.

 

[mdocs single-file=”15421″ ]