Zakład Konstrukcji
Betonowych i Metalowych

ZKBiM

Kierownik Zakładu

Elżbieta Szmigiera

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Tel.: +48 22 234-65-82
elzbieta.szmigiera@pw.edu.pl

Informacje o zakładzie

Zakład Konstrukcji Betonowych i Metalowych składa się z dwóch Zespołów, zajmujących się dydaktyką, badaniami naukowymi i współpracą z otoczeniem gospodarczym w zakresie konstrukcji betonowych i metalowych. Wspólny obszar działalności dotyczy zespolonych konstrukcji metalowo-betonowych, który prowadzony jest w obu zespołach. Istotną część działalności dydaktycznej stanowi prowadzenie prac dyplomowych, wielokrotnie nagradzanych i wyróżnianych.

Zakład Konstrukcji Betonowych i Metalowych tworzą dwa Zespoły:

 • Zespół Konstrukcji Betonowych – prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu konstrukcji żelbetowych i sprężonych, konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych, budownictwa przemysłowego i bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji, modelowania MES i technologii BIM na wszystkich semestrach począwszy od semestru 5 studiów I stopnia oraz na studiach II stopnia;
 • Zespół Konstrukcji Metalowych – prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu konstrukcji metalowych i zespolonych stalowo-betonowych, budownictwa metalowego specjalnego i przemysłowego, a także konstrukcji metalowo-szklanych oraz wykonawstwa i montażu konstrukcji metalowych, na wszystkich semestrach począwszy od semestru 5 studiów I stopnia oraz na studiach II stopnia.

Marian Abramowicz

prof. dr hab. inż.

Pokój: 346
Tel.: +48 22 825-65-32

Wioleta Barcewicz

dr inż.
Profesor uczelni

Pokój: 220
Tel.: +48 22 825-52-49
wioleta.barcewicz@pw.edu.pl

Anna Barszcz

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 217
Tel.: +48 22 234-65-76
anna.barszcz@pw.edu.pl

Paweł Chudzik

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 345
Tel.: +48 22 234-65-78
pawel.chudzik@pw.edu.pl

Maciej Cwyl

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 218
Tel.: +48 22 234-57-46
maciej.cwyl@pw.edu.pl

Marian Giżejowski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 215
Tel.: +48 22 825-84-21
marian.gizejowski@pw.edu.pl

Michał Głowacki

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 348
Tel.: +48 22 234-65-85
michal.glowacki@pw.edu.pl

Bartosz Grzeszykowski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 340
Tel.: +48 22 825-57-58
bartosz.grzeszykowski@pw.edu.pl

Jerzy Idzikowski

dr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 247
Tel.: +48 22 234-66-58
jerzy.idzikowski@pw.edu.pl

Bogumiła Juchnowicz-Bierbasz

mgr inż.
Asystent

Pokój: 350
Tel.: +48 22 234-65-87
bogumila.bierbasz@pw.edu.pl

Michał Knauff

prof. dr hab. inż.

Pokój: 340
Tel.: +48 22 825-65-32

Piotr Knyziak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 350
Tel.: +48 22 234-65-87
piotr.knyziak@pw.edu.pl

Robert Kowalski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 349
Tel.: +48 22 234-64-52
Robert.Kowalski.WIL@pw.edu.pl

Paweł Król

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 249
Tel.: +48 22 234-66-48
pawel.krol@pw.edu.pl

Izabela Lachowicz

specjalista administracyjny

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Fax.: +48 22 825-65-32
izabela.lachowicz@pw.edu.pl

Marta Lutomirska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 341
Tel.: +48 22 234-63-01
marta.lutomirska@pw.edu.pl

Marcin Niedośpiał

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 343
Tel.: +48 22 234-57-52
marcin.niedospial@pw.edu.pl

Antoni Ostromęcki

dr inż.

Pokój: 347
Tel.: +48 22 825-65-32
a.ostromecki@il.pw.edu.pl

Rafał Ostromęcki

dr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 347
Tel.: +48 22 234-65-18
rafal.ostromecki@pw.edu.pl

Kostiantyn Protchenko

mgr inż.
Asystent

Pokój: 306
Tel.: +48 22 825-57-58
Kostiantyn.Protchenko@pw.edu.pl

Leonard Runkiewicz

prof. dr hab. inż.

Pokój: 342
Tel.: +48 22 825-65-32
l.runkiewicz@itb.pl

Mirosław Siennicki

dr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 250
Tel.: +48 22 234-65-67
miroslaw.siennicki@pw.edu.pl

Zbigniew Stachura

mgr inż.
Asystent

Pokój: 248
Tel.: +48 22 234-62-61
zbigniew.stachura@pw.edu.pl

Magdalena Szadkowska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 348
Tel.: +48 22 234-65-85
magdalena.szadkowska@pw.edu.pl

Elżbieta Szmigiera

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Tel.: +48 22 234-65-82
elzbieta.szmigiera@pw.edu.pl

Marek Urbański

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 345
Tel.: +48 22 234-65-78
marek.urbanski@pw.edu.pl

Stanisław Wierzbicki

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 219
Tel.: +48 22 234-65-60
stanislaw.wierzbicki@pw.edu.pl

Maria Włodarczyk

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 341
Tel.: +48 22 234-63-01
maria.wlodarczyk@pw.edu.pl

Izabela Wójcik-Grząba

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 221
Tel.: +48 22 234-65-61
izabela.grzaba@pw.edu.pl

Julia Wróblewska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 340
Tel.: +48 22 825-57-58
Julia.Wroblewska@pw.edu.pl

Tadeusz Zwoliński

mgr inż.
Asystent

Pokój: 222
Tel.: +48 22 234-66-57
tadeusz.zwolinski@pw.edu.pl

Marian Abramowicz

prof. dr hab. inż.

Pokój: 346
Tel.: +48 22 825-65-32

Józef Czernecki

dr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 222
Tel.: +48 22 234-66-57
j.czernecki@post.pl

Michał Knauff

prof. dr hab. inż.

Pokój: 340
Tel.: +48 22 825-65-32

Antoni Ostromęcki

dr inż.

Pokój: 347
Tel.: +48 22 825-65-32
a.ostromecki@il.pw.edu.pl

Leonard Runkiewicz

prof. dr hab. inż.

Pokój: 342
Tel.: +48 22 825-65-32
l.runkiewicz@itb.pl

Główne kierunki działalności naukowej Zespołu Konstrukcji Betonowych:

 • konstrukcje betonowe, żelbetowe, sprężone i zespolone stalowo-betonowe;
 • bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji żelbetowych, wpływ wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne betonu i stali zbrojeniowej;
 • zastosowanie nowych materiałów jako zbrojenia elementów betonowych (pręty BFRP i HFRP);
 • ocena stanu technicznego prefabrykowanych wielkopłytowych budynków mieszkalnych;
 • praktyczne wykorzystanie norm (Eurokodu 2) i teorii żelbetu;
 • niezawodność konstrukcji żelbetowych.

Główne kierunki działalności naukowej Zespołu Konstrukcji Metalowych:

 • konstrukcje metalowe i zespolone stalowo-betonowe;
 • podstawy naukowe oceny bezpieczeństwa, metod projektowania i normalizacji;
 • stateczność elementów i konstrukcji metalowych i zespolonych stalowo-betonowych;
 • monitorowanie stanu technicznego konstrukcji;
 • analizy oraz badania konstrukcji pod obciążeniami klimatycznymi i wyjątkowymi;
 • bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji metalowych;
 • konstrukcje i fasady metalowo-szklane;
 • zagadnienia konstrukcyjne w energetyce.

Zakres usług naukowo-badawczych proponowanych przez Zespół Konstrukcji Betonowych:

 • opracowania eksperckie dotyczące konstrukcji betonowych żelbetowych i sprężonych;
 • ekspertyzy, opinie, oceny stanu technicznego obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i specjalnych konstrukcji inżynierskich;
 • nietypowe opracowania projektowe dotyczące konstrukcji budowlanych i inżynierskich wykonanych z betonu: wzmocnienia, naprawy, przebudowy, rozbudowy, zmiana sposobu użytkowania, „usunięcia” wybranych elementów;
 • opracowania i szkolenia dotyczące praktycznego zastosowania norm (np. Eurokodu 2) i teorii żelbetu;
 • wszelkiego rodzaju analizy konstrukcji żelbetowych narażonych na warunki pożarowe; oceny odporności ogniowej konstrukcji; projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe; oceny stanu technicznego konstrukcji po pożarze;
 • ocena możliwości modernizacji technicznej i nadbudowy budynków wielkopłytowych.

Zakres usług naukowo-badawczych proponowanych przez Zespół Konstrukcji Metalowych:

 • ekspertyzy naukowo-techniczne dotyczące konstrukcji i fasad;
 • ocena przyczyn awarii i katastrof budowlanych;
 • wydawanie opinii technicznych na potrzeby instytucji państwowych i jednostek prywatnych;
 • opinie dotyczące oceny projektów dotyczących obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i specjalnych o konstrukcji metalowej, zespolonej i mieszanej;
 • opracowania dotyczące monitoringu konstrukcji;
 • nietypowe opracowania projektowe dotyczące konstrukcji, modernizacji oraz rewitalizacji obiektów o metalowych, zespolonych i mieszanych ustrojach nośnych;
 • nadzory przy realizacji obiektów budowlanych na etapach ich projektowania, wykonania i montażu.
Pozostałe jednostki w ramach Instytutu