Proces dyplomowania

Schemat postępowania dla studentów, którzy zgodnie z Regulaminem studiów w PW powinni przystąpić do egzaminu dyplomowego :

 1. Nie później niż 4 tygodnie przed zakończeniem pisania pracy dyplomowej, Student dostarcza do Dziekanatu aktualną Kartę wydania tematu  pracy.
 2. Po wpisaniu przez Dziekanat tematu pracy do USOS (dziekanat uzupełni dane maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych), Student ma możliwość uzupełnienia niezbędnych informacji w Archiwum Prac Dyplomowych https://apd.usos.pw.edu.pl/ oraz wgrania pracy  do APD, a następnie przesłania pracy do akceptacji Promotora.
 3. Promotor sprawdza pracę w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, następnie zwraca ją do poprawy lub akceptuje i ocenia.
 4. Po wystawieniu recenzji przez Promotora w APD, Student dostarcza komplet wymaganych dokumentów do Dziekanatu i odbiera okładki lub przesyła oryginały pocztą, a okładki odbiera przed egzaminem dyplomowym.
 5. Student składa Wniosek o przygotowanie suplementu do dyplomu w USOSweb (dostępny w USOSweb w zakładce Dla Studenta/ Podania ePW/Złóż nowy wniosek).
 6. Student dostaje wiadomość email o konieczności sprawdzenia i zaakceptowania (lub zwrócenia do korekty) w USOSweb suplementu do dyplomu. 
 7. Recenzje oraz skład Komisji Egzaminu Dyplomowego jest dostępny w APD nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu dyplomowego.

 Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wymagań edytorskich dot. pracy dyplomowej znajdują się w dokumencie Co przed obroną – formalności dostępnym w zakładce Dokumenty.

Dokumenty dotyczące procesu dyplomowania znajdują się w zakładce Dokumenty. 

Podania można przesyłać w formie skanu na adres dziekanatu odpowiednio: stacjonarny.WIL@pw.edu.pl lub niestacjonarny.WIL@pw.edu.pl


 

Informacja o terminach egzaminów dyplomowych w semestrze letnim r.a. 2022/2023

 

W semestrze letnim r.a. 2022/2023 przewiduje się następujące terminy egzaminów dyplomowych:

 1. w okresie od 1 marca do 30 czerwca b.r. terminy ustalane będą zgodnie ze zgłoszeniami promotorów;
 2. w okresie wakacyjnym:
  • 3-7 lipca b.r. (blok egzaminów dyplomowych), dla studentów którzy mają wgraną do systemu USOS APD i ocenioną przez promotora pracę nie później niż w dniu 19 czerwca;
  • od 1 do 31 sierpnia b.r. terminy ustalane będą tylko po ich wcześniejszym uzgodnieniu przez promotora ze wszystkimi członkami komisji dyplomowej, z uwzględnieniem ich planów urlopowych, dla studentów którzy mają wgraną do systemu USOS APD i ocenioną przez promotora pracę nie później niż
   2 tygodnie przed planowanym terminem obrony;
 3. w okresie od 1 do 14 września b.r. terminy ustalane będą zgodnie ze zgłoszeniami promotorów, z tym że w przypadku planowanej daty egzaminu między 10 a 14 września praca musi być wgrana i oceniona przez promotora w systemie USOS APD do 5 września, w pozostałych terminach odpowiednio wcześniej.

 

 

Maria Szymańska

Specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 451
Tel.: +48 22 825-35-72
Tel.: +48 22 234-65-43
Fax.: +48 22 825-89-46
maria.szymanska@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
dominika.stanczak@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
dominika.stanczak@pw.edu.pl

Izabela Lachowicz

specjalista administracyjny

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Fax.: +48 22 825-65-32
izabela.lachowicz@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
dominika.stanczak@pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.stanczak@pw.edu.pl

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
dominika.stanczak@pw.edu.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące procesu dyplomowania znajdują się w zakładce Dokumenty.