Proces dyplomowania

Schemat postępowania dla studentów, którzy zgodnie z Regulaminem studiów w PW powinni przystąpić do egzaminu dyplomowego :

  1. Nie później niż 4 tygodnie przed zakończeniem pisania pracy dyplomowej, Student dostarcza do Dziekanatu aktualną Kartę wydania tematu  pracy.
  2. USOSweb Student sprawdza czy wszystkie oceny łączne oraz składowe z przedmiotów zrealizowanych podczas studiów są prawidłowo wpisane oraz czy w USOSweb widnieją prawidłowe dane tj. imię lub imiona i nazwisko, pesel. 
  3. Po wpisaniu przez Dziekanat tematu pracy do USOS (dziekanat uzupełni dane maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych), Student ma możliwość uzupełnienia niezbędnych informacji w Archiwum Prac Dyplomowych https://apd.usos.pw.edu.pl/ oraz wgrania pracy  do APD, a następnie przesłania pracy do akceptacji Promotora.
  4. Promotor sprawdza pracę w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, następnie zwraca ją do poprawy lub akceptuje i ocenia.
  5. Po wystawieniu recenzji przez Promotora w APD, Student dostarcza komplet wymaganych dokumentów do Dziekanatu i odbiera okładki lub przesyła oryginały pocztą (w wyjątkowych sytuacjach w przypadku problemu z odbiorem okładek, student może odebrać je w dniu dostarczenia wydrukowanej pracy dyplomowej).
  6. Student wypełnia w USOSweb (zakładka dla Wszystkich/wnioski) wniosek o wyznaczenie recenzenta.
  7. Student składa w Dziekanacie wydrukowaną wersję pracy dyplomowej zgodną z pracą zaakceptowaną przez Promotora w APD – najpóźniej przed egzaminem dyplomowym.

 Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wymagań edytorskich dot. pracy dyplomowej znajdują się w dokumencie Co przed obroną – formalności.

 

Dokumenty dotyczące procesu dyplomowania znajdują się w zakładce Dokumenty. 

 

Maria Szymańska

specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 451
Tel.: +48 22 825-35-72
Tel.: +48 22 234-65-43
Fax.: +48 22 825-89-46
m.szymanska@il.pw.edu.pl

Wiesława Kalisiewicz

mgr
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 324
Tel.: +48 22 234-57-48
w.kalisiewicz@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
d.stanczak@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
d.stanczak@il.pw.edu.pl

Izabela Lachowicz

specjalista administracyjny

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Fax.: +48 22 825-65-32
i.lachowicz@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
d.stanczak@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
d.stanczak@il.pw.edu.pl

Wiesława Kalisiewicz

mgr
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 324
Tel.: +48 22 234-57-48
w.kalisiewicz@il.pw.edu.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące procesu dyplomowania znajdują się w zakładce Dokumenty.