Proces dyplomowania

Proces dyplomowania

Egzamin dyplomowy w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 egzaminy dyplomowe przeprowadzane są wyłącznie w trybie na odległość. Sposób przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej określa załącznik nr 1 zarządzenia 99/2020 Rektora PW oraz Wytyczne dla studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w formie zdalnej 

Studenci, którzy w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni będą przystępowali do egzaminu dyplomowego powinni: 

  1. Zapoznać się z Zarządzeniem nr 99/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 września 2020 r.  oraz z wytycznymi dla studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w formie zdalnej. 
  2. USOSweb sprawdzić czy wszystkie oceny łączne oraz składowe z przedmiotów zrealizowanych podczas studiów są prawidłowo wpisane oraz czy w USOSweb widnieją prawidłowe dane tj. imię lub imiona i nazwisko, pesel. 
  3. Przesłać do Promotora wypełniony (w części przeznaczonej do wypełnienia przez studenta) druk skierowania pracy do recenzji. 
  4. Po uzyskaniu opinipromotora i recenzenta w systemie APD student umawia w dziekanacie termin dostarczenia oryginałów dokumentów do obrony zgodnie z dokumentem Co przed obroną – formalności. Alternatywnym rozwiązaniem do osobistego dostarczenia dokumentów jest wysłanie oryginałów ww. dokumentów pocztą, kurierem. Po złożeniu kompletu dokumentów zostaną wydane okładki do pracy dyplomowej. 
  5. Przed egzaminem dyplomowym student powinien dostarczyć do dziekanatu wydrukowana pracę dyplomową. 

 

Dokumenty dotyczące procesu dyplomowania znajdują się w zakładce Dokumenty. 

 

Maria Szymańska

specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 451
Tel.: +48 22 825-35-72
Tel.: +48 22 234-65-43
Fax.: +48 22 825-89-46
m.szymanska@il.pw.edu.pl

Wiesława Kalisiewicz

mgr
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 324
Tel.: +48 22 234-57-48
w.kalisiewicz@il.pw.edu.pl

Kazimierz Truchan

specjalista ds. administracyjnych

Pokój:
Tel.:
k.truchan@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Dominika Stańczak

mgr inż.
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
d.stanczak@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Dominika Stańczak

mgr inż.
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
d.stanczak@il.pw.edu.pl

Izabela Lachowicz

specjalista administracyjny

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Fax.: +48 22 825-65-32
i.lachowicz@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Dominika Stańczak

mgr inż.
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
d.stanczak@il.pw.edu.pl

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Dominika Stańczak

mgr inż.
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
d.stanczak@il.pw.edu.pl

Wiesława Kalisiewicz

mgr
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 324
Tel.: +48 22 234-57-48
w.kalisiewicz@il.pw.edu.pl

Kazimierz Truchan

specjalista ds. administracyjnych

Pokój:
Tel.:
k.truchan@il.pw.edu.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące procesu dyplomowania znajdują się w zakładce Dokumenty.