Jarosław Medyński

Jarosław Medyński

mgr inż.
Kierownik laboratorium