Zakład Budownictwa Ogólnego

ZBO

Kierownik Zakładu

Wojciech Gilewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 140
Tel.: +48 22 234-57-53
wojciech.gilewski@pw.edu.pl

Informacje o zakładzie

Zakład Budownictwa Ogólnego realizuje badania i zajęcia dydaktyczne w zakresie projektowania typowych obiektów budownictwa ogólnego, projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych, zastosowania technologii informatycznych w budownictwie, rewitalizacji obiektów budowlanych, projektowania nowoczesnych konstrukcji drewnianych, a także projektowania i analizy innowacyjnych konstrukcji. Pracownicy Zakładu posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowo-dydaktycznej oraz eksperckiej w obszarze budownictwa ogólnego. Zakład oferuje szeroki zakres usług naukowo-badawczych, w tym: projektowanie architektoniczno-budowlane, inwentaryzacje, projekty rewitalizacji obiektów budowlanych, diagnostyka i ekspertyzy techniczne, audyty i certyfikaty energetyczne budynków, a także szereg szkoleń z zastosowań informatyki w budownictwie.

Zakład Budownictwa Ogólnego tworzą trzy Zespoły:

 • Zespół Budownictwa Ogólnego i Zrównoważonego Rozwoju;
 • Zespół Konstrukcji Drewnianych;
 • Zespół Technologii Informatycznych.

Anna Al Sabouni-Zawadzka

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 228
anna.zawadzka@pw.edu.pl

Szymon Firląg

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 319
Szymon.Firlag@pw.edu.pl

Ryszard Robert Gajewski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 332a
ryszard.gajewski@pw.edu.pl

Wojciech Gilewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 140
Tel.: +48 22 234-57-53
wojciech.gilewski@pw.edu.pl

Sebastian Grabiński

mgr inż.
Asystent

Pokój: 332a
Sebastian.Grabinski@pw.edu.pl

Martyna Gregoriou-Szczepaniak

mgr inż.
Asystent

Pokój: 316
Martyna.Szczepaniak@pw.edu.pl

Agnieszka Kaliszuk-Wietecka

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 318
Tel.: +48 22 825-92-80
agnieszka.wietecka@pw.edu.pl

Krzysztof Kułakowski Tomasz

mgr inż.
Asystent

tomasz.kulakowski.dokt@pw.edu.pl

Andrzej Marecki

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 322
andrzej.marecki@pw.edu.pl

Artur Miszczuk

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 304
artur.miszczuk@pw.edu.pl

Piotr Narloch

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 316
piotr.narloch@pw.edu.pl

Jan Pełczyński

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 228
jan.pelczynski@pw.edu.pl

Agnieszka Rutecka

dr inż.
Asystent

Pokój: 332a
Agnieszka.Rutecka@pw.edu.pl

Ewa Sobczyńska

mgr inż.
Asystent

Pokój:
Tel.: +48 22 234-65-80
ewa.sobczynska@pw.edu.pl

Wojciech Terlikowski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 321
wojciech.terlikowski@pw.edu.pl

Kacper Wasilewski

mgr inż.
Asystent

Pokój: 317
kacper.wasilewski@pw.edu.pl

Arkadiusz Węglarz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 319
arkadiusz.weglarz@pw.edu.pl

Główne kierunki działalności naukowej i dydaktycznej:

 • projektowanie typowych obiektów budownictwa ogólnego, murowego, drewnianego, przemysłowego, komunikacyjnego, mostowego oraz rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych;
 • zasady sporządzania dokumentacji budowlanej, rysunku technicznego i odręcznego dotyczące ich zapisu i odczytu, wykorzystanie CAD do sporządzania rysunków architektonicznych, budowlanych i geodezyjnych;
 • projektowanie budynków energooszczędnych i pasywnych oraz zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej;
 • ekologiczne innowacje w budownictwie;
 • zastosowania informatyki i technologii informatycznych w budownictwie (BIM, CAE), metody obliczeniowe w budownictwie energoefektywnym (analiza przepływu ciepła, zagadnienia optymalizacyjne);
 • rewitalizacja i remonty obiektów budowlanych kubaturowych i technicznych w tym zabytkowych;
 • innowacyjne konstrukcje i połączenia drewniane, wpływ wilgoci na pracę konstrukcji i połączeń;
 • inteligentne konstrukcje i metamateriały typu tensegrity.

Zakres proponowanych usług naukowo badawczych:

 • usługi z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego wraz z koordynacją projektów branżowych obiektów typowych i nietypowych;
 • inwentaryzacje i sporządzanie opracowań towarzyszących dokumentacji budowlanej – wizualizacji i makiet;
 • projekty rewitalizacji obiektów budowlanych i inżynierskich w tym zabytkowych, remontów, diagnostyki, konserwacji i modernizacji;
 • sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej, fotograficznej inwentaryzacyjnej, konstrukcyjnej, budowlanej, rekonstrukcje rzeczywiste i wirtualne;
 • konserwacja obiektów zabytkowych, prowadzenie misji konserwatorskich przy współpracy z misjami archeologicznymi krajowymi i międzynarodowymi;
 • diagnostyka, opinie i ekspertyzy techniczne z zakresu: zawilgocenia konstrukcji, zabezpieczeń wilgotnościowych budynków zabytkowych, analizy cieplno – wilgotnościowe budynków, termomodernizacji i rewitalizacji obiektów budowlanych kubaturowych i technicznych, opracowania eksperckie dla rządu RP i dla KE;
 • audyty, certyfikaty i sporządzenia charakterystyk energetycznych budynków;
 • szkolenia z zakresu zastosowań informatyki, technologii informatycznych i metod obliczeniowych w budownictwie energoefektywnym (CAE, BIM, MES).
Pozostałe jednostki w ramach Instytutu