Studia stacjonarne

Studia stacjonarne

Studia I stopnia
Zgodnie z decyzją Pana Dziekana WIL PW prof. Andrzeja Garbacza wszystkie zajęcia w semestrze zimowym r.a. 2020/2021 będą odbywały się w formie zdalnej, 20.10.2020.

Harmonogram zapisów na WF, regulamin zajęć WF, w tym zaliczeń, dostępny jest w „Zapisy na przedmioty”

Studia II stopnia – kierunek Budownictwo
Zgodnie z decyzją Pana Dziekana WIL PW prof. Andrzeja Garbacza wszystkie zajęcia w semestrze zimowym r.a. 2020/2021 będą odbywały się w formie zdalnej, 20.10.2020.

Plany w USOSweb

Semestr 1   Semestr 3  KBI-KB
Semestr 1   Semestr 3  KBI-MiBP
Semestr 1 IK
Semestr 3  BZ
Semestr 1  Semestr 3  IPB
Semestr 3  KBI-TK

Plany do pobrania

ST II sem.1
Download 56.1 KB
ST II sem.3
Download 60.3 KB

Studia II stopnia – kierunek Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego
Zgodnie z decyzją Pana Dziekana WIL PW prof. Andrzeja Garbacza wszystkie zajęcia w semestrze zimowym r.a. 2020/2021 będą odbywały się w formie zdalnej, 20.10.2020.

Plany do pobrania

ST II BiEITS sem.1
Download 51.1 KB
ST II BiEITS sem.2
Download 33 KB

I stopnia

Plan studiów stacjonarnych I stopnia
Download 329.5 KB
II stopnia, kierunek Budownictwo

II stopnia, kierunek Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego

Uchwały Rady Wydziału Inżynierii Lądowej w sprawie uchwalenia programów studiów

Download 590 KB
Download 531.7 KB
Download 588.7 KB
Download 602.5 KB
Download 1.3 MB
Download 1 MB
Harmonogram R.A. 2019-2020
Download 460.7 KB
Harmonogram r.a. 2020/2021
Download 489.1 KB
BiEITS sesja wrzesień 2020
Download 101.4 KB
I ST sesja wrzesień 2020
Download 361.2 KB
II ST sesja wrzesień 2020
Download 175.5 KB

Na studiach stacjonarnych na WIL obowiązują Państwa zapisy na przedmioty powtarzane oraz wybieralne tj.

  • wybór tematyki wykładu z przedmiotu Fizyka I (sem.2 studiów I stopnia, zapisy po pierwszym wykładzie),
  • przedmioty HES (sem.2 i sem.7 studiów I stopnia, sem.2 studiów II stopnia),
  • przedmioty kierunkowe wybieralne (sem.7 studiów I stopnia),
  • przedmioty specjalistyczne wybieralne (sem.2 i/lub zależnie od specjalności sem.3 studiów II stopnia),
  • seminarium w jezyku obcym (sem.3 studiów II stopnia),
  • lektoraty (studia I stopnia),
  • zajęcia wychowania fizycznego (studia I stopnia).

Aktualne szczegółowe harmonogramy zapisów są dostępne poniżej.

Zapisy są możliwe po zalogowaniu na stronie USOSweb w zakładce: Dla studenta/Rejestracja.

Problemy związane z zapisami na przedmioty powtarzane, HES, kierunkowe, specjalistyczne należy zgłaszać w dziekanacie, a problemy związane z zapisami na lektoraty i zajęcia WF należy zgłaszać odpowiednio w Studium Języków Obcych lub Studium Wychowania Fizycznego.