Studia stacjonarne

Studia stacjonarne

Studia I stopnia
Informujemy, że wszystkie zajęcia semestru letniego 2021 odbywać się będą w formie zdalnej.  Harmonogram semestru nie ulega zmianie.

Plany w USOSweb

Plany do pobrania

ST I sem.2
Download 43.7 KB
ST I sem.4
Download 54 KB
ST I sem.6
Download 52.3 KB
ST I sem.8
Download 31.5 KB

Studia II stopnia – kierunek Budownictwo
Informujemy, że wszystkie zajęcia semestru letniego 2021 odbywać się będą w formie zdalnej.  Harmonogram semestru nie ulega zmianie.

Plany w USOSweb

KBI-KB Semestr 2
KBI-MiBP Semestr 2
IPB Semestr 2
IK Semestr 2

Plany do pobrania

ST II sem.2
Download 53 KB

Studia II stopnia – kierunek Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego
Informujemy, że wszystkie zajęcia semestru letniego 2021 odbywać się będą w formie zdalnej.  Harmonogram semestru nie ulega zmianie.

Plany w USOSweb

BiEITS Semestr 2
BiEITS Semestr 3

Plany do pobrania

ST II BiEITS sem.2
Download 43.3 KB
ST II BiEITS sem.3
Download 29.6 KB

I stopnia

Plan studiów stacjonarnych I stopnia
Download 329.5 KB
II stopnia, kierunek Budownictwo

II stopnia, kierunek Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego

Uchwały Rady Wydziału Inżynierii Lądowej w sprawie uchwalenia programów studiów

Download 590 KB
Download 531.7 KB
Download 588.7 KB
Download 602.5 KB
Download 1.3 MB
Download 1 MB
Download 636.1 KB
Harmonogram r.a. 2020/2021
Download 489.1 KB
Harmonogram r.a. 2021/2022
Download 87 KB
BiEITS II ST sesja czerwiec 2021
Download 26.7 KB
BiEITS II ST sesja wrzesień 2021
Download 27.1 KB
I ST sesja czerwiec 2021 zmiana 15.06.2021
Download 33.7 KB
I ST sesja wrzesień 2021
Download 33.7 KB
II ST sesja czerwiec 2021 zmiana 15.06.2021
Download 32.4 KB
II ST sesja wrzesień 2021
Download 32.2 KB
Download 66.4 KB

Na studiach stacjonarnych na WIL obowiązują Państwa zapisy na przedmioty powtarzane oraz wybieralne tj.

  • wybór tematyki wykładu z przedmiotu Fizyka I (sem.2 studiów I stopnia, zapisy po pierwszym wykładzie),
  • przedmioty HES (sem.2 i sem.7 studiów I stopnia, sem.2 studiów II stopnia),
  • przedmioty kierunkowe wybieralne (sem.7 studiów I stopnia),
  • przedmioty specjalistyczne wybieralne (sem.2 i/lub zależnie od specjalności sem.3 studiów II stopnia),
  • seminarium w jezyku obcym (sem.3 studiów II stopnia),
  • lektoraty (studia I stopnia),
  • zajęcia wychowania fizycznego (studia I stopnia).

Harmonogram zapisów na zajęcia WF dostępny jest na stronie SWFiS PW.

Harmonogram zapisów na lektoraty dostępny jest na stronie SJO PW.

Harmonogramy zapisów na przedmioty wybieralne, w tym HES dostępne są poniżej.

Zapisy są możliwe po zalogowaniu na stronie USOSweb w zakładce: Dla studenta/Rejestracja.

Problemy związane z zapisami na przedmioty powtarzane, HES, kierunkowe, specjalistyczne należy zgłaszać w dziekanacie, a problemy związane z zapisami na lektoraty i zajęcia WF należy zgłaszać odpowiednio w Studium Języków Obcych lub Studium Wychowania Fizycznego.