Studia stacjonarne

Studia stacjonarne

Studia I stopnia

Plany do pobrania

Informacje o zapisach na WF
Download 313.8 KB
Semestr 2
Download 56.4 KB
Semestr 4
Download 55 KB
Semestr 6
Download 56.2 KB
Semestr 8
Download 32.6 KB

Studia II stopnia – kierunek Budownictwo

Plany do pobrania

Semestr 2
Download 60.4 KB

Studia II stopnia – kierunek Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego

Plany w USOS

Plany do pobrania

Semestr 1
Download 55.5 KB

I stopnia

Studia stacjonarne rozpoczynające się w 2014/15, 2015/16, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
Download 56 KB

II stopnia, kierunek Budownictwo

II stopnia, kierunek Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego

BiEITS sesja wrzesień 2020
Download 101.4 KB
I ST sesja wrzesień 2020
Download 181 KB
II ST sesja wrzesień 2020
Download 175.5 KB

Na studiach stacjonarnych na WIL obowiązują Państwa zapisy na przedmioty powtarzane oraz wybieralne tj.

  • wybór tematyki wykładu z przedmiotu Fizyka I (sem.2 studiów I stopnia, zapisy po pierwszym wykładzie),
  • przedmioty HES (sem.2 i sem.7 studiów I stopnia, sem.2 studiów II stopnia),
  • przedmioty kierunkowe wybieralne (sem.7 studiów I stopnia),
  • przedmioty specjalistyczne wybieralne (sem.2 i/lub zależnie od specjalności sem.3 studiów II stopnia),
  • seminarium w jezyku obcym (sem.3 studiów II stopnia),
  • lektoraty (studia I stopnia),
  • zajęcia wychowania fizycznego (studia I stopnia).

Aktualne szczegółowe harmonogramy zapisów są dostępne poniżej.

Zapisy są możliwe po zalogowaniu na stronie USOSweb w zakładce: Dla studenta/Rejestracja.

Problemy związane z zapisami na przedmioty powtarzane, HES, kierunkowe, specjalistyczne należy zgłaszać w dziekanacie, a problemy związane z zapisami na lektoraty i zajęcia WF należy zgłaszać odpowiednio w Studium Języków Obcych lub Studium Wychowania Fizycznego.

 

Wysokość opłat za studia w Politechnice Warszawskiej określają odpowiednie przepisy i zarządzenia władz uczelni i są dostępne na stronie Politechniki Warszawskiej.