Studia stacjonarne

Studia stacjonarne

Studia I stopnia
Zgodnie z decyzją Pana Dziekana WIL PW prof. Andrzeja Garbacza wszystkie zajęcia w semestrze zimowym r.a. 2020/2021 będą odbywały się w formie zdalnej, 20.10.2020.

Harmonogram zapisów na WF, regulamin zajęć WF, w tym zaliczeń, dostępny jest w „Zapisy na przedmioty”

Studia II stopnia – kierunek Budownictwo
Zgodnie z decyzją Pana Dziekana WIL PW prof. Andrzeja Garbacza wszystkie zajęcia w semestrze zimowym r.a. 2020/2021 będą odbywały się w formie zdalnej, 20.10.2020.

Plany w USOSweb

Semestr 1   Semestr 3  KBI-KB
Semestr 1   Semestr 3  KBI-MiBP
Semestr 1 IK
Semestr 3  BZ
Semestr 1  Semestr 3  IPB
Semestr 3  KBI-TK

Plany do pobrania

ST II sem.1
Download 56.1 KB
ST II sem.3
Download 60.3 KB

Studia II stopnia – kierunek Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego
Zgodnie z decyzją Pana Dziekana WIL PW prof. Andrzeja Garbacza wszystkie zajęcia w semestrze zimowym r.a. 2020/2021 będą odbywały się w formie zdalnej, 20.10.2020.

Plany do pobrania

ST II BiEITS sem.1
Download 51.1 KB
ST II BiEITS sem.2
Download 33 KB

I stopnia

Plan studiów stacjonarnych I stopnia
Download 329.5 KB
II stopnia, kierunek Budownictwo

II stopnia, kierunek Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego

Uchwały Rady Wydziału Inżynierii Lądowej w sprawie uchwalenia programów studiów

Download 590 KB
Download 531.7 KB
Download 588.7 KB
Download 602.5 KB
Download 1.3 MB
Download 1 MB
Harmonogram R.A. 2019-2020
Download 460.7 KB
Harmonogram r.a. 2020/2021
Download 489.1 KB
BiEITS II ST sesja zima 2021
Download 271.1 KB
I ST sesja zima 2021 zmieniony 13.01.2021
Download 359.1 KB
II ST sesja zima 2021 zmieniony 13.01.2021
Download 350.9 KB

Na studiach stacjonarnych na WIL obowiązują Państwa zapisy na przedmioty powtarzane oraz wybieralne tj.

  • wybór tematyki wykładu z przedmiotu Fizyka I (sem.2 studiów I stopnia, zapisy po pierwszym wykładzie),
  • przedmioty HES (sem.2 i sem.7 studiów I stopnia, sem.2 studiów II stopnia),
  • przedmioty kierunkowe wybieralne (sem.7 studiów I stopnia),
  • przedmioty specjalistyczne wybieralne (sem.2 i/lub zależnie od specjalności sem.3 studiów II stopnia),
  • seminarium w jezyku obcym (sem.3 studiów II stopnia),
  • lektoraty (studia I stopnia),
  • zajęcia wychowania fizycznego (studia I stopnia).

Aktualne szczegółowe harmonogramy zapisów są dostępne poniżej.

Zapisy są możliwe po zalogowaniu na stronie USOSweb w zakładce: Dla studenta/Rejestracja.

Problemy związane z zapisami na przedmioty powtarzane, HES, kierunkowe, specjalistyczne należy zgłaszać w dziekanacie, a problemy związane z zapisami na lektoraty i zajęcia WF należy zgłaszać odpowiednio w Studium Języków Obcych lub Studium Wychowania Fizycznego.