Zamówienia publiczne

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego
Download 43 KB
Download 38.5 KB
3. Potwierdzenie zbadania braku zaistnienia podstaw wykluczenia zgodnie z ustawą
Download 24 KB
4. Klauzula informacyjna RODO
Download 32 KB
5. Oświadczenie RODO od Wykonawcy
Download 14.2 KB
6. Plan postępowań WIL 2020
Download 639.9 KB
7. Umowa na dostawy/ usługi do 130 tys. PLN
Download 28.6 KB

Wykaz postępowań:

(archiwalne ogłoszenia o zamówieniach zamieszczone przed 14 września 2021 r. dostępne tutaj)

Wyszukiwarki kodów CPV: