WIL PW_HR
Logo_ponts_paristech.svg
Program podwójnego dyplomu

Wydział Inżynierii Lądowej PW i Ecole des Ponts ParisTech zapraszają

na studia II stopnia w ramach programu podwójnego dyplomu uczelni.

Informacje

  1. Wypełnienie formularza online na stronie: https://crm.enpc.fr/community/enpc/custom_forms/184, wydrukowanie formularza, a następnie umieszczenie w systemie skanu podpisanego formularza aplikacyjnego.
  2. Znajomość języka angielskiego i języka francuskiego na poziomie co najmniej B1, potwierdzona certyfikatem.
  3. Uzyskanie rekomendacji Wydziału Inżynierii Lądowej PW.

Przygotowane dokumenty aplikacyjne na rok 2022/2023, przed umieszczeniem ich skanu w systemie, należy składać do 28 lutego 2022 r. w dziekanacie studiów stacjonarnych lub przesłać na adres prodziekan.studia.WIL@pw.edu.pl

Warunki aplikacji i studiowania dotyczące R.A. 2022/2023 opisano w pliku Fact Sheet ENPC 2022-2023. Opłata za studia wynosi 975 Euro/rok.

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora programu doc. dr Bogumiły Chmielewskiej. Informacje nt. możliwości uzyskania stypendium rządu francuskiego można uzyskać pod adresem https://www.pologne.campusfrance.org/pl/programy-stypendialne-0

Organizator

École des Ponts ParisTech

6 et 8 avenue Blaise Pascal

Cité Descartes – Champs-sur-Marne – 77455

Marne-la-Vallée Cedex 2

Tel.: +33 1 64 15-30-00

Koordynator programu

Bogumiła Chmielewska

Bogumiła Chmielewska

dr
Profesor uczelni

Pokój: 546
Tel.: +48 22 234-56-72
bogumila.chmielewska@pw.edu.pl

Przydatne linki