Ryszard Robert Gajewski

Ryszard Robert Gajewski uzyskał doktorat (1989) i a następnie habilitację (2007) na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Obecnie prowadzi wykłady na temat technologii informacyjnych, zastosowań informatyki, myślenia obliczeniowego i metod komputerowych w inżynierii lądowej. Jako stypendysta spędził kilka lat w TU Delf w Holandii, TU Essen w Niemczech i University of Michigan w Ann Arbor.

Jego zainteresowania naukowe obejmują dwa obszary badań, a mianowicie obliczenia inżynieryjne, a także e-learning (uczenie się oparte na technologii – TEL), w szczególności takie techniki jak odwrócona klasa. Jest autorem lub współautorem 6 monografii i licznych artykułów publikowanych w wiodących czasopismach międzynarodowych. Był również aktywnym uczestnikiem międzynarodowych i krajowych projektów badawczych poświęconych TEL. Wygłosił liczne wykłady na temat e-learningu na konferencjach międzynarodowych. Jest członkiem International Federation of Information Processing (IFIP). Ostatnio zainteresowania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu narzędzi typu Solver w optymalizacji.

Profil naukowy
Profil dydaktyczny
Profil naukowy

 

Skip to content