Skład Rady Wydziału

Andrzej Garbacz

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 111
andrzej.garbacz@pw.edu.pl

Artur Zbiciak

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 418
Tel.: +48 22 234-63-49
artur.zbiciak@pw.edu.pl

Wioletta Jackiewicz-Rek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 548
wioletta.rek@pw.edu.pl

Michał Sarnowski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 616
Tel.: +48 22 234-57-41
michal.sarnowski@pw.edu.pl

Jan Król

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 540
Tel.: +48 22 234-56-74
jan.krol@pw.edu.pl

Anna Al Sabouni-Zawadzka

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 228
anna.zawadzka@pw.edu.pl

Magdalena Ataman

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 238
Tel.: +48 22 234-64-70
magdalena.ataman@pw.edu.pl

Wioleta Barcewicz

dr inż.
Profesor uczelni

Pokój: 220
Tel.: +48 22 825-52-49
wioleta.barcewicz@pw.edu.pl

Anna Barszcz

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 217
Tel.: +48 22 234-65-76
anna.barszcz@pw.edu.pl

Bogumiła Chmielewska

dr
Profesor uczelni

Pokój: 546
Tel.: +48 22 234-56-72
bogumila.chmielewska@pw.edu.pl

Sławomir Czarnecki

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 139
Tel.: +48 22 234-63-82
slawomir.czarnecki@pw.edu.pl

Grzegorz Dzierżanowski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 232d
Tel.: +48 22 234-65-16
grzegorz.dzierzanowski@pw.edu.pl

Szymon Firląg

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 319
szymon.firlag@pw.edu.pl

Marcin Gajewski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 243
Tel.: +48 22 234-51-64
marcin.gajewski@pw.edu.pl

Ryszard Robert Gajewski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 332a
ryszard.gajewski@pw.edu.pl

Andrzej Garbacz

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 111
andrzej.garbacz@pw.edu.pl

Wojciech Gilewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 140
Tel.: +48 22 234-57-53
wojciech.gilewski@pw.edu.pl

Marian Giżejowski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 215
Tel.: +48 22 825-84-21
marian.gizejowski@pw.edu.pl

Nabi Ibadov

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 524
nabi.ibadov@pw.edu.pl

Stanisław Jemioło

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 123/131
Tel.: +48 22 234-65-03
stanislaw.jemiolo@pw.edu.pl

Grzegorz Kacprzak

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 445
grzegorz.kacprzak@pw.edu.pl

Karol Kowalski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 452
Tel.: +48 22 234-65-43
karol.kowalski@pw.edu.pl

Robert Kowalski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 349
Tel.: +48 22 234-64-52
Robert.Kowalski.WIL@pw.edu.pl

Jan Król

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 540
Tel.: +48 22 234-56-74
jan.krol@pw.edu.pl

Michał Krzemiński

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 504
michal.krzeminski@pw.edu.pl

Tomasz Lewiński

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 232a
Tel.: +48 22 234-63-79
tomasz.lewinski@pw.edu.pl

Paweł Łukowski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 551
Tel.: +48 22 234 64 81
pawel.lukowski@pw.edu.pl

Monika Mitew-Czajewska

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 426
Tel.: +48 22 825-60-78
monika.mitew@pw.edu.pl

Tomasz Piotrowski

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 547
Tel.: +48 22 234-64-80
tomasz.piotrowski@pw.edu.pl

Piotr Radziszewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 544
Tel.: +48 22 234-64-72
piotr.radziszewski@pw.edu.pl

Anna Rakoczy

dr hab. inż.
Adiunkt

Room: 337
anna.rakoczy@pw.edu.pl

Michał Sarnowski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 616
Tel.: +48 22 234-57-41
michal.sarnowski@pw.edu.pl

Anna Siemińska-Lewandowska

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 426
anna.lewandowska@pw.edu.pl

Tomasz Sokół

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 233b
Tel.: +48 22 234-75-08
tomasz.sokol@pw.edu.pl

Elżbieta Szmigiera

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 344
Tel.: +48 22 234-65-56
Tel.: +48 22 234-65-82
elzbieta.szmigiera@pw.edu.pl

Arkadiusz Węglarz

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 319
arkadiusz.weglarz@pw.edu.pl

Małgorzata Wińska

dr hab. inż.
Kierownik Zakładu

Pokój: 641
Tel.: +48 22 234-64-09
malgorzata.winska@pw.edu.pl

Piotr Woyciechowski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 225
Tel. +48 22 234-65-56,
+48 22 825-65-32
piotr.woyciechowski@pw.edu.pl

Artur Zbiciak

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 418
Tel.: +48 22 234-63-49
artur.zbiciak@pw.edu.pl

Cezary Ajdukiewicz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 244
Tel.: +48 22 234-57-54
cezary.ajdukiewicz@pw.edu.pl

Agnieszka Kaliszuk-Wietecka

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 318
Tel.: +48 22 825-92-80
agnieszka.wietecka@pw.edu.pl

Piotr Knyziak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 350
Tel.: +48 22 234-65-87
piotr.knyziak@pw.edu.pl

Zofia Kozyra

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 138
Tel.: +48 22 234-64-31
zofia.kozyra@pw.edu.pl

Magdalena Kruk

dr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 245
Tel.: +48 22 234-51-63
magdalena.kruk@pw.edu.pl

Małgorzata Superczyńska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 443
Tel.: +48 22 234-56-94
malgorzata.superczynska@pw.edu.pl

Andrzej Długołęcki

mgr
Kierownik działu

Pokój: 516
Tel.: +48 22 234-14-45
andrzej.dlugolecki@pw.edu.pl

Dominika Stańczak

mgr inż.
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
dominika.stanczak@pw.edu.pl

Anna Stoczkiewicz

mgr inż.
Kierownik Dziekanatu

Pokój: 107
Tel.: +48 22 234-65-65
Tel kom.: +48 725-226-146
anna.stoczkiewicz@pw.edu.pl

Maciej Kalinowski

dr inż.
Asystent

Pokój: 619
maciej.kalinowski@pw.edu.pl

Janiec Bartosz

Janiec Bartosz

bartosz.janiec.stud@pw.edu.pl

Amelia Bednarska

Amelia Bednarska

amelia.bednarska.stud@pw.edu.pl

Kinga Chilczuk

Kinga Chilczuk

Student

kinga.chilczuk.stud@pw.edu.pl

Kampa Emilia

Kampa Emilia

emilia.kampa.stud@pw.edu.pl

Adriana Idziak

Adriana Idziak

adriana.idziak.stud@pw.edu.pl

Widz Kacper

Widz Kacper

kacper.widz.stud@pw.edu.pl

Nąć Natalia

Nąć Natalia

natalia.nac.stud@pw.edu.pl

Oleksandra Pankova

Oleksandra Pankova

Student

oleksandra.pankova.stud@pw.edu.pl

Bartosz Sobczyk

Bartosz Sobczyk

student

bartosz.sobczyk.stud@pw.edu.pl

Melnikava Uladzislava

Melnikava Uladzislava

uladzislava.melnikava.stud@pw.edu.pl

Terminy posiedzeń
 • 4 października 2023 r.
 • 8 listopada 2023 r.
 • 6 grudnia 2023 r.
 • 10 stycznia 2024 r.
 • 7 lutego 2024 r.
 • 6 marca 2024 r.
 • 10 kwietnia 2024 r.
 • 8 maja 2024 r.
 • 5 czerwca 2024 r.
 • 4 września 2024 r.
Rada Wydziału – dział III statutu PW

§ 58

 1. Na wydziale kolegialnym ciałem opiniodawczo – doradczym dziekana jest rada wydziału.
 2. Rada wydziału , w zakresie objętym działalnością wydziału:
  1. uczestniczy w ustalaniu ogólnych kierunków działalności i strategii rozwoju wydziału;
  2. wyraża opinię we wszystkich sprawach wskazanych przez dziekana oraz w sprawach przewidzianych w statucie i innych aktach prawa wewnętrznego lub skierowanych do zaopiniowania przez organy Uczelni lub osoby sprawujące funkcje lub zajmujące stanowiska kierownicze;
  3. wyraża opinię wspólnoty wydziału we wszystkich sprawach jej dotyczących;
  4. opiniuje kandydatów na funkcje kierownicze na wydziale z wyłączeniem funkcji dziekana;
  5. uczestniczy w opiniowaniu:
   1. wniosków w sprawie tworzenia i znoszenia studiów na kierunkach prowadzonych na wydziale,
   2. programów studiów, studiów podyplomowych (w tym planów studiów i zakładanych efektów uczenia się),
   3. zasad i trybu przyjmowania na studia prowadzone na wydziale.
 3. Rada wydziału może uchwalić, w razie potrzeby, regulamin działania rady wydziału.
 4. Opinie w sprawach osobowych rada wydziału wyraża w formie uchwały podjętej w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów ważnych.
 5. Członkowie rady wydziału mają prawo występowania z interpelacjami do dziekana.

§ 59

 1. W skład rady wydziału wchodzą:
  1. dziekan, jako przewodniczący;
  2. prodziekani;
  3. nauczyciele akademiccy, zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowiskach profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem ust. 3;
  4. przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, dla których Politechnika Warszawska jest podstawowym miejscem pracy, wybrani z ich grona, w liczbie nie mniejszej niż 10 % i nie większej niż 16 % składu rady wydziału określonego w ust. 1;
  5. przedstawiciele pozostałych pracowników wydziału, wybrani z ich grona, w liczbie nie mniejszej niż 4 % i nie większej niż 10 % składu rady wydziału określonego w ust 1, zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy;
  6. przedstawiciele studentów i doktorantów wybrani z ich grona, w liczbie nie mniejszej niż 20% składu rady wydziału określonego w ust. 1, z tym że liczbę przedstawicieli studentów i liczbę przedstawicieli doktorantów rada wydziału ustala proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w podstawowej jednostce organizacyjnej, z zastrzeżeniem że studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup, w tym przewodniczącego wydziałowej rady samorządu studentów i przedstawiciela rady doktorantów.
 2. W skład rady wydziału dziekan może powołać przedstawicieli otoczenia społeczno – gospodarczego Uczelni w liczbie stanowiącej nie więcej niż 10% składu określonego w ust. 1.
 3. Nauczyciele akademiccy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 stanowią więcej niż połowę składu rady wydziału określonego w ust. 1.
 4. Dokładną liczbę przedstawicieli określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 ustala rada wydziału. W uzasadnionych przypadkach rada wydziału może ustalić także dokładną liczbę przedstawicieli nauczycieli akademickich, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
 5. W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych działających na wydziale, po jednym z każdego związku.
 6. Dziekan może zapraszać na posiedzenia rady wydziału inne osoby z własnej inicjatywy lub na wniosek rady wydziału, w tym byłych pracowników wydziału o statusie Professor Emeritus, o których mowa w § 16 ust. 5.