Projekty infrastrukturalne

Projekty infrastrukturalne

Tytuł:

Rozwój i integracja platform informatycznych dla zwiększenia konkurencyjności i potencjału badawczego nauki w Polsce

Opis:

Celem projektu jest dostosowanie obecnie posiadanej infrastruktury informatycznej Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej do najwyższych możliwych standardów, co pozwoli w sposób bezpośredni odpowiedzieć na potrzeby badawcze i rozwojowe zgłaszane tak przez środowisko naukowe jak i przez gospodarkę. Rezultaty projektu znaczącą zwiększą możliwości współpracy uczelni wyższej z innymi ośrodkami badawczymi (w kraju i zagranicą) i zwiększą możliwość transferu wiedzy do konkurencyjnej gospodarki. Posiadana infrastruktura jak również zaplecze obliczeniowe wzmocnią pozycje Wydziału Inżynierii Lądowej PW jako partnera naukowo – badawczego dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze innowacji i zaawansowanych technologii. Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania gospodarki opartej na wiedzy oraz postęp technologiczny w zakresie IT. Cel projektu jest zgodny z założeniami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz z zapisami konkursu. Projekt przyczynia się do zapewnienia środowisku naukowemu w Polsce bezpiecznego i nieprzerwanego dostępu do najlepszych dostępnych technologii informatycznych niezbędnych do prowadzenia zaawansowanych badań i prac rozwojowych. Dzięki infrastrukturze możliwe będzie prowadzenie zaawansowanych badań innowacyjnych rozwiązań ( w porozumieniach z innymi instytutami badawczymi ale również z przedsiębiorstwami), które do tej pory nie mogły być realizowane ze względu na brak odpowiedniego zaplecza środowiska. Dzięki powstałej infrastrukturze WIL PW stanie się ważnym partnerem badawczym dla wielu zagranicznych podmiotów, dzięki czemu będzie mógł realizować nowe wyzwania badawcze w skali globalnej.

Kierownik w PW:

mgr Paweł Kalinowski

 

Więcej informacji