Karol Kowalski

Karol Kowalski

dr hab. inż.
Profesor uczelni