Zakład Geotechniki, Mostów
i Budowli Podziemnych

ZGMBP

Kierownik Zakładu

Anna Siemińska-Lewandowska

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 426
anna.lewandowska@pw.edu.pl

Informacje o zakładzie

Zakład Geotechniki, Mostów i Budowli Podziemnych jest samodzielną jednostką organizacyjną w Instytucie Dróg i Mostów utworzoną w 2019 roku z połączenia dwóch zakładów – Zakładu Geotechniki i Budowli Podziemnych oraz Zakładu Mostów. Połączenie potencjału obydwu jednostek pozwala obecnie w sposób kompleksowy spojrzeć na skomplikowane konstrukcje inżynierskie – od podłoża budowlanego, fundamentów po detale konstrukcyjne. Jest to możliwe zarówno pod kątem dydaktycznym, naukowo-badawczym, jak i usługowym.

Prezentacja zakładu (PDF)

Thakaa Al-Khafaji

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 442
Tel.: +48 22 234-63-96
thakaa.khafaji@pw.edu.pl

Grzegorz Bartnik

dr
Adiunkt

Pokój: 443
Tel.: +48 22 234-56-94
grzegorz.bartnik@pw.edu.pl

Grażyna Borończyk-Płaska

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 437
Tel.: +48 22 825-90-75
grazyna.plaska@pw.edu.pl

Emilia Głogosz

inż.
Specjalista

Pokój: 417
Tel.: +48 22 825-72-87
emilia.glogosz@pw.edu.pl

Grzegorz Kacprzak

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 445
grzegorz.kacprzak@pw.edu.pl

Wojciech Karwowski

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 430b
wojciech.karwowski@pw.edu.pl

Rafał Kuszyk

dr
Adiunkt

Pokój: 414
Tel.: +48 22 234-63-89
rafal.kuszyk@pw.edu.pl

Grzegorz Lech

Starszy technik

Pokój: 441
Tel.: +48 22 825-64-67
grzegorz.lech@pw.edu.pl

Jerzy Lejk

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 440
jerzy.lejk@pw.edu.pl

Anna Lejzerowicz

dr
Adiunkt

anna.lejzerowicz@pw.edu.pl

Maciej Maślakowski

dr
Adiunkt

Pokój: 414
Tel.: +48 22 234-63-89
maciej.maslakowski@pw.edu.pl

Monika Mitew-Czajewska

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 426
Tel.: +48 22 825-60-78
monika.czajewska@pw.edu.pl

Radosław Oleszek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 337
Tel.: +48 22 234-56-95
radoslaw.oleszek@pw.edu.pl

Anna Rakoczy

dr inż.

anna.rakoczy@pw.edu.pl

Emilia Roguska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 446
Emilia.Roguska@pw.edu.pl

Anna Siemińska-Lewandowska

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 426
anna.lewandowska@pw.edu.pl

Małgorzata Superczyńska

dr
Adiunkt

Pokój: 443
Tel.: +48 22 234-56-94
malgorzata.superczynska@pw.edu.pl

Urszula Tomczak

mgr inż.
Asystent

Pokój: 446
urszula.tomczak@pw.edu.pl

Wojciech Trochymiak

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 437
Tel.: +48 22 825-90-75
wojciech.trochymiak@pw.edu.pl

Marcin Wróbel

mgr inż.
Specjalista naukowo-techniczny

Pokój: 336
Tel.: +48 22 234-63-02
marcin.wrobel@pw.edu.pl

Henryk Zobel

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 438
Tel.: +48 22 825-72-89
henryk.zobel@pw.edu.pl

Mirosław Bukowski

dr inż.

Pokój: 416
Tel.: +48 22 234-63-48
m.bukowski@il.pw.edu.pl

Kazimierz Józefiak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 448
Tel.: +48 22 234-64-71
kazimierz.jozefiak@pw.edu.pl

Antoni Kuchler

prof. dr hab. inż.

Pokój: 447
Tel.: +48 22 825-39-33
Antoni.Kuchler@pw.edu.pl

Grażyna Łagoda

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 440
Tel.: +48 22 234-56-64
grazyna.lagoda@pw.edu.pl

Tadeusz Maruszyński

mgr inż.

Pokój: 442
Tel.: +48 22 234-65-52
tadeusz.maruszynski@pw.edu.pl

Wojciech Radomski

prof. dr hab. inż.

Pokój: 439
Tel.: +48 22 234-60-34
Wojciech.Radomski@pw.edu.pl

Jadwiga Ściuba

inż.

Pokój: 442
Tel.: +48 22 234-65-52
j.sciuba@il.pw.edu.pl

Krzysztof Traczyński

dr inż.

Pokój: 415
Tel.: +48 22 825-66-79
k.traczynski@il.pw.edu.pl

Zakład prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dwóch obszarach badawczych:

 • współpraca konstrukcji z podłożem (w tym m.in. nowoczesne metody rozpoznania podłoża i analiza oddziaływań budowli podziemnych na środowisko) – praca realizowana przez Zespół Geotechniki i Budowli Podziemnych;
 • monitoring techniczny mostów (w tym m. in. diagnostyka i trwałość mostów, kompozyty polimerowe w elementach konstrukcyjnych) – praca realizowana przez Zespół Mostów.

Zakład posiada Laboratorium Geotechniczne oraz Laboratorium Mostowe.

Zakres proponowanych usług badawczych i doradczych Zespołu Geotechniki i Budowli Podziemnych to:

 • opracowania dokumentacji, analizy i ekspertyzy z zakresu geologii i hydrogeologii oraz określania parametrów podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego;
 • doradztwo oraz ekspertyzy naukowo-techniczne z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego fundamentów, nasypów i budowli podziemnych;
 • projektowanie oraz modelowanie numeryczne konstrukcji geotechnicznych, budowli podziemnych i analiza ich wpływu na środowisko;
 • analizy numeryczne MES projektowanych i istniejących konstrukcji geotechnicznych i budowli podziemnych;
 • analizy przyczyn geotechnicznych awarii budowlanych i opracowanie środków zaradczych;
 • szeroki zakres badań laboratoryjnych i terenowych gruntów: sondowania i wiercenia badawcze, badania cech fizycznych i mechanicznych gruntów, analiza przydatności gruntów do budowy nasypów i in.

Zakres proponowanych usług badawczych i doradczych Zespołu Mostów to:

 • ekspertyzy naukowo-techniczne obiektów mostowych;
 • obciążenia próbne obiektów mostowych;
 • pomiary „in situ” parametrów dynamicznych konstrukcji obiektów mostowych, tuneli, stadionów i budynków;
 • analizy numeryczne MES nowych obiektów mostowych i konstrukcji podtorza oraz nawierzchni szynowych do projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych;
 • analizy numeryczne MES istniejących obiektów mostowych i konstrukcji podtorza oraz nawierzchni szynowych do badań „in situ” (statycznych oraz dynamicznych).
Pozostałe jednostki w ramach Instytutu