Zakład Inżynierii Transportowej
i Geodezji

Kierownik Zakładu

Piotr Olszewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 648
Tel.: +48 22 234-65-43
Tel.: +48 22 234-63-31
piotr.olszewski@pw.edu.pl

Informacje o zakładzie

Zakład Inżynierii Transportowej i Geodezji powstał w 2019 roku i historycznie wywodzi się z Zakładów Inżynierii Komunikacyjnej oraz Zakładu Dróg i Lotnisk, kierowanych przez prof. W. Suchorzewskiego, Z. Łopatka i S. Lenczewskiego. Zakres badawczy i dydaktyczny Zakładu dotyczy zagadnień inżynierii ruchu, planowania, projektowania, ekonomiki i eksploatacji infrastruktury transportowej oraz geodezji budowlanej.

Prezentacja zakładu (PDF)

Kierunki badań naukowych, publikacje, osiągnięcia naukowe i eksperckie - ZITiG
Download 3.6 MB

Andrzej Brzeziński

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 644
Tel.: +48 22 234-62-97
Tel.: +48 22 234-65-44
andrzej.brzezinski@pw.edu.pl

Paweł Dąbkowski

mgr inż.
Asystent

Pokój: 649
Tel.: +48 22 234-15-36
pawel.dabkowski@pw.edu.pl

Jerzy Durlej

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 629
Tel.: +48 22 234-64-66
jerzy.durlej@pw.edu.pl

Tomasz Dybicz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 640
Tel.: +48 22 234-62-97
Tel.: +48 22 234-65-44
tomasz.dybicz@pw.edu.pl

Monika Jaroszewska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 631
Monika.Jaroszewska@pw.edu.pl

Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 646
karolina.niedzinska@pw.edu.pl

Katarzyna Kleszczewska

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 642
Tel.: +48 22 234-64-09
katarzyna.kleszczewska@pw.edu.pl

Karol Kowalski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 452
Tel.: +48 22 234-65-43
karol.kowalski@pw.edu.pl

Piotr Olszewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 648
Tel.: +48 22 234-65-43
Tel.: +48 22 234-63-31
piotr.olszewski@pw.edu.pl

Beata Osińska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 643
beata.osinska@pw.edu.pl

Piotr Szagała

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 645
Tel.: +48 22 234-62-97
Tel.: +48 22 234-65-44
piotr.szagala@pw.edu.pl

Janusz Szurmiński

specjalista ds. technicznych

Pokój: 637
Tel.: +48 22 234-60-31
Tel.: +48 22825-63-13
janusz.szurminski@pw.edu.pl

Małgorzata Wińska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 641
Tel.: +48 22 234-64-09
malgorzata.winska@pw.edu.pl

Krzysztof Wojciechowski

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 631
Tel.: +48 22 234-64-66
krzysztof.wojciechowski@pw.edu.pl

Zakład Inżynierii Transportowej i Geodezji prowadzi prace naukowe i badawcze w zakresie:

 • planowania sieci drogowych, w tym autostrad i dróg ekspresowych;
 • planowania miejskich systemów transportowych;
 • zasad i przepisów projektowania;
 • badań ruchu i badań zachowań transportowych;
 • komputerowego modelowania ruchu;
 • komputerowych symulacji ruchu pieszego;
 • inżynierii ruchu;
 • bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • uprzywilejowania transportu zbiorowego;
 • eksploatacji i utrzymania infrastruktury transportowej;
 • ekonomiki transportu.

Zakres proponowanych usług:

 • strategie transportowe, polityki mobilności, plany transportowe;
 • studia planistyczne dot. sieci drogowej;
 • studia planistyczne dot. miejskich układów komunikacyjnych (w zakresie układów drogowych i sieci transportu zbiorowego);
 • koncepcje i projekty drogowe;
 • koncepcje i projekty infrastruktury dla ruchu rowerów;
 • studia techniczno-ekonomiczne dot. transportu drogowego i kolejowego;
 • studia wykonalności inwestycji transportowych;
 • analizy ekonomiczne projektów transportowych;
 • projekty z zakresu inżynierii ruchu (projekty sygnalizacji świetlnych, koordynacji sygnalizacji świetlnych, optymalizacji sygnalizacji świetlnych, organizacji ruchu);
 • badania i pomiary ruchu drogowego, ruchu rowerowego i pieszego;
 • badania pomiary w transporcie zbiorowym;
 • badania i pomiary geodezyjne;
 • badania i analizy dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym;
 • badania zachowań użytkowników systemu transportowego;
 • prognozy krótko, średnio i długoterminowe ruchu drogowego i przewozów w transporcie zbiorowym;
 • analizy przed i po inwestycji transportowej;
 • oceny oddziaływania inwestycji (np. obiektów handlowych, zabudowy mieszkaniowej, biurowej) na środowisko i warunki ruchu drogowego;
 • oceny osiągniętych efektów inwestycji transportowych finansowanych ze środków UE;
 • ekspertyzy techniczne dot. infrastruktury transportowej;
 • opracowanie zasad, przepisów i wytycznych dot. planowania, projektowania i utrzymania infrastruktury transportu.
Pozostałe jednostki w ramach Instytutu