Studia

Kierunek Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego (BEITS)

II Stopnia - kierunek Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego (BEITS) Nowy kierunek studiów prowadzony przez Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Transportu PW Jakie zdobędę umiejętności? Zarządzanie infrastrukturą międzynarodowego, krajowego, regionalnego, aglomeracyjnego i przemysłowego transportu kolejowego. Opracowywanie podsystemów szynowego transportu miejskiego, czyli tramwaju i metra. Rozwiązywanie złożonych problemów modernizacji i budowy tras, węzłów i innych [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ

III Stopnia (Doktoranckie)

Szkoła Doktorska Szkoła Doktorska nr 5 Rekrutacja Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW III Stopnia (Doktoranckie) Ramowy program studiów do R.A. 2019/2020 1. Ramowy program dziennych studiów doktoranckich obejmuje: indywidualną pracę naukową prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego, przedmioty podstawowe znajdujące się w uczelnianej ofercie dla doktorantów i zakończone egzaminem, w wymiarze, co najmniej 60 godzin zajęć; [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ

I Stopnia (Inżynierskie)

I Stopnia (Inżynierskie) Jakie zdobędę umiejętności? Projektowanie i wykonawstwo obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. Analiza konstrukcji. Dobór i stosowanie materiałów budowlanych i nowoczesnych technologii. Wykorzystanie technik komputerowych stosowanych w budownictwie.   W jaki sposób osiągnę zamierzone cele? Program studiów o szerokim spektrum treści. Doświadczona kadra. Dużo zajęć praktycznych, takich jak projekty, ćwiczenia i [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ
Skip to content