Studia

BHP w Budownictwie

BHP w Budownictwie Informacje Charakterystyka Specjalny program dedykowany branży budowlanej. Studia zdecydowanie podnoszące kompetencje związane z bezpiecznym prowadzeniem robót budowlanych przez inżynierów budowy, kierowników robót oraz kierowników budowy. Ponad 70% zajęć to ćwiczenia praktyczne. Zajęcia prowadzone wyłącznie przez profesjonalistów z wiodących firm wykonawczych, doradczych i szkoleniowych. Studia spełniające wymagania prawne dla zawodów: Inspektor ds. BHP, [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ

Kandydaci na studia II stopnia

Kierunek Budownictwo Zasady rekrutacji na studia II stopnia na kierunku „Budownictwo” na Wydziale Inżynierii Lądowej  w roku akademickim 2019/2020 Wydział Inżynierii Lądowej nie prowadzi rekrutacji na kierunek Budownictwo na studia rozpoczynające się od lutego (w styczniu istnieje możliwość rekrutacji jedynie na kierunek Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego). Następna rekrutacja na kierunek Budownictwo odbędzie się [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ

Sylwetka absolwenta

Sylwetka Absolwenta Kierunek Budownictwo Kwalifikacje Absolwenta studiów I stopnia Absolwent posiada wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; kierowania zespołami i firmą budowlaną; wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Absolwent jest przygotowany [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ

Kierunek Budownictwo

Studia II stopnia, kierunek Budownictwo - zasady rekrutacji Zapisy przedłużone do 11 września 2023 r. Rekrutacja na kierunek Budownictwo odbywa się raz w roku - tylko na semestr zimowy Studia stacjonarne w języku polskim - limity obowiązujące w rekrutacji na r.a 2023/2024 Rekrutacja będzie przeprowadzona na następujące specjalności w ramach kierunku "Budownictwo" w ramach limitu [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ

Kierunek Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego (BEITS)

II Stopnia - kierunek Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego (BEITS) Nowy kierunek studiów prowadzony przez Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Transportu PW Jakie zdobędę umiejętności? Zarządzanie infrastrukturą międzynarodowego, krajowego, regionalnego, aglomeracyjnego i przemysłowego transportu kolejowego. Opracowywanie podsystemów szynowego transportu miejskiego, czyli tramwaju i metra. Rozwiązywanie złożonych problemów modernizacji i budowy tras, węzłów i innych [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ

III Stopnia (Doktoranckie)

Szkoła Doktorska Szkoła Doktorska nr 5 Rekrutacja Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW III Stopnia (Doktoranckie) Ramowy program studiów do R.A. 2019/2020 1. Ramowy program dziennych studiów doktoranckich obejmuje: indywidualną pracę naukową prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego, przedmioty podstawowe znajdujące się w uczelnianej ofercie dla doktorantów i zakończone egzaminem, w wymiarze, co najmniej 60 godzin zajęć; [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ

I Stopnia (Inżynierskie)

I Stopnia (Inżynierskie) Informacje dla osób przyjętych na studia stacjonarne I stopnia na Wydział Inżynierii Lądowej PW w I turze znajdują się tutaj. Terminarz rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej PW na rok akademicki 2023/2024 - II tura 28 lipca – 28 sierpnia rejestracja zapisy internetowe: https://irk.pw.edu.pl UWAGA: w celu dokonania [...]
Dodał/-a admin | Studia
CZYTAJ DALEJ
Skip to content