Eksploatacja i Utrzymanie Dróg

Eksploatacja i Utrzymanie Dróg

Informacje

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji dróg oraz obiektów inżynierskich. W szczególności eksploatacji i utrzymania nawierzchni drogowych, wyposażenia dróg oraz obiektów mostowych.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenie Studiów  Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.

Są to studia dwusemestralne. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w piątki i soboty. Program studiów obejmuje 8 zjazdów w semestrze I i 8 zjazdów w semestrze II.

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie  wyższe, związane zawodowo z tematyką inżynierii materiałów drogowych,  technologii nawierzchni oraz inżynierii budowy dróg.

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla absolwentów studiów I i II stopnia.

Organizator

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Dróg i Mostów

Zakład Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych

00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16
Tel.: +48 22 234-64-61

E-mail: speiud@il.pw.edu.pl

Sekretariat czynny: piątki zjazdowe, godz. 16-17

Kierownik

Piotr Radziszewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 544
Tel.: +48 22 234-64-72
p.radziszewski@il.pw.edu.pl

Galeria