Eksploatacja i Utrzymanie Dróg

Informacje

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji dróg oraz obiektów inżynierskich. W szczególności eksploatacji i utrzymania nawierzchni drogowych, wyposażenia dróg oraz obiektów mostowych.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenie Studiów  Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.

Są to studia dwusemestralne. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w piątki i soboty. Program studiów obejmuje 8 zjazdów w semestrze I i 8 zjazdów w semestrze II.

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie  wyższe, związane zawodowo z tematyką inżynierii materiałów drogowych, technologii nawierzchni oraz eksploatacją i utrzymaniem dróg.  Pytania dotyczące studiów oraz zgłoszenia prosimy kierować na e-mail: speiud@il.pw.edu.pl oraz telefon +48 22 234 64 61. Całkowity koszt studiów to 8000 PLN.

Organizator

Wydział Inżynierii Lądowej
Instytut Dróg i Mostów
Zakład Technologii Budowy Dróg
00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16

Tel.: +48 22 234-64-61
E-mail: speiud@il.pw.edu.pl

Sekretariat czynny: piątki zjazdowe, godz. 16-17

Kierownik

Piotr Radziszewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 544
Tel.: +48 22 234-64-72
piotr.radziszewski@pw.edu.pl

Strona www