Budownictwo Infrastrukturalne

Informacje

Studia uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje w zakresie budownictwa infrastrukturalnego. Zakres tematyczny studiów obejmuje następujące zagadnienia z obszaru budownictwa infrastrukturalnego:

  • analiza ryzyka oraz warunki kontraktowe;
  • przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz realizacji;
  • roboty ziemne w realizacji robót drogowych;
  • wykonywanie robót drogowych;
  • systemy eksploatacji dróg oraz aspekty środowiskowe;
  • wybór konstrukcji nośnej;
  • technologie robót mostowych;
  • systemy eksploatacji mostów;
  • wybrane zasady realizacji robót branżowych;
  • rozliczenie robót budowlanych w projektach infrastrukturalnych.

Zazwyczaj w okresie kwiecień – grudzień. Obecnie nabór jest zawieszony.

Studia przeznaczone są dla inżynierów budowlanych oraz kierunków pokrewnych. Pytania dotyczące studiów oraz zgłoszenia prosimy kierować na e-mail: zipizwb@il.pw.edu.pl oraz telefon +48 22 234 65 15. Całkowity koszt studiów to 7416 PLN.

Organizator

Wydział Inżynierii Lądowej

Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie
00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16
Tel.: +48 22 234-65-15, fax.: +48 22 825-74-15
E-mail: zipizwb@il.pw.edu.pl

Kierownik

Janusz Kulejewski

Janusz Kulejewski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 525
Tel.: +48 22 234-65-15
janusz.kulejewski@pw.edu.pl