BHP w Budownictwie

BHP w Budownictwie

Informacje

  • Specjalny program dedykowany branży budowlanej.
  • Studia zdecydowanie podnoszące kompetencje związane z bezpiecznym prowadzeniem robót budowlanych przez inżynierów budowy, kierowników robót oraz kierowników budowy.
  • Ponad 70% zajęć to ćwiczenia praktyczne.
  • Zajęcia prowadzone wyłącznie przez profesjonalistów z wiodących firm wykonawczych, doradczych i szkoleniowych.
  • Studia spełniające wymagania prawne dla zawodów:
    • Inspektor ds. BHP,
    • Specjalista ds. BHP.

Adresatami studiów podyplomowych są absolwenci studiów na kierunkach: Budownictwo, Architektura, Inżynieria naftowa i gazownicza, Inżynieria środowiska, Transport, Elektrotechnika, Górnictwo i geologia, Energetyka.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność dostarczenia kompletu dokumentów do sekretariatu studiów. Uczestnikami studiów mogą być wyłącznie osoby posiadające wyższe wykształcenie (co najmniej: inżynierskie lub licencjackie).

Limit miejsc: 30 osób.

Organizator

Wydział Inżynierii Lądowej

00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16
tel.: +48 790 506 957

Kierownik

Krzysztof Kaczorek

Krzysztof Kaczorek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 519
k.kaczorek@il.pw.edu.pl

Galeria