Szkoła Doktorska
III Stopnia (Doktoranckie)

Ramowy program studiów do R.A. 2019/2020

1. Ramowy program dziennych studiów doktoranckich obejmuje:

  • indywidualną pracę naukową prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego,
  • przedmioty podstawowe znajdujące się w uczelnianej ofercie dla doktorantów i zakończone egzaminem, w wymiarze, co najmniej 60 godzin zajęć; przedmioty te muszą być zaliczone na pierwszym roku studiów,
  • inne przedmioty o charakterze zaawansowanym związane z dyscypliną naukową, w której prowadzone są studia,
  • przedmioty humanistyczne, ekonomiczne i specjalistyczne zajęcia z języków obcych, związane z dodatkowymi egzaminami doktorskimi oraz zajęcia z zakresu metodyki kształcenia znajdujące się w uczelnianej ofercie dla doktorantów.

2.  Minimalne liczby godzin podano w tabeli poniżej

* Przedmioty te mogą być zastąpione przedmiotami z oferty uczelnianej

** Za organizację zajęć dydaktycznych odpowiedzialny jest opiekun naukowy

*** Przedmioty te mogą być przeniesione na trzeci rok studiów

3. Możliwa jest realizacja programu awansem.

4. Zajęcia na trzecim roku studiów odbywają się w trybie indywidualnym, ustalanym przez opiekuna naukowego.

5. Zajęcia na czwartym roku studiów są skoncentrowane na wykonywaniu pracy doktorskiej. Podczas tego roku wymagane jest zdanie wszystkich egzaminów doktorskich.

6. Wymagane jest otwarcie przewodu doktorskiego przed końcem trzeciego roku studiów.

7. Warunkiem zakończenia studiów jest spełnienie wszystkich rygorów oraz złożenie rozprawy doktorskiej, ocenionej przez promotora.

Rok studiówLiczba godzin przedmiotów z oferty uczelnianejLiczba godzin przedmiotów z oferty innych wydziałów lub uczelniLiczba godzin przedmiotów z języków obcychLiczba godzin przedmiotów humanistycznych ekonomicznych i społecznychMinimalna liczba egzaminówLiczba godzin zajęć dydaktycznych **
I12060*60-430-60
II6060*6060***430-60
III--60--30-60
IV--60-330-90