Zespół Konstrukcji Drewnianych

ZKD

Kierownik Zespołu

Anna Al Sabouni-Zawadzka

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 228
anna.zawadzka@pw.edu.pl

Informacje o zespole

Do głównych kierunków działalności naukowej i dydaktycznej Zespołu Konstrukcji Drewnianych należą:

 • tradycyjne i historyczne konstrukcje drewniane;
 • drewno klejone warstwowo i krzyżowo;
 • mechanika drewna i materiałów drewno-pochodnych,
 • innowacyjne konstrukcje drewniane (tkanino-podobne, tarczownice, origami),
 • konstrukcje inteligentne i składane;
 • tensegrity, tensairity i konstrukcje lekkie;
 • metody obliczeniowe.

Zespół oferuje usługi naukowo-badawcze z zakresu:

 • ekspertyzy naukowo-techniczne konstrukcji drewnianych;
 • projekty konstrukcji, modernizacji oraz rewitalizacji obiektów drewnianych;
 • modelowanie obliczeniowe konstrukcji (MES);
 • konstrukcje niekonwencjonalne (tensegrity, konstrukcje składane).

Anna Al Sabouni-Zawadzka

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 228
anna.zawadzka@pw.edu.pl

Wojciech Gilewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 140
Tel.: +48 22 234-57-53
wojciech.gilewski@pw.edu.pl

Jan Pełczyński

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 228
jan.pelczynski@pw.edu.pl

Pozostałe jednostki w ramach Instytutu