Sprawdź stan konta bibliotecznego

Prosimy o regularne sprawdzanie kont bibliotecznych i przedłużanie terminów zwrotów.

Przypominamy, że Aktywacja konta online możliwa jest w przypadku użytkowników, których dane obecne są w systemem USOSweb PW, tj. studentów, pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych.

Dla osób, które utraciły hasło do konta bibliotecznego, uruchomiona została Usługa zdalnego resetowania hasła.