Grammarly Premium – narzędzie do korekty błędów językowych

Biblioteka Główna wykupiła roczny dostęp do Grammarly Premium.  Jest to narzędzie do korekty błędów językowych w tekstach w języku angielskim. Grammarly sprawdza gramatykę, interpunkcję, stylistykę, ortografię. Polecane narzędzie umożliwia korzystanie z funkcjonalności, które działają bezpośrednio podczas pisania tekstów:
– w programie Word
– w przeglądarce internetowej
– jako aplikacja desktopowa dla Windows i macOS
– oraz jako aplikacja mobilna

Więcej informacji