Dostęp do prac dyplomowych w wersji cyfrowej

Pełne teksty dostępne są dla prac obronionych począwszy od drugiego półrocza 2021 r., pod warunkiem, że autor udzielił zgody zawartej w oświadczeniu studenta w przedmiocie udzielenia licencji Politechnice Warszawskiej. W przypadku pozostałych prac rejestrowane są jedynie opisy bibliograficzne. Pełne teksty prac bronionych wcześniej przechowywane są w Bibliotece Wydziałowej. Z cyfrowych wersji prac dyplomowych można korzystać w Wolnym Dostępie, sala 242a na terminalu z pracami doktorskimi.

Zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Warszawskiej – § 20 ust. 4 – Prace dyplomowe oraz prace doktorskie nie mogą być utrwalane i zwielokrotniane w jakiejkolwiek formie i technice.