Biblioteka Wydziałowa

Biblioteka

Kolekcja Wydziałowa

Pokój: 607
Tel.: +48 22 234-65-90
biblioteka@il.pw.edu.pl
Godziny otwarcia
Poniedziałek 9:00-15:00
Wtorek 9:00-15:00
Środa 9:00-18:00
Czwartek 9:00-15:00
Piątek 9:00-15:00
Zwroty wypożyczonych książek realizujemy
w obu lokalizacjach biblioteki (pok. 436, pok. 607)

Kolekcja IDiM

Pokój: 436
Tel.: +48 22 234-64-56
m.muszynska-malczak@il.pw.edu.pl
Godziny otwarcia
Poniedziałek Nieczynne od 21.06 do 2.07
Wtorek Nieczynne od 21.06 do 2.07
Środa Nieczynne od 21.06 do 2.07
Czwartek Nieczynne od 21.06 do 2.07
Piątek Nieczynne od 21.06 do 2.07
Zwroty wypożyczonych książek realizujemy
w obu lokalizacjach biblioteki (pok. 436, pok. 607)
Pracownicy Biblioteki

Małgorzata Muszyńska-Małczak

mgr
Kierownik biblioteki

Pokój: 436
Tel.: +48 22 234-64-56
m.muszynska-malczak@il.pw.edu.pl

Błażej Gago

mgr
Starszy bibliotekarz

Pokój: 607
Tel.: +48 22 234-65-90
b.gago@il.pw.edu.pl

Małgorzata Prot

mgr
Bibliotekarz

Pokój: 607
Tel.: +48 22 234-65-90
m.prot@il.pw.edu.pl

Ewa Przywóska

mgr
Kustosz

Pokój: 607
Tel.: +48 22 234-65-90
e.przywoska@il.pw.edu.pl

Informacje

Biblioteka gromadzi zbiory z zakresu budownictwa dotyczące projektowania, wznoszenia oraz utrzymania wszelkich obiektów budowlanych. Ponadto Biblioteka posiada w swoich zbiorach publikacje z zakresu matematyki, mechaniki, geotechniki, geodezji, inżynierii materiałowej, architektury oraz opracowania ogólne i słowniki.

Biblioteka ma zarejestrowanych ponad 25000 wolumenów książek oraz ponad 700 wolumenów czasopism (24 tytuły bieżące). Gromadzi także zbiory specjalne: normy (ponad 3000 sztuk), materiały z konferencji i prace dyplomowe absolwentów.

Biblioteka rejestruje i udostępnia swoje zbiory w systemie ALEPH.

Zbiory biblioteczne są ogólnie dostępne, użytkownicy spoza Politechniki Warszawskiej mogą korzystać z nich tylko na miejscu. Dokumentami uprawniającym do korzystania ze zbiorów są: karta biblioteczna, dokument tożsamości, legitymacja studencka. W czytelni do skorzystania na miejscu dostępna jest większość obowiązkowych podręczników dla studentów.

Niedotrzymanie terminu zwrotu książek powoduje automatyczną blokadę konta bibliotecznego oraz naliczanie opłaty w wysokości 0,30 zł za każdy dzień przetrzymania egzemplarza.

  Opłaty biblioteczne należy regulować wyłącznie z konta bibliotecznego (system PayU).

Po zalogowaniu się na swoje konto biblioteczne użytkownik możne dokonać opłaty za przetrzymane książki, zarówno te, które jeszcze nie zostały zwrócone, jak i te, które zostały oddane do biblioteki już wcześniej. Płatności dokonywana jest przy pomocy konta PayU lub karty kredytowej.

Opcja „Zapłać Online” znajduje się na koncie bibliotecznym w zakładce „Wypożyczenia” (książki przetrzymane – niezwrócone) oraz w zakładce „Opłaty” (książki zwrócone).