Biblioteka Wydziałowa

Biblioteka

Kolekcja Wydziałowa

Pokój: 607

Tel.: +48 22 234-65-90

biblioteka@il.pw.edu.pl

Godziny pracy
Poniedziałek 9:00-14:00
Wtorek 9:00-14:00
Środa 9:00-14:00
Czwartek 9:00-14:00
Piątek 9:00-14:00
Piątek zjazdowy Nieczynne
Sobota zjazdowa Nieczynne

W sierpniu Biblioteka Wydziałowa (pokój 607) będzie zamknięta.

Zwroty książek oraz karty obiegowe realizujemy również w Bibliotece IDiM p. 436.

Kolekcja IDiM

Pokój: 436

Tel.: +48 22 234-64-56

m.muszynska-malczak@il.pw.edu.pl

Godziny pracy
Poniedziałek 9:00-14:00
Wtorek 9:00-14:00
Środa 9:00-14:00
Czwartek 9:00-14:00
Piątek 9:00-14:00
Piątek zjazdowy Nieczynne
Sobota zjazdowa Nieczynne

W dniach 17-31 lipca oraz 17-25 sierpnia Biblioteka IDiM będzie nieczynna.

Zwroty książek oraz karty obiegowe realizujemy również w Bibliotece Wydziałowej p. 607.

Pracownicy Biblioteki

Małgorzata Muszyńska-Małczak

mgr
Kustosz

Pokój: 436
Tel.: +48 22 234-64-56
m.muszynska-malczak@il.pw.edu.pl

Błażej Gago

mgr
Bibliotekarz

Pokój: 607
Tel.: +48 22 234-65-90
b.gago@il.pw.edu.pl

Małgorzata Prot

mgr
Bibliotekarz

Pokój: 607
Tel.: +48 22 234-65-90
m.prot@il.pw.edu.pl

Ewa Przywóska

mgr
Kustosz

Pokój: 607
Tel.: +48 22 234-65-90
e.przywoska@il.pw.edu.pl

Informacje

Biblioteka gromadzi zbiory z zakresu budownictwa dotyczące projektowania, wznoszenia oraz utrzymania wszelkich obiektów budowlanych. Ponadto Biblioteka posiada w swoich zbiorach publikacje z zakresu matematyki, mechaniki, geotechniki, geodezji, inżynierii materiałowej, architektury oraz opracowania ogólne i słowniki.

Biblioteka rejestruje i udostępnia swoje zbiory w systemie internetowym ALEPH.
Biblioteka ma zarejestrowanych ponad 25000 wolumenów książek oraz ponad 700 wolumenów czasopism (19 tytułów bieżących). Gromadzi także zbiory specjalne: normy (ponad 3000 sztuk), materiały z konferencji i prace dyplomowe absolwentów.

Zbiory biblioteczne są ogólnie dostępne, użytkownicy spoza Politechniki Warszawskiej mogą korzystać z nich na miejscu. Dokumentami uprawniającym do korzystania ze zbiorów są: karta biblioteczna, dokument tożsamości, legitymacja studencka. Zabrania się wynoszenia materiałów stanowiących własność Biblioteki poza czytelnię. W czytelni do skorzystania na miejscu dostępna jest większość obowiązkowych podręczników dla studentów.

Lista czasopism prenumerowanych w 2019 r.

 • Autostrady
 • Budownictwo Górnicze i Tunelowe
 • Drogownictwo
 • Geodeta
 • ICE Proceedings – Bridge Engineering
 • Inżynier Budownictwa
 • Inżynieria i Budownictwo
 • Journal of Bridge Engineering
 • Mosty
 • Prace Instytutu Kolejnictwa
 • Problemy Kolejnictwa
 • Przegląd Geodezyjny
 • Stahlbau
 • Technika Transportu Szynowego

Niedotrzymanie terminu zwrotu książek powoduje automatyczną blokadę konta bibliotecznego (brak możliwości wypożyczenia innej książki, rezerwacji, prolongowania innych tytułów) oraz naliczanie opłaty. Opłata za niedotrzymanie terminu zwrotu wynosi 0,30 zł za każdy dzień zwłoki. Wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem elektronicznym (PayU) bezpośrednio z konta bibliotecznego użytkownika. Od stycznia 2020 r. biblioteka nie przyjmuje wpłat gotówkowych z tytułu niedotrzymania terminu zwrotu książek.

Do konta bibliotecznego logujemy się poprzez zakładkę Moje Konto.

login (opcjonalnie):

 • numer karty/legitymacji (numer znajdujący się pod kodem kreskowym)
 • numer albumu

hasło podane podczas rejestracji do Biblioteki

W przypadku utraty hasła należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości do Biblioteki Wydziałowej lub innej z Bibliotek PW.

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki, użytkownik jest zobowiązany odkupić egzemplarz tego samego lub nowszego wydania.Jeśli odkupienie książki nie jest możliwe, użytkownik powinien skontaktować się z pracownikiem danej Biblioteki. Za dzieła wyjątkowo cenne i trudne do nabycia użytkownik zobowiązany jest wpłacić kwotę określoną przez Bibliotekę na podstawie ceny antykwarycznej.

Opłata wynosi 0,30 zł za każdy dzień zwłoki.

Niedotrzymanie terminu zwrotu książek powoduje automatyczną blokadę konta bibliotecznego oraz naliczanie opłaty w wysokości 0,30zł za każdy dzień przetrzymania egzemplarza.

Wpłat można dokonywać online bezpośrednio z konta bibliotecznego użytkownika (zakładka Opłaty) lub gotówką w Bibliotece Wydziałowej (pok. 607).