Jednostki IIB

Jednostki IIB:


Roman Klimczyk

technik

Pokój: 538
Tel.: +48 22 234-15-39
r.klimczyk@il.pw.edu.pl

Piotr Grudziński

technik

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
p.grudzinski@il.pw.edu.pl

Antoni Ostromęcki

dr inż.

Pokój: 347
Tel.: +48 22 825-65-32
a.ostromecki@il.pw.edu.pl

Leonard Runkiewicz

prof. dr hab. inż.

Pokój: 342
Tel.: +48 22 825-65-32
l.runkiewicz@itb.pl

Michał Knauff

prof. dr hab. inż.

Pokój: 340
Tel.: +48 22 825-65-32

Marian Abramowicz

prof. dr hab. inż.

Pokój: 346
Tel.: +48 22 825-65-32

Agnieszka Stańczak

specjalista ds. administracyjnych

Izabela Lachowicz

specjalista administracyjny

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Fax.: +48 22 825-65-32
i.lachowicz@il.pw.edu.pl

Wiesława Kalisiewicz

mgr
specjalista ds. administracyjnych

Pokój: 324
Tel.: +48 22 234-57-48
w.kalisiewicz@il.pw.edu.pl

Krzysztof Ziętkowski

specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 538
Tel.: +48 22 234-15-39
k.zietkowski@il.pw.edu.pl

Włodzimierz Sotomski

inż.
specjalista naukowo-techniczny

Pokój: Bud Polna 15a
Tel.: +48 22 234-54-36
w.sotomski@il.pw.edu.pl

Adam Sotomski

mistrz

Pokój: Bud Polna 15a
Tel.: +48 22 234-54-36
a.sotomski@il.pw.edu.pl

Jerzy Jaworski

mgr inż.
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 31
Tel.: +48 22 234-56-85
j.jaworski2@il.pw.edu.pl

Dominika Stańczak

mgr inż.
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

Pokój: 611
Tel.: +48 22 234-63-92
d.stanczak@il.pw.edu.pl

Jarosław Medyński

mgr inż.
Kierownik laboratorium

Pokój: 533b
Tel.: +48 22 234-64-86
j.medynski@il.pw.edu.pl

Marek Neubart

mgr inż. arch.
Starszy wykładowca

Pokój: 351
Tel.: +48 22 234-65-89
m.neubart@il.pw.edu.pl

Skip to content