Komisje

Komisja Rady Wydziału ds. Mienia i Finansów

Ryszard Robert Gajewski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 332a
r.gajewski@il.pw.edu.pl

Wojciech Gilewski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 140
Tel.: +48 22 234-57-53
w.gilewski@il.pw.edu.pl

Agnieszka Kaliszuk-Wietecka

Agnieszka Kaliszuk-Wietecka

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 318
Tel.: +48 22 825-92-80
a.kaliszuk-wietecka@il.pw.edu.pl

Karol Kowalski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 452
Tel.: +48 22 234-65-43
dyrektor.idim@il.pw.edu.pl

Piotr Szagała

Piotr Szagała

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 645
Tel.: +48 22 234-62-97
Tel.: +48 22 234-65-44
p.szagala@il.pw.edu.pl

Komisja Rady Wydziału ds. Jakości Kształcenia

Zofia Kozyra

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 138
Tel.: +48 22 234-64-31
z.kozyra@il.pw.edu.pl

Cezary Ajdukiewicz

Cezary Ajdukiewicz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 244
Tel.: +48 22 234-57-54
c.ajdukiewicz@il.pw.edu.pl

Karol Bączek

Karol Bączek

Student

Kacper Bryśkiewicz

Kacper Bryśkiewicz

Student

Andrzej Cielecki

Andrzej Cielecki

dr inż.

Jerzy Durlej

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 629
Tel.: +48 22 234-64-66
j.durlej@il.pw.edu.pl

Wioletta Jackiewicz-Rek

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 548
w.jackiewicz-rek@il.pw.edu.pl

Katarzyna Kleszczewska

Katarzyna Kleszczewska

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 642
Tel.: +48 22 234-64-09
k.kleszczewska@il.pw.edu.pl

Karol Kowalski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 452
Tel.: +48 22 234-65-43
dyrektor.idim@il.pw.edu.pl

Monika Sochacka

mgr
obsługa administracyjna studiów I stopnia

Pokój: 114
Tel.: +48 22 234-65-21
m.sochacka@il.pw.edu.pl

Piotr Woyciechowski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 225
p.woyciechowski@il.pw.edu.pl

Komisja Dziekańska ds. Nagród i Odznaczeń
Aniela Glinicka

Aniela Glinicka

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 242
Tel.: +48 22 234-65-14
a.glinicka@il.pw.edu.pl

Magdalena Ataman

Magdalena Ataman

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 238
Tel.: +48 22 234-64-70
m.ataman@il.pw.edu.pl

Nabi Ibadov

Nabi Ibadov

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 518
n.ibadov@il.pw.edu.pl

Jerzy Idzikowski

Jerzy Idzikowski

dr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 247
Tel.: +48 22 234-66-58
j.idzikowski@il.pw.edu.pl

Monika Mitew-Czajewska

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 426
Tel.: +48 22 825-60-78
m.mitew@il.pw.edu.pl

Michał Sarnowski

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 616
Tel.: +48 22 234-57-41
m.sarnowski@il.pw.edu.pl

Joanna Sokołowska

Joanna Sokołowska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 543
Tel.: +48 22 234-64-82
j.sokolowska@il.pw.edu.pl

Komisja Dziekańska ds. Likwidacji Środków Trwałych i Wyposażenia

Jarosław Medyński

mgr inż.
Kierownik laboratorium

Pokój: 533b
Tel.: +48 22 234-64-86
j.medynski@il.pw.edu.pl

Kazimierz Truchan

Kazimierz Truchan

specjalista ds. administracyjnych

Pokój:
Tel.:
k.truchan@il.pw.edu.pl

Komisja Dziekańska ds. Przeglądu Warunków Pracy
Emilia Głogosz

Emilia Głogosz

inż.
Specjalista

Pokój: 417
Tel.: +48 22 825-72-87
e.glogosz@il.pw.edu.pl

Paweł Wieczorek

Paweł Wieczorek

mgr inż.

Jarosław Medyński

mgr inż.
Kierownik laboratorium

Pokój: 533b
Tel.: +48 22 234-64-86
j.medynski@il.pw.edu.pl