Informacje o Zespole

Robert Kowalski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 349
Tel.: +48 22 234-64-52
r.kowalski@il.pw.edu.pl

Zespół prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu konstrukcji żelbetowych i sprężonych, konstrukcji zespolonych, budownictwa przemysłowego i bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji, modelowania MES i technologii BIM na wszystkich semestrach począwszy od semestru 5. Istotną część działalności dydaktycznej stanowi prowadzenie prac dyplomowych, wielokrotnie nagradzanych i wyróżnianych.

Paweł Chudzik

mgr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 345
Tel.: +48 22 234-65-78
p.chudzik@il.pw.edu.pl

Michał Głowacki

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 348
Tel.: +48 22 234-65-85
m.glowacki@il.pw.edu.pl

Bartosz Grzeszykowski

mgr inż.
Asystent

Pokój: 340
Tel.: +48 22 825-57-58
b.grzeszykowski@il.pw.edu.pl

Bogumiła Juchnowicz-Bierbasz

mgr inż.
Asystent

Pokój: 350
Tel.: +48 22 234-65-87
b.juchnowicz@il.pw.edu.pl

Piotr Knyziak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 350
Tel.: +48 22 234-65-87
p.knyziak@il.pw.edu.pl

Robert Kowalski

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 349
Tel.: +48 22 234-64-52
r.kowalski@il.pw.edu.pl

Marta Lutomirska

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 341
Tel.: +48 22 234-63-01
m.lutomirska@il.pw.edu.pl

Marcin Niedośpiał

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 343
Tel.: +48 22 234-57-52
m.niedospial@il.pw.edu.pl

Rafał Ostromęcki

dr inż.
Starszy wykładowca

Pokój: 347
Tel.: +48 22 234-65-18
r.ostromecki@il.pw.edu.pl

Kostiantyn Protchenko

mgr inż.
Asystent

Pokój: 306
Tel.: +48 22 825-57-58
k.protchenko@il.pw.edu.pl

Magdalena Szadkowska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 348
Tel.: +48 22 234-65-85
m.szadkowska@il.pw.edu.pl

Elżbieta Szmigiera

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 225
Tel.: +48 22 234-65-56
Tel.: +48 22 234-65-82
e.szmigiera@il.pw.edu.pl

Marek Urbański

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 345
Tel.: +48 22 234-65-78
m.urbanski@il.pw.edu.pl

Maria Włodarczyk

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 341
Tel.: +48 22 234-63-01
maria.wlodarczyk@il.pw.edu.pl

Julia Wróblewska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 340
Tel.: +48 22 825-57-58
j.wroblewska@il.pw.edu.pl

Działalność naukowa Zespołu Konstrukcji Betonowych rozwijana jest w kierunkach:

 • konstrukcje betonowe, żelbetowe, sprężone i zespolone stalowo-betonowe;
 • bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji żelbetowych, wpływ wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne betonu i stali zbrojeniowej;
 • zastosowanie nowych materiałów jako zbrojenia elementów betonowych (pręty BFRP i HFRP);
 • ocena stanu technicznego prefabrykowanych wielkopłytowych budynków mieszkalnych;
 • praktyczne wykorzystanie norm (Eurokodu 2) i teorii żelbetu;
 • niezawodność konstrukcji żelbetowych.

Zespół Konstrukcji Betonowych oferuje wykonanie usług:

 • opracowania eksperckie dotyczące konstrukcji betonowych żelbetowych i sprężonych;
 • ekspertyzy, opinie, oceny stanu technicznego obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i specjalnych konstrukcji inżynierskich;
 • nietypowe opracowania projektowe dotyczące konstrukcji budowlanych i inżynierskich wykonanych z betonu: wzmocnienia, naprawy, przebudowy, rozbudowy, zmiana sposobu użytkowania, „usunięcia” wybranych elementów;
 • opracowania i szkolenia dotyczące praktycznego zastosowania norm (np. Eurokodu 2) i teorii żelbetu;
 • wszelkiego rodzaju analizy konstrukcji żelbetowych narażonych na warunki pożarowe; oceny odporności ogniowej konstrukcji; projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe; oceny stanu technicznego konstrukcji po pożarze;
 • ocena możliwości modernizacji technicznej i nadbudowy budynków wielkopłytowych.
Pozostałe jednostki w ramach Instytutu