Zarządzanie w Budownictwie

Informacje

Studia uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym. Zakres tematyczny studiów obejmuje następujące zagadnienia z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym:

 • podstawy ekonomii w budownictwie,
 • prawo gospodarcze w działalności inwestycyjno-budowlanej,
 • podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie,
 • marketing w budownictwie,
 • zarządzanie potencjałem ludzkim,
 • zarządzanie finansami w działalności gospodarczej budownictwa,
 • zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych,
 • przetargi na usługi budowlane,
 • negocjowanie i zawieranie kontraktów,
 • przygotowanie procesów realizacji budowy,
 • sterowanie przebiegiem realizacji budowy,
 • bezpieczeństwo pracy w budownictwie.

Absolwenci studiów oprócz nowej wiedzy uzyskają: dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Politechniki Warszawskiej (na warunkach podanych w regulaminie) oraz zaświadczenie ukończenia studiów wydawane przez polską organizację akredytującą – Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB).

Kwiecień – grudzień

Adresatami studiów są absolwenci studiów kierunku budownictwo, oraz pokrewnych: architektura, transport, inżynieria środowiska, a także kierunków ekonomicznych, finansowych i prawnych.

Nabór kandydatów z wykształceniem wyższym (absolwenci studiów I i II stopnia kierunku budownictwo lub pokrewnego), według kolejności dostarczenia kompletu oryginałów podpisanych dokumentów aplikacyjnych do Sekretariatu Studiów, do dnia 31 marca roku danej edycji studiów.

Organizator

Wydział Inżynierii Lądowej

Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie

00-637 Warszawa, ul. Armii Ludowej 16

Pokój: 525

E-mail: spzwbwil@il.pw.edu.pl

Kierownik

Paweł Nowak

Paweł Nowak

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 520
Tel.: +48 22 234-64-85
pawel.nowak@pw.edu.pl

Strona www

Galeria