Zarządzanie Projektami Infrastrukturalnymi w Budownictwie Kolejowym

Informacje

Studia przeznaczone są dla osób dążących do podwyższenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych, zwłaszcza przy braku wykształcenia kierunkowego lub braku doświadczenia w pracy nad zagadnieniami kolejowych czy zarządzania projektami.

Celem studium jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu dróg szynowych, ich modernizacji oraz zarządzania projektami i planowania inwestycji w budownictwie kolejowym.

Absolwenci studiów uzyskają: dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Politechniki Warszawskiej (na warunkach podanych w regulaminie) oraz będą przygotowani do podjęcia pracy związanej z przygotowaniem, projektowaniem, realizacją i zarządzaniem projektami z zakresu modernizacji dróg szynowych.

Studia trwają 2 semestry (po 96 godzin w semestrze).

Adresatami studiów są absolwenci studiów kierunku budownictwo, architektura, transport, inżynieria środowiska, kierunków ekonomicznych, finansowych i prawnych.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność dostarczenia kompletu dokumentów do sekretariatu studiów. Uczestnikami studiów mogą być wyłącznie osoby posiadające wyższe wykształcenie (co najmniej: inżynierskie lub licencjackie).

Limit miejsc: 30 osób. Opłata 7800 zł.

Organizator

Wydział Inżynierii Lądowej

Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie

00-637 Warszawa, ul. Armii Ludowej 16

Tel.: +48 698 864 294

E-mail: spiwbk@il.pw.edu.pl

Kierownik

Michał Krzemiński

Michał Krzemiński

dr hab. inż.
Profesor uczelni

Pokój: 504
michal.krzeminski@pw.edu.pl

Strona www