Interdyscyplinarny BIM

Informacje

BIM jest jednym z najgorętszych tematów ostatnich lat w branży budowlanej. Wykorzystanie cyfrowego modelu 3D budynku w projektowaniu i realizacji inwestycji spowodowało istotne zwiększenie efektywności tych procesów.

BIM jako technologia, metodyka, zbiór procedur i narzędzi jest wielobranżowy. Tytuł „interdyscyplinarny BIM” to świadomy wybór, aby podkreślić interdyscyplinarny charakter studiów, które powstały na bazie doświadczeń dydaktycznych dwóch wiodących wydziałów branży budowlanej na Politechnice Warszawskiej.

Zajęcia prowadzone będą na Wydziale Inżynierii Lądowej 
i Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 
w systemie zaocznym, w dwóch semestrach, 16 dwudniowych zjazdów w soboty i niedziele – łącznie 256 godzin dydaktycznych.

Studia kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy rozpoczęli karierę zawodową i chcą poszerzyć kompetencje, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy. Osób zainteresowanych przekraczaniem granic swojej dziedziny – projektantów architektury, konstrukcji lub instalacji chcących wykorzystać technologię BIM w wielobranżowych zespołach projektowych.

Organizator

Wydział Inżynierii Lądowej – wydział wiodący
00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16

Wydział Architektury – wydział współpracujący
02-130 Warszawa, ul. Koszykowa 55

Sekretariat:
mgr Dorota Duszyńska
Tel.: +48 22 234-62-91
E-mail: d.duszynska@il.pw.edu.pl

Kierownik

sp.ibim@pw.edu.pl

Ireneusz Czmoch

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 232b
Tel.: +48 22 234-65-40
ireneusz.czmoch@pw.edu.pl

Zastępca kierownika

Paweł Przybyłowicz

Paweł Przybyłowicz

mgr inż. arch.

pawel.przybylowicz@pw.edu.pl