Informacje o Laboratorium

Jarosław Medyński

mgr inż.
Kierownik laboratorium

Pokój: 533b
Tel.: +48 22 234-64-86
j.medynski@il.pw.edu.pl

Laboratorium Instytutu Inżynierii Budowlanej jest samodzielną jednostką organizacyjną w Instytucie Inżynierii Budowlanej. Laboratorium IIB składa się z dwóch Zespołów Pracowni:

  • Zespół Pracowni Badań Konstrukcji Budowlanych;
  • Zespół Pracowni Badań Materiałów Budowlanych.

Marek Bischoff

starszy mistrz

Pokój: 536
Tel.: +48 22 234-56-75
m.bischoff@il.pw.edu.pl

Jerzy Jaworski

mgr inż.
specjalista naukowo-techniczny

Pokój: 31
Tel.: +48 22 234-56-85
j.jaworski2@il.pw.edu.pl

Jarosław Medyński

mgr inż.
Kierownik laboratorium

Pokój: 533b
Tel.: +48 22 234-64-86
j.medynski@il.pw.edu.pl

Adam Sotomski

starszy referent techniczny

Pokój: Bud Polna 15a
Tel.: +48 22 234-54-36
a.sotomski@il.pw.edu.pl

Włodzimierz Sotomski

inż.
specjalista naukowo-techniczny

Pokój: Bud Polna 15a
Tel.: +48 22 234-54-36
w.sotomski@il.pw.edu.pl

Dominika Stańczak

inż.
specjalista naukowo-techniczny

Pokój: 528
Tel.: +48 22 234-63-92
d.stanczak@il.pw.edu.pl

Janusz Uziębło

starszy mistrz

Pokój: 016
Tel.: +48 22 234-75-49
j.uzieblo@il.pw.edu.pl

Krzysztof Ziętkowski

mistrz

Pokój: 538
Tel.: +48 22 234-15-39
k.zietkowski@il.pw.edu.pl

Działalność Laboratorium IIB obejmuje: obsługę zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów, realizację badań prowadzonych w ramach działalności naukowo-badawczej Instytutu oraz usługi badawcze dla firm.

Pracownie działające w Laboratorium IIB prowadzą badania w zakresie:

  • metod oceny przydatności technicznej materiałów budowlanych i ich systemów dla budownictwa;
  • modelowania zachowania się konstrukcji i elementów budowlanych w różnych warunkach ich użytkowania;
  • diagnostyki konstrukcji budowlanych.
Pozostałe jednostki w ramach Instytutu