Zakład Mechaniki Teoretycznej,
Mechaniki Nawierzchni i Dróg Szynowych

Kierownik Zakładu

Artur Zbiciak

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 418
Tel.: +48 22 234-63-49
a.zbiciak@il.pw.edu.pl

Informacje o zakładzie

Zakład Mechaniki Teoretycznej, Mechaniki Nawierzchni i Dróg Szynowych został utworzony 1. września 2019 roku, w wyniku reorganizacji struktury Instytutu Dróg i Mostów. W skład Zakładu weszli pracownicy dotychczasowego Zakładu Mechaniki Teoretycznej i Mechaniki Nawierzchni Komunikacyjnych oraz Zespołu Dróg Szynowych. Zakład odwołuje się do bogatej tradycji związanej z katedrami prowadzącymi badania naukowe i kształcącymi studentów w zakresie mechaniki teoretycznej i dróg szynowych, których korzenie sięgają początków Politechniki Warszawskiej.

Magdalena Ataman

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 238
Tel.: +48 22 234-64-70
m.ataman@il.pw.edu.pl

Karol Brzeziński

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 420
Tel.: +48 22 234-63-81
k.brzezinski@il.pw.edu.pl

Kazimierz Józefiak

mgr inż.
Asystent

Pokój: 448
Tel.: +48 22 234-64-71
k.jozefiak@il.pw.edu.pl

Cezary Kraśkiewicz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 622
Tel.: +48 22 234-15-37
c.kraskiewicz@il.pw.edu.pl

Rafał Michalczyk

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 421
Tel.: +48 22 234-50-92
r.michalczyk@il.pw.edu.pl

Przemysław Mossakowski

mgr inż.
specjalista naukowo-techniczny

Pokój: 433a
p.mossakowski@il.pw.edu.pl

Roman Nagórski

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 141
Tel.: +48 22 825-55-60
r.nagorski@il.pw.edu.pl

Wojciech Oleksiewicz

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 404
Tel.: +48 22 234-64-90
w.oleksiewicz@il.pw.edu.pl

Marek Pawlik

dr hab. inż.
Adiunkt

Pokój: 339
m.pawlik@il.pw.edu.pl

Monika Płudowska-Zagrajek

mgr inż.
Asystent

Pokój: 337
Tel.: +48 22 234-56-95
m.pludowska@il.pw.edu.pl

Marek Rudnicki

dr inż.
Adiunkt

Pokój: 419
marek.rudnicki@il.pw.edu.pl

Paweł Tutka

mgr inż.
Asystent

Pokój: 420
Tel.: +48 22 234-63-81
p.tutka@il.pw.edu.pl

Artur Zbiciak

prof. dr hab. inż.
Profesor

Pokój: 418
Tel.: +48 22 234-63-49
a.zbiciak@il.pw.edu.pl

Magdalena Złotowska

mgr inż.
Asystent

Pokój: 421
Tel.: +48 22 234-50-92
m.zlotowska@il.pw.edu.pl

Krzysztof Gradkowski

dr inż.
Pracownik emerytowany

pok. 424
tel. 22 234-6490
k.gradkowski@il.pw.edu.pl
strona www

Wacław Szcześniak

prof. dr hab. inż.
Pracownik emerytowany

pok. 132
tel. 22 234 6507
w.szczesniak@il.pw.edu.pl

Stanisław Żurawski

mgr inż.
Pracownik emerytowany

Główny nurt prac badawczych Zakładu obejmuje zagadnienia mechaniki teoretycznej i stosowanej, problematykę projektowania nawierzchni drogowo-lotniskowych i kolejowych a także zagadnienia mechaniki gruntów oraz interakcji podłoża z konstrukcją. Zainteresowania naukowe i aplikacyjne pracowników Zakładu obejmują również modelowanie konstytutywnych właściwości materiałów inżynierskich, metody numerycznej analizy konstrukcji oraz badania w zakresie redukcji wibracji i hałasu wywołanych przez środki komunikacji (głównie kolej, metro i tramwaj).

Główne kierunki działalności naukowej:

 • zagadnienia dynamiki i reologii nawierzchni drogowych, lotniskowych i kolejowych, z uwzględnieniem sprężysto-lepko-plastycznych własności materiałów;
 • modelowanie konstytutywnych właściwości materiałów inżynierskich (grunty, mieszanki mineralno-asfaltowe, stopy z pamięcią kształtu);
 • wytężenie, nośność i trwałość konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych (zastosowanie metod mechanistycznych);
 • drgania elementów konstrukcji inżynierskich wywołane ruchomymi obciążeniami;
 • stateczność i dynamika konstrukcji na podłożach gruntowych;
 • stateczność i drgania konstrukcji pod wpływem obciążeń impulsowych i udarowych;
 • metody obliczeniowe (analityczne i numeryczne, w tym MES) w analizie nawierzchni komunikacyjnych;
 • hydraulika mostów i przepustów;
 • odwodnienie budowli komunikacyjnych.

Zakres oferowanych usług w dziedzinie nawierzchni drogowych:

 • projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych i lotniskowych;
 • wymiarowanie wzmocnień nawierzchni asfaltowych i betonowych;
 • analizy mechanistyczne nawierzchni komunikacyjnych;
 • zaawansowane analizy konstrukcji budowlanych i inżynierskich w zakresie statycznym i dynamicznym;
 • ocena wpływu drgań od środków komunikacji na budynki, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz na ludzi w budynkach;
 • projektowanie wibroizolacji oraz systemów redukcji drgań;
 • obliczenia hydrauliczne przepustów i małych mostów.

Zakres oferowanych usług w dziedzinie dróg szynowych:

 • analizy numeryczne MES konstrukcji obiektów infrastruktury transportu szynowego w zakresie konstrukcji podtorza oraz nawierzchni szynowych do projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych i ekspertyz poawaryjnych;
 • nadzór i doradztwo przy wykonywaniu badań, projektów i realizacji obiektów infrastruktury transportu szynowego w zakresie konstrukcji podtorza oraz nawierzchni szynowych;
 • doradztwo przy organizacji przetargów; udział w charakterze ekspertów w komisjach przetargowych;
 • prace badawczo-rozwojowe i ekspertyzy techniczne w dziedzinie konstrukcji i oceny stanu nawierzchni szynowych (kolej, tramwaj, metro, koleje przemysłowe);
 • badania poziomów oddziaływania ruchu pojazdów szynowych na otoczenie tras kolejowych, tramwajowych i metra oraz skuteczności działania izolatorów wibroakustycznych stosowanych w konstrukcjach nawierzchni szynowych wraz z ich doborem dla redukcji oddziaływań w postaci hałasu i wibracji;
 • weryfikacje i opinie dotyczące dokumentacji technicznych (SIWZ, projekty budowlane, wykonawcze, STWiORB) w zamówieniach publicznych i w projektach budowy i modernizacji linii kolejowych, tras tramwajowych i układów torowych bocznic przemysłowych;
 • ekspertyzy techniczne dotyczące oceny przyczyn awarii i oceny stanu eksploatacyjnego lub powykonawczego konstrukcji i układu geometrycznego nawierzchni dróg szynowych, przejazdów kolejowo-drogowych i układów torowych bocznic przemysłowych wraz z opracowaniem środków zaradczych;
 • studia podyplomowe i materiały szkoleniowe w ramach zamawianych programów kształcenia ustawicznego, dedykowane dla określonych, specjalistycznych grup zawodowych związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem dróg szynowych;
 • badania laboratoryjne elementów składowych nawierzchni szynowych:
  • przekładki podszynowe, ciągłe profile podszynowe, sprężyste masy podlewowe wg PN-EN 13146-9;
  • systemy przytwierdzenia szyny w torowiskach tramwajowych wg PN-EN 17319;
  • podkładki podpodkładowe (USP – skrót od ang. Under Sleeper Pads) wg PN-EN 16730;
  • maty wibroizolacyjne/podtorowe:
   • podpodsypkowe/podtłuczniowe (UBM – skrót od ang. Under Ballast Mats) przeznaczone do zastosowania w podsypkowej konstrukcji drogi szynowej wg PN-EN 17282 lub DIN 45673-5;
   • podpłytowe (USM – skrót od ang. Under-Slab Mats) przeznaczone do zastosowania w bezpodsypkowej konstrukcji drogi szynowej wg DIN 45673-7.
Pozostałe jednostki w ramach Instytutu