Zmiana lokalizacji Biblioteki IDiM

Od dnia 1 czerwca 2022 roku Wypożyczalnia Kolekcji książek Biblioteki Instytutu Dróg i Mostów (pok. 436) zostaje przeniesiona do Biblioteki Wydziałowej (pok. 607).