Zespół pod kierunkiem dr. inż. Andrzeja Brzezińskiego uzyskał finansowanie IDUB

Zespół pod kierunkiem dr. inż. Andrzeja Brzezińskiego uzyskał finansowanie IDUB

Zespół projektowy kierowany przez dr. inż. Andrzeja Brzezińskiego uzyskał finansowanie pracy badawczej „Method of assessing the social impact of changes in personal mobility in an epidemic state together with tools to support transport management” w ramach konkursu IDUB against COVID-19. Celem konkursu finansowanego z programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza jest wsparcie prac nad rozwiązaniami służącymi przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 i jej skutkom.

Więcej informacji TUTAJ.