Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Magdaleny Złotowskiej

Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport zawiadamiają, że w dniu 27 września 2022 r. o godz. 10:00 w trybie zdalnym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Magdaleny Złotowskiej.

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

„Mechanistyczno-empiryczne projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowych podatnych z asfaltem wysokomodyfikowanym HiMA z wykorzystaniem metody podobieństwa SiM”.

 

Promotor rozprawy:

  • Prof. dr hab. inż. Roman Nagórski  (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej)

Promotor pomocniczy:

  • Dr inż. Krzysztof Błażejowski (Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji ORLEN Asfalt sp. z o.o.)

Recenzenci:

  • Dr hab. inż. Mirosław Graczyk, prof. IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów)
  • Dr hab. inż. Marek Pszczoła, prof. uczelni  (Politechnika Gdańska)

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 23.09.2022 r. do godz. 14.00 wysyłając informację na adres e mail: komisja.doktorska@il.pw.edu.pl

Przed rozpoczęciem publicznej obrony do osób zainteresowanych zostanie przesłany link z odnośnikiem do spotkania w platformie MS Teams.

 

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej w zakładce Awanse naukowe oraz w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.